Sveriges första spionnät

Några veckor före jul 1620 kom rapporter från kontinenten: Kejsarens trupper, ledda av fältherren Tilly, hade fallit in i Böhmen och besegrat Fredrik av Pfalz vid Vita berget utanför Prag. Böhmen katoliserades och den spanske härföraren Spinola ryckte med en stor armé upp genom Rhendalen. Nyheterna oroade makthavarna i Stockholm. Sverige hade nu redan ett visserligen glest, men fungerande spionnät i norra och östra Europa, personer anställda for att hålla ögonen och öronen öppna för svenska statens räkning. Regelbundet kom rapporter från Ryssland, Ukraina och Polen skrivna av agenter placerade i Moskva och Novgorod, Pskov, Kexholm, Narva, Dorpat, Reval, Riga och Danzig. De flesta av rapportörerna var utlänningar med begränsade uppgifter, de var inte diplomater.
M

Sverige hade i början av 1600-talet ett fungerande spionnät i norra och östra Europa.

Fast anställda agenter

Redan år 1619 hade holländaren Leenart van Sorghen installerats i Hamburg som heltidsanställd svensk agent. I Stettin fanns då redan borgmästaren och hovrådet Elias Pauli, som regelbundet skrev till Stockholm. Hans rapporter gick först till "vår man" i Hamburg som sedan skickade allting vidare till Helsingör, till en holländsk målare som bodde där, Peter Isacsz. Han i sin tur skickade nyheterna till Markaryd, som då låg i Danmark, där gästgivaren och länsmannen Jakobsson Brodde redan sedan länge fungerat som svensk agent.

ANNONS

ANNONS

Konstnären Isacsz fick betalt från rikskansler Axel Oxenstierna för "tavlor" han målat. Ett brådskande meddelande från Hamburg till Markaryd tog fem dagar.

Från 1630 fanns Sten Bielke i Stralsund medan en sydtysk riksgreve som hette Filip Reinhard av Solms och en herre vid namn Ludvig Kristoffer Rasche rapporterade från olika tyska furstehov, dit de sändes på uppdrag av rikskanslern.

De fast anställda agenterna hade instruktioner att genom "konversation eller gåvor" dra till sig personer ("korrespondenter" sa man på denna tid) som kunde ge intressanta upplysningar, helst dokumenterade med kopior av andras brev och handlingar. Verklig bingo i kansliet blev det då man lyckades muta till sig centralt placerade korrespondenter som till exempel Hamburgs stadssyndikus (högre statlig tjänsteman) Lunzmann, som hade tillgång till in- och utgående brev från många länder och viktiga personer, eller den nederländske residenten (sändebudet) i Köln, som hade tillgång till brev till och från Spanien, Italien, Frankrike, England och Konstantinopel och dessutom från de katolska hoven i Tyskland.

Efter några år övertog Anders Svensson, vår man från Helsingör, posten i Hamburg och gjorde den till ett verkligt centrum för all svensk underrättelsetjänst i Europa fram till början av 1630-talet. Han blev Sveriges första spionchef.

Det europeiska postsystemet

Det vanligaste sättet att skicka brev på kontinenten var med det postsystem som ägdes av familjen Thurn und Taxis. Från början var det ett transportsystem för kejsarens regeringspost från alla delar av det habsburgska väldet. Men så småningom fick även privatpersoner, mot avgift förstås, posta brev. På så sätt blev Thurn und Taxis rika och det är de än idag. Familjens färg var gul, därför målades alla droskorna gula, liksom de svenska brevlådorna, och det är därför som taxibilar i till exempel Tyskland och vissa delar av USA är gula, och därför heter droska taxi på de flesta språk.

Det taxisska nätet utvidgades hela tiden och band snart samman alla viktiga städer i det tyska riket. Breven fördes med ridande postiljoner (brevbärare) som byttes var tredje mil. Parallellt fanns andra och långsammare postsystem mellan vissa städer.

