Bild:
M

Israel-Palestina idag

Här finns material som handlar om både Israel och Palestina.

Invånare: 8 712 400 (2017)
Huvudstad: Israel anser Jerusalem vara huvudstad, men omvärlden behandlar med få undantag Tel Aviv som huvudstad.

Israels befolkning

Israel är en judisk stat och minst tre fjärdedelar av invånarna är judar. Omkring en femtedel är araber, huvudsakligen ättlingar till de palestinier som stannade kvar när Israel utropades 1948.

De dominerande språken är hebreiska och arabiska.

Religion

Även om Israel beskrivs som en judisk stat råder full religionsfrihet och formellt åtskillnad mellan stat och religion, men religiösa grupper har stort inflytande.

En betydande andel av den judiska befolkningen är inte troende. Majoriteten av de arabiska invånarna är sunnimuslimer.

Politiskt system

Israel är en parlamentarisk demokrati (dvs regeringen måste ha stöd i parlamentet) men landet saknar författning, eftersom man aldrig lyckats enas om religionens roll i staten.

Två stora partier – Arbetarpartiet (vänster) och Likud (höger) – dominerade politiken fram till 2005. Sedan dess är det politiska landskapet mer splittrat.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Jerusalem

Klagomuren i östra Jerusalem, den sista resten av kung Salomos tempel, är den viktigaste vallfartsplatsen för judar världen över. I förskingringen, diasporan, fanns en hälsning bland judarna som löd: ”Nästa år i Jerusalem”. I islam är Jerusalem den tredje heligaste platsen, efter Mekka och Medina. På arabiska heter staden al-Quds, den heliga. Staden är helig även inom kristendomen eftersom det var där som Jesus korsfästes.

Bosättningspolitiken

Efter sexdagarskriget 1967 var Israels ledare osäkra på hur de skulle förhålla sig till nyligen erövrade områden, däribland Västbanken och Gaza. Först förbjöds judar att bosätta sig där. En religiös minoritet bland sionisterna såg dock Israels seger i kriget som en fingervisning om att judarna skulle återfå hela det Israels land, Eretz Yisrael, där deras förfäder bott i biblisk tid. Israels sekulära majoritet var splittrad, och efter hand fick religiösa sionister anlägga en del bosättningar på ockuperad mark. Så länge vänstern satt vid makten beskrevs bosättningarna som strategiska utposter, som anlagts med tanke på Israels säkerhet.

Utrikespolitik och försvar

Formellt är Israel en alliansfri och obunden stat, men landet har starka band till USA och Europa. I den egna regionen är Israel delvis isolerat och har bara slutit fredavtal med två av sina grannländer.

Irans ses av den israeliska regeringen som det största hotet mot landets säkerhet.

Ekonomi

Israel har en högteknologisk marknadsekonomi med relativt starkt statligt inflytande. Från början satsade israelerna på att utveckla ett modernt jordbruk och en exportinriktad tillverkningsindustri. Jordbrukets andel av ekonomin har dock minskat kraftigt.

Israel är idag Mellanösterns mest industrialiserade land. Avancerad forskning och utbildning har gynnat ekonomin.

Under fredliga perioder blomstrar turismen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Israels geografi >

Utrikeshandel

Ett handelsavtal med EU från 2000 tillåter israelisk export till EU-länderna mot inga eller mycket låga tullar. Avtalet gäller inte områden som Israel ockuperar.

2004 ingick Israel och EU-kommissionen ett nytt avtal som gjorde det möjligt för EU att tullbelägga varor från bosättningar. Sådana varor fick visserligen kallas israeliska men måste också vara märkta med den ort (stad, kommun etc) de kom från. Avtalet gällde varor från Västbanken, Gaza, Golan och östra Jerusalem.

Sociala förhållanden

Israel har ansetts ha ett väl utvecklat socialt trygghetssystem. Från början av 1980-talet sköt dock kostnaderna i höjden, i takt med att allt fler blev beroende av bidrag. Mycket pengar gick till nyinvandrade judar, däribland många äldre från före detta Sovjetunionen.


