Vad har kolonialismen betytt för världen?

M

Genom människans historia har koloniala expansioner ofta handlat om erövringar och plundring.

Vinnare och förlorare

Kapitalismen anses ha varit den viktigaste drivkraften bakom kolonialismen. Pengar som tjänades i kolonierna stannade inte kvar där utan gick till Europa eller Nordamerika. Handeln med slavar var länge ett särskilt otäckt exempel, liksom den engelska och amerikanska opiumhandeln till Kina.

Råvaror från kolonierna skeppades iväg billigt, medan fartygen som återvände var lastade med betydligt dyrare förädlade europeiska och amerikanska industrivaror. Billig bomull från Indien kom till exempel tillbaka som tyger och kläder.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. När stater på ett organiserat sätt försöker bilda eller upprätthålla kolonier kallas det för kolonialism.

Kolonialmakt: En stat som äger kolonier.

Råvaror: Varor som utvunnits ur naturen men inte behandlats/förädlats. Exempel på råvaror är skog, malm, ull och olja.

Kolonialmakterna drog ofta gränser utan att ta hänsyn till de folk som redan levde i området. Det innebar att en folkstam kunde splittras på grund av att den delades på varsin sida om en gräns. Samtidigt kunde två fientliga stammar tvingas in i en och samma stat. Det här har, framför allt i Afrika, lett fram till konflikter som gör sig påminda ännu idag genom till exempel inbördeskrig.

Under slutet av 1800-talet rådde rena kapplöpningen om kolonier mellan flera europeiska stater. Denna tävlan gjorde att de såg varandra som konkurrenter om marknader och prestige. Kampen om de afrikanska områdena var vid flera tillfällen nära att övergå i öppet krig mellan länderna. De motsättningar som denna kapplöpning gav upphov till var en bidragande orsak till första världskrigets utbrott 1914.

Ser vi inget positivt?

Förde inte kolonialismen något gott med sig? Jo, hamnar, vägar och järnvägar byggdes, till exempel i Indien och Sydafrika. På flera håll förbättrades också undervisningen, även om det inte var så mycket tack vare kolonialmakterna som genom insatser av missionärer. De i ursprungsbefolkningen som fick utbildning kunde sedan i bästa fall få enklare arbeten som kontorister, poliser och soldater – ofta dåligt betalda och utan inflytande.

Någon enstaka gång kunde européernas maktövertagande ses som något positivt då det gav lugn och stabilitet i ett tidigare oroligt område.

LÄS MER: Nationalism och imperialism 1815-1914

LÄS MER: Kolonisation och kolonialism

LÄS MER: Kolonialismens följder

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

  1. Vad anser du om kapitalismen som huvudorsak bakom kolonialismen?
     
  2. Vilka andra orsaker vill du föra fram?
     
  3. Vilka följder av kolonisationer tycker du är viktigast?
     
  4. Kolonialmakterna tävlade med varandra. Ge några exempel!

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

Senast uppdaterad: 21 januari 2022
Publicerad: 12 september 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

De svarta skeppen öppnar Japan för omvärlden

År 1853 anlände en mindre men tungt utrustad amerikansk flottstyrka till Japan. Uppdraget gick ut...

M

Simón Bolivár och Sydamerikas avkolonisering

Simón Bolivár ledde Sydamerika till självständighet från det spanska imperiet i början av 1800-...

M

Kosacker inledde den ryska erövringen av Sibirien

I mitten av 1500-talet ökade pälshandeln mellan Ryssland och England och engelska fartyg gick...

S

Mynt under medeltiden och Vasatiden

Under de första århundradena efter Kristi födelse importerades mynt till Sverige från romarriket,...

ANNONS

Ämneskategorier

Ekonomi och handel 1500-1776

Ekonomi och handel i Europa och världen under den nya tiden.

Ekonomi och handel 1776-1914

Ekonomi och handel i Europa och världen under det långa 1800-talet. Kapitalismen växer sig stark.

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Relaterade taggar

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...