Terrorism

M

En man tänder ett ljus framför teatern Le Bataclan för att hedra offren i terroristattacken i Paris den 13 november 2015.

Ett omdiskuterat begrepp

Terrorism är ett mycket omdiskuterat begrepp. Den som klassas som terrorist och samhällsfara av en person, kan uppfattas som en hjälte och frihetskämpe av en annan. I samband med attackerna i USA mot World Trade Center i New York och mot Pentagon i Washington den 11 september 2001 talade president George W. Bush om krig, medan FN beskrev attentatet som ett terrordåd.

En vanligt förekommande definition av begreppet terrorism är ett illegalt användande av våld – eller hot om våld – i politiskt syfte. Den som genom skräck försöker åstadkomma någon form av politisk förändring, skulle enligt denna definition vara terrorist.

ANNONS

ANNONS

Den som hotar eller skadar andra för att komma åt deras egendom kan däremot inte ses som terrorist, utan som en kriminell person. Varför? Därför att syftet med handlingen inte uppfattas som politiskt.

Men gränserna är ibland flytande. Ska exempelvis delar av protesterna i samband med EU:s eller WTO:s toppmöten betraktas som terrorism? Om svaret är ja, vad kommer i så fall att hända med den demokratiska rätten att demonstrera? Och hur ska egentligen attackerna mot USA den 11 september 2001 uppfattas – som ett terrordåd eller en krigshandling? Frågorna diskuteras livligt i dessa dagar när terrordåd och våldsamma demonstrationer blivit allt mer uppmärksammat.

En ny typ av terrorism

I början av 1990-talet växte en ny typ av terrorism fram i form av terrornätverket al-Qaida. Många i organisationens ledarskikt stred under 1980-talet mot den sovjetiska ockupationen av Afghanistan och fortsatte efter detta sitt jihad (heliga krig) genom attacker mot USA-stödda regimer som Egypten och Saudiarabien.

Idag har al-Qaidas dominans ersatts av Islamiska staten (IS, även kallat daesh).

Ett budskap till Daesh (IS) från någon som drabbades av terrorattentatet i Paris 2015: "Daesh – du kommer inte kunna döda min frihet!

År 2003 invaderade USA och dess allierade Irak. Efter störtandet av Iraks president och diktator Saddam Hussein, som tidigare favoriserat landets sunnimuslimska minoritet (sunni är den större inriktningen inom islam), tillsattes en ny regering med shiamuslimsk majoritet. Detta skapade en konflikt mellan irakiska staten och den sunnimuslimska befolkningen, vilket ledde till framväxten av vad som idag kallas Islamiska staten (IS).

Konflikten med IS handlar till stor del om makt, landområden och ideologi. IS hävdar att de är ”det nya kalifatet” (kalifat kallas muslimska riken som styrs av en kalif, en andlig ledare), och att deras legitimitet som sådan bevisas av deras militära framgångar.

Ideologin bakom Islamiska staten är brutal, vilket syns tydligt inom ”statens” gränser i form av offentliga avrättningar och liknande, men även i form av terrordåd som utförs i närområdet och på andra kontinenter. Den stora majoriteten av terrordåden i världen sker i Mellanöstern och Asien, men fler och fler attentat utförs nu i Europa.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Diskutera nedanstående frågor i grupper om 3–5 personer:

 1. Hur kan man se på Islamiska Staten och dess agerande utifrån ett folkrättsligt perspektiv?
   
 2. Vilka historiska förklaringar finns det till att Islamiska Staten anser sig kunna agera som den gör?
   
 3. Diskutera konflikten utifrån begreppen stat, nationalism och etnicitet.
   
 4. Hur kan framtiden se ut i området? Motivera.
   

 

Texten och uppgifterna är hämtade från den nya upplagan av gymnasieläromedlet Internationella relationer – utblickar och insikter.

Med hjälp av läromedlets text i kapitel 1 Teoretiska perspektiv och kapitel 5 Krig och konflikter kan uppgiften utökas med följande frågor:

- Vilka statsvetenskapliga teoretiska perspektiv kan användas för att analysera konflikten i Syrien? Motivera.

- Går det att applicera Fångarnas dilemma och förhandlingsstrategier på problematiken kring Islamiska Staten? Varför/varför inte?

- Går det att förklara konflikten utifrån Huntingtons teser? Motivera

Läs mer om läromedlet och beställ provex.

Testa en demo av läromedlets digitala del.
 

Text: Studentlitteratur AB

Senast uppdaterad: 1 december 2022
Publicerad: 14 maj 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

Samarbete

Konferensen med fokus på aktuella ämnen och klassrumsnära tips

Med ett förändrat omvärldsläge som påverkar samhällsundervisningen, ett ökat användande av AI i...

SO-rummet bok
L

Hemberedskap

Om det skulle hända något allvarligt likt en kris eller ett krig behöver du ha hemberedskap. Det...

SO-rummet bok
M

Sveriges militära försvar

Försvarsmakten i Sverige finns till för att försvara det svenska territoriet, invånarnas frihet och...

SO-rummet bok
M

Totalförsvaret

Krig och konflikter i andra länder kan påverka oss i Sverige. Om det blir krig i ett område eller...

SO-rummet bok
M

Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna är en särskild grupp organisationer knutna till beredskapen...

M

Klimatförändringar kan ha orsakat syndafloden

"I den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens fönster öppnade sig, och ett...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Brottslighet och kriminalvård

Teorier om varför människor begår brott. Här berörs också olika former av brottslighet, hur kriminalvården är uppbyggd...

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Folkrätt och krigets lagar

Folkrätt är en del av internationell rätt. Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Terrorism

Terrorism är en benämning för olika typer av politisk utpressning eller våldsdåd som används i...

11 september-attackerna

Den 11 september 2001, klockan 14.48 svensk tid, utsattes USA för den värsta terrorattacken...

Al-Qaida

Al-Qaida är ett internationellt terroristnätverk som består av olika grupper av islamiska (...

SO-rummet tag typ

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

Fundamentalism

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och...

Brott mot mänskligheten

Begreppet brott mot mänskligheten användes redan 1890 för att beskriva den belgiska kungen Leopold...

Islamiska staten (IS)

Islamiska staten (IS), ibland även kallad ISIS (Islamiska staten i Irak och Syrien) är en...

Kriget mot terrorismen

”Kriget mot terrorismen” brukar beteckna den globala militärkampanj som startade strax efter...

Nutida väpnade konflikter och krig

Det finns nästan lika många orsaker till världens konflikter som det finns konflikter. En konflikt...