Vad har kolonialismen betytt för världen?

Kolonialismen har satt sin prägel på världen genom sin inverkan på ekonomi, samhälle och geopolitik. Driven av kapitalismens jakt på ekonomiska vinster, resulterade koloniala projekt i en omfördelning av resurser som gynnade kolonialmakterna på bekostnad av de koloniserade. Exempel på detta är den brutala slavhandeln och opiumhandeln. Dessutom drogs ibland nya geografiska gränser som orsakade långtgående etniska och politiska spänningar, särskilt i Afrika. Även om vissa positiva effekter som infrastruktur och utbildning kan noteras, var de ofta en bieffekt snarare än en målsättning.
M

Genom människans historia har koloniala expansioner ofta handlat om erövringar och plundring.

Vinnare och förlorare

Kapitalismen anses ha varit den viktigaste drivkraften bakom kolonialismen. Pengar som tjänades i kolonierna stannade inte kvar där utan gick till Europa eller Nordamerika. Handeln med slavar var länge ett särskilt otäckt exempel, liksom den engelska och amerikanska opiumhandeln till Kina.

Råvaror från kolonierna skeppades iväg billigt, medan fartygen som återvände var lastade med betydligt dyrare förädlade europeiska och amerikanska industrivaror. Billig bomull från Indien kom till exempel tillbaka som tyger och kläder.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. När stater på ett organiserat sätt försöker bilda eller upprätthålla kolonier kallas det för kolonialism.

Kolonialmakt: En stat som äger kolonier.

Råvaror: Varor som utvunnits ur naturen men inte behandlats/förädlats. Exempel på råvaror är skog, malm, ull och olja.

Kolonialmakterna drog ofta gränser utan att ta hänsyn till de folk som redan levde i området. Det innebar att en folkstam kunde splittras på grund av att den delades på varsin sida om en gräns. Samtidigt kunde två fientliga stammar tvingas in i en och samma stat. Det här har, framför allt i Afrika, lett fram till konflikter som gör sig påminda ännu idag genom till exempel inbördeskrig.

Under slutet av 1800-talet rådde rena kapplöpningen om kolonier mellan flera europeiska stater. Denna tävlan gjorde att de såg varandra som konkurrenter om marknader och prestige. Kampen om de afrikanska områdena var vid flera tillfällen nära att övergå i öppet krig mellan länderna. De motsättningar som denna kapplöpning gav upphov till var en bidragande orsak till första världskrigets utbrott 1914.

Ser vi inget positivt?

Förde inte kolonialismen något gott med sig? Jo, hamnar, vägar och järnvägar byggdes, till exempel i Indien och Sydafrika. På flera håll förbättrades också undervisningen, även om det inte var så mycket tack vare kolonialmakterna som genom insatser av missionärer. De i ursprungsbefolkningen som fick utbildning kunde sedan i bästa fall få enklare arbeten som kontorister, poliser och soldater – ofta dåligt betalda och utan inflytande.

Någon enstaka gång kunde européernas maktövertagande ses som något positivt då det gav lugn och stabilitet i ett tidigare oroligt område.

LÄS MER: Nationalism och imperialism 1815-1914

LÄS MER: Kolonisation och kolonialism

LÄS MER: Kolonialismens följder

LÄS MER: Kolonierna - en god affär?

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad anser du om kapitalismen som huvudorsak bakom kolonialismen?
   
 2. Vilka andra orsaker vill du föra fram?
   
 3. Vilka följder av kolonisationer tycker du är viktigast?
   
 4. Kolonialmakterna tävlade med varandra. Ge några exempel!
   

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023
Publicerad: 12 september 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 2: Livet på landet

Under 1500-talet, liksom tidigare under medeltiden, bestod större delen av befolkningen av bönder...

SO-rummet bok
M

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller...

SO-rummet bok
S

Patriarkalismen vid svenska järnbruk under 1800-talet

Järnbruken har sedan flera hundra år representerat en typisk företagsform i vårt land. Under 1800-...

S

Kolonierna - en god affär?

Att kolonierna blev en god affär för de allra flesta entreprenörer och bolag som verkade där är...

M

Jeans - en framgångsrik historia

Jeansmodet överskrider kön, ålder och klass. Byxorna har en tidlös design och har numera blivit en...

S

Bergsbruk och skogsbruk i 1700-talets Sverige

Bergsbruk var en näring som vid 1700-talets mitt stod för 75 procent av Sveriges export. Viktigast...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Ekonomi och handel 1500-1776

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

Hi

Ekonomi och handel 1776-1914

Ekonomi och handel i Europa och världen under det långa 1800-talet. Kapitalismen växer sig stark.

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till första världskriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Liberalism, konservatism och socialism - politiska ideologier

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-18

Julia, Kristoffer och Mattias tar sig an de tre stora politiska ideologierna - konservatism, liberalism och socialism. Vi går igenom vad en ideologi är, vad som är typiskt för de tre stora och vilken betydelse de har idag.

+ Lyssna