Känslig korrespondens kodades

Postmästarna i samtliga städer var troligtvis köpta av minst en främmande nation, ofta av flera. Brev kopierades rutinmässigt, vad som sänts med posten var aldrig hemligt. Alltså använde man för känslig korrespondens många former av koder och chiffer. Breven kunde formuleras som vanliga affärsbrev och för att inte dra ögonen åt sig var adressaten alltid någon för de flesta okänd och obetydlig person, mellanhand för Oxenstierna eller kungen personligen.

ANNONS

Viktiga källor för information var de tidningar som nu började spridas i de största tyska städerna. Mycket tidigt prenumererade svenska staten på ett slags klipp- och tidningsservice som veckovis sände material till Stockholm via Leipzig.

ANNONS

Utrikesdepartementets föregångare

Instruktionerna och de flesta av rapporterna var skrivna på latin och sändes till regeringskansliet i Stockholm, där man 1618 för första gången fick en riktig utrikesförvaltning med anställda experter och tolkar för fyra olika geografiska områden: en för tyska frågor, en för danska och polska, en för brevväxling och rapportering till och från Frankrike, England och Nederländerna och slutligen en fjärde avdelning för tyska frågor.

Huvudansvarig var under flera decennier Axel Oxenstierna. Under sig hade han Per Banér, som också fungerade som vikarie de långa perioder då Oxenstierna var borta.

LÄS MER: Postväsende

LÄS MER: Axel Oxenstierna

LÄS MER: Trettioåriga kriget

LÄS MER: Byggboom, byråkrati och statlig kontroll i 1600-talets Sverige

LÄS MER: Stormaktstidens Sverige

Uppgifter och frågor

 1. Varför var det viktigt för Sverige att utveckla ett fungerande spionnät i början av 1600-talet?
   
 2. Beskriv kortfattat hur det kunde gå till när ett meddelande skickades från kontinenten till Sverige.
   
 3. Hur bar man sig åt för att inte viktiga meddelanden skulle snappas upp av andra länders underrättelsetjänster?
   
 4. Man skulle kunna påstå att familjen Thurn und Taxis och dess verksamhet under 1600-talet till stor del lever kvar i vår egen tid. Motivera.
   

 

Text: Herman Lindqvist, journalist och författare

Webbsida: http://www.hermanlindqvist.se

Herman-Lindqvist

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 24 oktober 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

M
1600-tals-familj

Kvinnans roll i 1500-talets och 1600-talets Sverige

Under 1500- och 1600-talen var kvinnans roll djupt rotad i samhällets sociala och kulturella normer...

S
Svenska armén på reträtt efter Poltava.

Karolinska fångar efter katastrofen vid Poltava

Uppemot 200 mil öster om Moskva, på andra sidan de mäktiga Uralbergen levde för över 300 år sedan...

L
Copernicus världsbild

En ny världsbild - den heliocentriska

Alla har väl funderat över hur universum egentligen är uppbyggt. Tar det slut någonstans? Vad...

M

Snapphanarna och kampen mellan Danmark och Sverige om Skånelandskapen

För flera hundra år sedan var gränstrakterna i nordöstra Skåne en scen för obarmhärtiga strider om...

SO-rummet bok
M

Vattenkvarnar och vattenhjul

Vattenhjulet drivs runt av strömmande vatten. Genom att sätta en axel på hjulet kan den roterande...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Stormaktstidens Sverige

Den svenska stormaktstiden var en turbulent period i Sveriges historia då Sverige agerade som stormakt i norra Europa (...

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

Krig och försvar 1500-1776

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under den nya tiden.

Relaterade taggar

Axel Oxenstierna

Rikskansler Axel Oxenstierna (1583-1654) är en av Sveriges mest betydelsefulla statsmän genom...

Kommunikation och information

Meddelanden i skriftlig form har funnits i tusentals år. En föregångare till våra dagars tidningar...

Postväsende

Postordning infördes i Sverige 1636 på initiativ av Axel Oxenstierna. Den innebar att det skulle...

Trettioåriga kriget

Trettioåriga kriget var en europeisk storkonflikt 1618-1648 som i huvudsak utspelade sig på tysk...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Lyssna