Besök Landguiden och läs mer om Israel.
Konflikter : Israel-Palestina

 


Invånare: 4 684 780 (2017)

Palestina i korthet

Palestinierna på Västbanken och i Gaza gavs rätt att delvis styra sig själva sedan paraplyorganisationen PLO 1993 hade erkänt Israels rätt att existera.

Det palestinska styret splittrades 2007 mellan Israelfientliga Hamas i Gaza och ett försvagat PLO på Västbanken.

En tvåstats-lösning har varit målet för fortsatta förhandlingarna med Israel men någon lösning har inte kunnat nås.

Hösten 2014 erkände Sverige Palestina som en självständig stat.

Befolkning

Palestinierna är araber och talar arabiska. Hur många de är totalt – i de palestinska områdena, i Israel och i flyktingtillvaro i andra länder – är svårt att klarlägga. Innan staten Israel bildades brukade de inte själva kalla sig palestinier. Oftare identifierade de sig med en större, arabisk nation. Det palestinska samhället är också ett klansamhälle.

Politiska grupper

Palestinska befrielseorganisationen PLO (Palestine Liberation Organization, på arabiska Munazzamat al-tahrir al-filastinia) bildades 1964. Som en befrielserörelse i tidens anda skulle PLO samla alla palestinier i väpnad kamp mot Israel för att befria ”hela” Palestina.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Självstyret

Fredsprocessen med Israel på 1990-talet lade grunden för det styresskick som skulle tillämpas vid administrationen av de palestinska områdena. Eftersom det är en ordning som inte helt har vuxit fram från insidan, har systemet legitimitetsproblem: Det finns ett flerpartisystem, men det är avtalen med en extern part, Israel, som avgör vem som har rätt att rösta och vilka frågor de folkvalda får fatta beslut om. Osämja mellan palestinska grupperingar har dessutom resulterat i två rivaliserande styren, ett på Västbanken och ett i Gaza.

Ekonomi

Israeliska restriktioner och inbördes palestinsk osämja samverkar till att göra de ekonomiska utsikterna dystra för palestinierna. Ett uppsving efter fredsavtalen med Israel på 1990-talet har förbytts i isolering och biståndsberoende.

 

Besök Landguiden och läs mer om Palestinska självstyret.
Konflikter : Israel-PalestinaText: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Här finns material som handlar om både Israel och Palestina.

Invånare: 8 712 400 (2017)
Huvudstad: Israel anser Jerusalem vara huvudstad, men omvärlden behandlar med få undantag Tel Aviv som huvudstad.

Israels befolkning

Israel är en judisk stat och minst tre fjärdedelar av invånarna är judar. Omkring en femtedel är araber, huvudsakligen ättlingar till de palestinier som stannade kvar när Israel utropades 1948.

De dominerande språken är hebreiska och arabiska.

Religion

Även om Israel beskrivs som en judisk stat råder full religionsfrihet och formellt åtskillnad mellan stat och religion, men religiösa grupper har stort inflytande.

En betydande andel av den judiska befolkningen är inte troende. Majoriteten av de arabiska invånarna är sunnimuslimer.

Uppdaterad: 10 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Fakta om Israel och Palestina

M
Leif Löwegren
2015-09-16
Det finns knappast någon annan konflikt som är svårare att beskriva än den israeliska-palestinska. Så fort man försöker formulera sig beträder man minerad mark. Ja naturligtvis inte bokstavligen...

Podcast om Fakta om Israel och Palestina

SO-rummet podcast icon
M
av:
Mattias, Julia och Kristoffer
2017-09-12

Mattias, Kristoffer och Julia är tillbaka efter sommarlovet och pratar om kärnvapen och kärnvapenmakter.

Länkar om Fakta om Israel och Palestina

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om Palestinakonflikten. År 1948 upprättades staten Israel, trots omfattande protester från palestinierna och den arabiska världen. Sedan 1967 har palestinierna levt under israelisk ockupation. Sammandrabbningarna mellan palestinier och israeler har sedan dess varit många och blodiga och man är fortfarande långt ifrån en fredlig, varaktig lösning på konflikten...

