Florence Nightingale (1820-1910)

          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Florence Nightingale som var en av grundarna av det moderna sjuksköterskeyrket. Nightingale är känd för sin insats under Krimkriget då hon arbetade vid en sjukstuga...

3
Average: 3 (1 vote)