Katolska kyrkan i Sverige och Finland under medeltiden

Med kristendomen knöts Sverige som ett av de sista länderna till den europeiska kulturen. Det skedde genom att präster och munkar från England, Tyskland och Frankrike kom med handskrifter och böcker, modern läkarvetenskap, byggteknik och nya verktyg till vårt land.
M

Kung Erik (den helige) och den engelske munken Henry (som senare blev biskop) på väg till Finland, ca 1150. Denna militärexpedition räknas som det första svenska korståget.

Kristen kulturell påverkan

Kyrkor murades i sten. Målade fönster sattes in där bibelns härligheter skimrade i många färger. Under de nymurade svenska kyrkovalven ekade samma hymner och böner i Skara och Sigtuna som i Rom och Paris. Munkar och nunnor läste och undervisade ur samma latinska böcker i Linköping och Eskilstuna som i Worms och Bologna. På detta sätt drogs invånarna i det svenska riket, genom kyrkans omsorg in i en europeisk gemenskap som skulle vara i 400 år.

De första klostren byggdes av franska cisterciensmunkar, som förde med sig medicinalväxter och ny odlingsteknik. De slog sig ner i Alvastra i Östergötland och i Nydala i Småland. Senare byggdes klostren i Varnhem i Västergötland, Julita i Södermanland och Roma på Gotland.

ANNONS

ANNONS

Sockenkyrkorna växer fram

Nu växte socknarna fram runt de lokala stenkyrkorna. Socken härstammar från ordet "söka". Alla som sökte sig till samma kyrka hörde till samma socken.

Bönderna i varje socken fick visserligen ofta hjälp och idéer utifrån, men det var församlingsborna själva som byggde sin egen kyrka. Det gjordes med teknik som de tidigare aldrig använt, och de byggde högre och större än vad de flesta av dem någonsin hade sett. Sockenkyrkan i sten var ett lokalt projekt av en omfattning vi har svårt att föreställa oss idag.

Hela Norden hörde till samma kyrkoprovins, Dacia. Den viktigaste svenska biskopen hade till en början säte i Skara medan ärkebiskopen över hela Daciaprovinsen residerade (bodde) i det danska Lund.

Finland blir en del av det svenska riket

I mitten av 1100-talet riktade sveakungarna sitt intresse österut, mot Finland. Erik Jevardsson ledde, enligt Erikskrönikan, på 1150-talet ett krigs- och korståg till sydvästra Finland där delar av befolkningen sedan gammalt var svenskar och många säkert redan var kristna. Med svärd anslöts Finland till Sverige. Erik lät bygga föregångarna till Åbo slott och domkyrka samt lämnade kvar den engelska munken Henrik, som blev Finlands första biskop.

Karta över Nordeuropa och det svenska riket, ca 1190.

Erik dödades i Östra Aros, nuvarande Uppsala, ca 1160. Hans son skapade martyrlegenden kring fadern som snart dyrkades som helgon, Erik den helige. Men påven erkände honom aldrig som ett riktigt helgon. Under hela medeltiden vallfärdade ändå pilgrimer till hans reliker i Uppsala domkyrka. Skrinet, i vilket de förvarades, bars ut i procession på vårarna för att ge jordarna goda skördar. På det sättet kom Erikskulten att bli en fortsättning av svearnas gamla Frejkult. Erik den helige blev Sveriges första skyddshelgon. Biskop Henrik i Finland led även han martyrdöden och blev Finlands skyddshelgon.

ANNONS

ANNONS

De svenska krigs- och korstågen mot framträngande grekisk-ortodoxa novgoroder i östra Finland fortsatte. Birger jarl erövrade Tavastland på 1240-talet och lät bygga föregångaren till fästningen Tavastehus. Marsken (ledare för krigsmakten) Torgils Knutsson erövrade på 1290-talet Karelen där han grundade fästningsstaden Viborg. Därefter slog han sig ännu längre österut och byggde fästningen Landskrona vid floden Nevas mynning. Därmed var Finland, som under medeltiden kom att kallas Österland, en del av Sverige på samma sätt som Norrland successivt lades under riket.

LÄS MER: Medeltidens kultur i Sverige

LÄS MER: Den medeltida kyrkans organisation i Sverige

LÄS MER: Kyrkan och klostren på medeltiden

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden 1050-1520

LÄS MER: Sveriges medeltid

Biskop Henrik - Finlands apostel

Enligt traditionen var Henrik (död ca 1160) från England och kom till Sverige i samband med kardinal Nicolaus Breakspears besök 1152. Han ska ha följt Erik den helige på korståget i Finland men blivit dräpt av bonden Lalli.

Från slutet av 1200-talet började Henrik lanseras som helgon av Åbo stift och blev - fastän aldrig erkänd av kyrkan - mycket dyrkad.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Kulturen förändrades i det svenska samhället i samband med kristendomens ankomst. Nämn några kristna kulturella influenser.
   
 2. Vad menas med en socken?
   
 3. Vilka byggde socknens kyrka?
   
 4. Varför blev Erik den helige ett svenskt helgon?
   
 5. Erik den helige räknas inte som ett riktigt helgon. Varför?
   
 6. Berätta kortfattat hur det gick till när Finland blev en del av Sverige.
   

 

Text: Herman Lindqvist, journalist och författare

Webbsida: http://www.hermanlindqvist.se

Herman-Lindqvist

Senast uppdaterad: 27 september 2023
Publicerad: 19 juli 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Föräldralöst barn

Medeltidens hittebarn

Det har alltid funnits barn som föräldrarna inte velat veta av. Under långa tider satte man på...

M
Munk som skriver

Böckernas utveckling under medeltiden

Som en följd av kristendomens seger i Europa grundades en rad kloster runtom i Europa. Från 700-...

S

Margareta - drottning och politiskt geni

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark,...

M

Slaveri i Europa under äldre medeltiden

De flesta av oss idag känner till att slaveriet var utbrett i antikens Grekland och Rom. Men visste...

S

Finska vinterkriget - Davids kamp mot Goliat

I november 1939 anfölls det på papperet militärt underlägsna Finland av jätten Sovjetunionen. Det...

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Kyrkan och klostren på medeltiden

Kristendomens, kyrkans och klostrens roll i medeltidens Europa. Under medeltiden dominerade kyrkan och kristendomen...

Hi

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Hi
Karta

Finlands historia

Fördjupa dig i Finlands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Birger jarl

Birger jarl

Birger jarl (ca 1210-1266), egentligen Birger Magnusson, tillhörde den mäktiga Folkungaätten och...

Hi
kloster

Kloster

Klostren var viktiga kulturhärdar och humanitära fristäder i medeltidens Europa. I klostren bedrevs...

Hi
Stockholm stads sigill.

Erik den helige

Erik den helige, egentligen Erik Jedvardsson, (död troligen i maj 1160), var svensk kung och senare...

Hi
Erikska ättens vapen

Erikska ätten

Erikska ätten är en benämning på den kungaätt som härstammade från Erik den helige (död 1160) och...

Hi
skepp

Svenska korståg

Ett korståg var ett krig som utkämpades på den kristna trons vägnar. Kyrkan var negativ till våld...

Hi
Staty

Tyrgils Knutsson

Tyrgils eller Torgils Knutsson (död 1306) tillhörde en närstående släkt till Folkungaätten och...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Finlands historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-11-27

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Finlands historia.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges kristnande

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-23

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur det gick till när Sverige blev kristet.

+ Lyssna