Spara som favorit
          

Artikel och temasida i Utrikespolitiska institutets tidning Utrikesmagasinet där du kan fördjupa dig i palestinakonflikten. Konflikten mellan Israel och Palestina är en av FN:s svåraste utmaningar. Mer än 70 år efter FN:s delningsplan är en tvåstatslösning fjärran. Denna olösta konflikt är världsorganisationens kanske största misslyckande vad gäller att skapa och upprätthålla fred, skriver Said Mahmoudi, professor i internationell rätt. Här reder han ut vad folkrätten säger om Israels ockupationspolitik, bosättningarna och det våld som begås på båda sidor...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (23:06 min) där Björn Andersson (lärare) berättar om Palestinakonflikten - dess historia och idag.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Israel. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Palestinska självstyret. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Aktuella analyser och historiska fakta om Palestinakonflikten. Här kan du läsa om den historiska bakgrunden till hela Mellanösternkonflikten samt hitta fakta om Israel-Palestina idag. Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Mellanöstern och Nordafrika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

På tidningen Fokus webbsida hittar du en artikelsamling med aktuella och äldre artiklar och reportage som handlar om Israel-Palestina. Fokus är en tidning som varje vecka sammanfattar, fördjupar sig i, och förklarar veckans viktigaste händelser. Fokus är en politiskt oberoende tidskrift, utan kopplingar till något parti eller organisation.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Mellanöstern och några av dess länder. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet.

Spara som favorit
          

Reportage i Tidningen Kulturen där du kan läsa om den amerikanska inställningen till Palestinafrågan. USA har sedan staten Israel bildades i Maj 1948 stått som garant för dess fortlevnad och dess militära överlägsenhet över sina arabiska grannar. Inget annat land i världen får så stort ekonomiskt bistånd från USA...

Spara som favorit
          

Reportage i Tidningen Kulturen där du kan läsa om bakgrunden till Palestinakonflikten. Som palestinierna ser det är frågan mycket enkel. De har bott i Palestina under många århundraden. Enligt modern internationell lag, folkrätten, tillhör Palestina dess folk. Likväl som Sverige tillhör det svenska folket...

Spara som favorit
          

På Palmecentrets webbsida hittar du ett studiematerial i pdf-format (93 sid) som beskriver två av världens svåraste konflikthärdar, Palestina och Sudan. Materialet redovisar faktabakgrunder och försöker problematisera relevanta frågeställningar, för att förstå konflikternas ursprung.

Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden hittar du kortfattad och aktuell information om Palestinakonflikten. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om olika fall där självmord har utnyttjats som ett politiskt vapen under 1900-talet. Det är inte bara islamiska aktivister som använt självmordsattacker som vapen i den politiska kampen, konstaterar Björn Kumm som har läst en ny bok i ämnet...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Israels krig. Dagen efter att staten Israel utropats i maj 1948 gick grannländerna till attack. Det var starten på det som i Israel kallas frihetskriget. Resultatet blev stora land­vinningar för den nya nationen. Sedan dess har Israel varit ett land i krig – säkerheten är och förblir dess viktigaste fråga...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om staten Palestina ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Israel ur olika perspektiv. Här hittar du bland annat artiklar om Palestinakonflikten, kriget med Libanon och om konflikten med Syrien om Golanhöjderna. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan läsa om Israel ur olika perspektiv. Israel, formellt Staten Israel, är en stat i Mellanöstern i Asien. Staten Israel utropades 14 maj 1948 efter icke-bindande FN-beslut genom en uppdelning av det Brittiska mandatet Palestina mellan judiska och arabiskstyrda områden...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Israel. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, ekonomi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Fördjupa dig i Israels och Palestinas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar områdets geografi ur olika perspektiv.

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är israeliterna Guds utvalda folk...

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika stater och andra internationella...