Sverige under medeltiden, del 1 av 3: Sveriges uppkomst

I svensk historia anses medeltiden omfatta perioden från ca år 1000 till 1500. Det var under den här tiden som Sverige växte fram som ett enat kungarike.
M

Bild från filmen Arn - Riket vid vägens slut. Vi vet inte i detalj hur det gick till när Sverige bildades. Men vi ser i tidiga skrifter att stormän i landskapen runt Mälaren, i Östergötland och Västergötland gick samman i grupper som kämpade med varandra om makten med våld och svek.

I "landet Nordanskog" (norr om Kolmården och Tiveden) bodde svearna runt Mälaren. I Uppsala fanns den gamla nordiska gudatrons viktigaste tempel. Det var de här landskapen som kristnades allra sist. I "landet Sunnanskog" levde götarna. Bland dem fanns två särskilt mäktiga släkter, en i Västergötland och en Östergötland. Under 1100-talet växlade kungamakten mellan dessa två släkters ledare – maktlystna män som ägde stora jordar. På Visingsö i södra Vättern låg kungaborgen. Men dessa kungar härskade mest i det egna landskapet och hade liten makt på andra sidan Vättern. Och ännu mindre kunde de styra över svearna runt Mälaren.

Under 1200-talet sägs i Äldre Västgötalagen att kungen skulle väljas av svearna och sedan göra en resa (eriksgata) genom de viktigaste bygderna i Svealand och Götaland. Han lovade att med alla tillgängliga maktmedel se till att landskapets lagar följdes och hyllades därefter som kung.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Fogde: En kunglig ämbetsman som bl.a. hade som uppgift att driva in skatt inom ett visst område åt kungen. Kungamakten hade flera fogdar som ansvarade för olika delar av landet.

Fredlös: En laglös person som hamnat utanför rättssamhället och fråntagits alla sina rättigheter. Den fredlöse miste egendom och hade inte längre rätt att vistas i landet. Att bli fredlös innebar att man straffritt kunde dödas av vem som helst.

Knektar: Värvade trupper som ställde upp som soldater mot betalning, som vår tids legosoldater.

Svedjebruk/Svedja: Ett skogsområde bränns för att tillfälligt användas för sädesodling och bete som ett led i växelbruk.

Trälar: Slavar i Norden under järnåldern och tidig medeltid. Läs mer >

Skogen skilde rikets delar från varandra

Medeltidens mörka urskogar var skrämmande med nedblåsta och döda träd, med risiga snår och sankmarker. Dessa skogar liknade inte alls våra dagars välröjda och gallrade barrskogar. Idag åker vi genom Kolmården och andra storskogar på breda asfalterade vägar. Där måste medeltidens svenskar rida eller vandra längs farliga och slingrande stigar.

För bönderna var skogen viktig. Där hämtade de bränsle och virke till sina hus och redskap. Skogens vilda djur gav en viktig omväxling i kosten. I krigstid erbjöd den skydd och trygghet mot fientliga härar. Där gjorde riddarna i sina rustningar ingen nytta. Tvärtom var dessa till hinder för dem. I den mörka urskogen förlorade de vana yrkeskrigarna sitt övertag. Där var bönderna herrar.

När kungens män krävde in allt hårdare skatter blev skogen en tillflykt. Då tog man ner de timrade husen och flyttade dem till ett säkert ställe. I skogen kunde man alltid svedja och bryta ny åkermark. I skogen gömde sig de fredlösa undan förföljarna.

Tekniska framsteg förändrade Sverige

Från 1100-talet började svenska bönder använda flera nya redskap, t.ex. plogen, harven, slagan. De förbättrade jordbruket och gav större skördar. Folkmängden steg, ny jord odlades upp. Bönderna levde bättre när jordbruket gav överskott i smör, kött och säd. Befolkningen fick råd att bygga stenkyrkor på landsbygden – och även de ståtliga kyrkorna i städerna.

Detta fick fart på handel och hantverk i städerna som blev allt fler: Stockholm, Kalmar, Enköping, Örebro, Jönköping. Det var bönders och trälars slit på åkrarna som ledde till rikedom och makt för stormän och biskopar. Det var bönderna som levererade livsmedlen till borgarna där kungens fogdar och knektar höll till.

Medeltidens mörka urskogar var skrämmande med nedblåsta och döda träd, med risiga snår och sankmarker. Dessa skogar liknade inte alls våra dagars välröjda och gallrade barrskogar.

Sverige blev ett enat rike

I början av 1200-talet kunde stormän ännu samla tillräckligt stor styrka och störta kungen. Ett sådant försök gjordes 1247 då Birger Magnusson från Bjälbo i Östergötland hade blivit utsedd till jarl, kung Eriks främste rådgivare. Vi kallar honom Birger jarl. De upproriska stormännen hade gått samman med Upplands bönder som trotsigt ville bevara sin självständighet. Kungen segrade och lät döda stormännens ledare. Bönderna tvingades betala årlig skatt i kött, smör och säd i stället för att lämna dessa varor bara när krig hotade. På liknande sätt tvingades bönderna i Götaland betala skatter.

ANNONS

ANNONS

1250 dog kung Erik (ibland kallad den läspe och halte). Birger jarls son Valdemar valdes till ny kung, men det var Birger som styrde landet kraftfullt fram till sin död. Med våld och svek kväste han fler stormän. Han började bygga ett enat rike genom att:

Karta över Sverige och delar av norra Europa år 1250.

 • ta upp skatt från invånarna i allt fler landskap, för att kunna hålla soldater och tjänare.
 • bygga borgar i olika delar av landet till exempel i Kalmar, Örebro och Stockholm – som han troligen anlagt. Där placerades fogdar som tog upp skatt och soldater som tvingade folket till lydnad.

Birger jarl stiftade lagar om hemfrid, kyrkofrid och kvinnofrid. Han försökte få dem att gälla i hela riket. Han genomdrev också att döttrar skulle ärva – om än bara hälften av vad söner ärvde. Mot slutet av 1200-talet tillkom samlingar av lagar i allt fler landskap. Först långt in på 1300-talet fick Sverige en lag som gällde i hela riket.

Bönder och adelsmän blev undersåtar

Vi vet inte i detalj hur det gick till när Sverige – Svea rike – bildades. Men vi ser i tidiga skrifter att stormän i landskapen runt Mälaren, i Östergötland och Västergötland gick samman i grupper som kämpade med varandra om makten med våld och svek. Birger jarl var särskilt hänsynslös. Först på hans tid blev kungens makt över riket någorlunda säker.

Det var då rikets centrum hamnade i områdena runt Mälaren. Där växte nya städer upp, och därifrån bedrevs den mest inkomstbringande handeln.

Byggandet av riket fortsatte lika kraftfullt och hårdhänt när Birgers andre son Magnus var kung i slutet av 1200-talet (han fick senare tillnamnet Ladulås, eftersom han förbjöd stormännen att under sina resor våldgästa bönderna). Birger hade tvingat landskap efter landskap att lyda sina påbud, och Magnus fortsatte genom att  utvidga riket långt upp i Norrland. Snart tvingades invånarna även där att betala skinn, säd och fisk som skatt till kungens fogdar. Under krigståg österut anslöts stora områden i Finland till det svenska riket.

ANNONS

ANNONS

Till kungens fasta grepp över Sverige bidrog också att Magnus och hans efterföljare lät prägla mynt som användes i olika landsdelar och höll dem samman.

Stormännen fann att de vann mest på att lyda kungen och stödja honom. Mot att ställa upp med riddare i rustning och väpnade följen slapp de betala skatt för sina stora jordar och de befästa gårdar de låtit bygga. Stormännen kallades till kungens råd och till herredagar.

LÄS MER: Sveriges enande som ett rike var en långdragen process

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden 1050-1520

LÄS MER: Birger jarl

LÄS MER: Sveriges medeltid

PODCAST: Introduktion till Sveriges medeltid

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför är Birger jarl värd att nämnas i Svensk historieskrivning?
   
 2. Hur skilde sig medeltidens skogar från vår tids skogar?
   
 3. Hur fick kungen in skatt från folket? Nämn också sådant som du tror att kungamakten använde skattepengarna till.
   


Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till bl.a. Direkt Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår i läroboken Direkt Historia.

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 21 februari 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S

Margareta - drottning och politiskt geni

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark,...

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av...

S

Skolans och läraryrkets historia i Sverige

Kan du läsa det här har du säkert gått i skola. Eller så går du i skolan nu. Idag går alla i skolan...

M

Medeltidens sillmarknad i Skanör

Den 24 augusti varje år började sillfisket i Öresund. Det pågick till den 9 oktober. Den danske...

S

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna - svensk regent i en mörk tid

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna levde i gränslandet mellan medeltiden och den tidigmoderna tiden...

M

Hansan dominerade handeln i Nordeuropa på medeltiden

I den gamla fiskestaden Bergen på Norges västkust har det alltid sjudit av liv på bryggor och i...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Relaterade taggar

Hi
Birger jarl

Birger jarl

Birger jarl (ca 1210-1266), egentligen Birger Magnusson, tillhörde den mäktiga Folkungaätten och...

Hi
bankir

Skatter och skatteväsen

Här kan du läsa om de svenska skatteväsendets historia fram till den tidpunkt då vi fick det...

Hi
strid

Folkungarna

Folkungarna eller de äkta folkungarna är en benämning på den stormannagruppering som under 1200-...

Hi
Erikska ättens vapen

Erikska ätten

Erikska ätten är en benämning på den kungaätt som härstammade från Erik den helige (död 1160) och...

Hi
Sigill

Sverkerska ätten

Sverkerska ätten är en benämning på den kungaätt som grundades av Sverker d.ä. (död 116) och som...

Hi
sigill

Valdemar Birgersson

Valdemar Birgersson (död 1302) var svensk kung 1250-1275. Valdemar Birgerssons val till kung 1250...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges kristnande

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-23

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur det gick till när Sverige blev kristet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Kvinnor på medeltiden i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-23

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna i medeltidens Sverige.

+ Lyssna