Martin Luther och inledningen på reformationen

Martin Luthers beslut om att stå fast i sina anklagelser mot påvedömet och kyrkan kom att förändra och forma Europas historia.
M

Den 31 oktober 1517 spikade Luther upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Men hans kritik spreds framförallt hjälp av boktryckarkonsten,  vilket senare ledde till reformationen.

Martin Luther i förhör

År 1521
Känslan av antiklimax var uppenbar. Här hade hela det tysk-romerska rikets överhet samlats under stor förväntan. Och nu stod han till sist framför dem, Martin Luther, predikanten vars ord hade fått så många att lyssna, och kyrkan och påven i Rom att vända sig mot honom. Han hade varit så stridbar i sina skrifter, så uppenbart uppviglande – men när det kom till kritan tycktes han vara på väg att ge vika. Eller?

Det var den 18 april år 1521, i det kejserliga palatset i staden Worms vid floden Rhen. På ett bord framför den då 37-årige Luther hade man lagt alla hans skrifter. Nå, löd frågan, erkänner du att detta är dina böcker? Och i så fall, står du för vad som är skrivet i dem eller är det något du vill återkalla?

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Avlatshandeln: Prästerna fick sälja bevis på syndernas förlåtelse till enskilda individer. Bevisen kallades avlatsbrev. Med avlatsbrev kunde rika människor köpa sig en plats i himlen.

Bannlysning: Uteslutning ur kyrkans gemenskap. Bannlysning användes inom kyrkan som straff för allvarliga förseelser (dödssynder) såsom villolära, ogudaktigt leverne eller ohörsamhet mot kyrkans myndighet. Bannlysning innebar att man inte kunde få en plats i himlen efter döden.

Fredlös: Ett strängt straff som innebar att den dömde blev utstött och rättslös, och därför inte längre skyddades av landets lagar.

Reform (era) innebär omforma, omgestalta, förbättra och förändring till ett nytt och bättre tillstånd i samhället. I länder som genomförde den s.k. reformationen innebar det främst att kyrkans organisation och detaljer kring kristendomens utförande förändrades, t.ex. riter, regler och andra praktiska detaljer.

Martin Luther tvekade. Med låg, ostadig röst svarade han ja på den första frågan. Böckerna var hans. Men den andra frågan … om han stod för vad han skrivit, det kunde han inte svara på genast, förklarade han. Han behövde tid att tänka på saken.

Hotades med bannlysning

En intensiv diskussion bröt ut. Man kunde tycka att Martin Luther borde ha hunnit tänka färdigt. Mer än ett år hade gått sedan påven första gången hotade honom med bannlysning om han inte tog tillbaka och modifierade 41 meningar i sina olika skrifter, bland annat de i efterhand så berömda 95 teserna, där han angrep kyrkans avlatshandel (försäljningen av dokument som ansågs kunna förkorta tiden som de avlidnas själar tvingades tillbringa i skärselden). Detta hot hade han inte brytt sig om, och när påvens bannlysning till sist hade kommit, hade han offentligt bränt dokumentet på bål.

Riskerade att bli fredlös

Den kyrkliga makten hade således redan dömt Luther. Nu var det den världsligas tur. Om även kejsaren, Karl V, fann honom skyldig, skulle han förklaras fredlös i hela det tyska riket. Var det därför han tvekade? För att han trots allt var rädd för vad som skulle hända med honom?

Till sist beslöt sig furstarna för att ge Martin Luther en dags betänketid. Förhöret avbröts. Mannen som var dagens huvudperson och vars rykte hade fått så stora folksamlingar att trängas kring palatset att det var svårt att överhuvudtaget röra sig på gatorna, gavs tillstånd att dra sig tillbaka.

Kritiken mot påvedömet och kyrkan var nödvändig

Under natten och nästa morgon fick Martin Luther gång på gång besök av vänner som uppmanade honom att stå fast. Kritiken mot påvedömet och kyrkan var nödvändig och sann. Han hade många allierade som skulle skydda honom. Något nytt höll på att skapas; han fick inte ge efter nu, innan allt hade börjat på allvar.

För om han gjorde det, om han gjorde avbön och erkände påvens auktoritet, då var risken uppenbar att allt skulle vara över innan det ens hade startat. Då skulle Martin Luther och alla de som redan samlats kring honom försvinna in bland historieböckernas bisatser. Han skulle ses som bara en i raden av män som kritiserat kyrkan för dess maktfullkomlighet och girighet, dess oförmåga att anpassa sig till nya tankar och idéer.

Många innan honom hade tystats genom att de i rädsla för straff fogade in sig i ledet eller genom att de mindre uppror som ibland startade slogs ner med brutalt våld.

I juni 1520 varnade påven Luther genom en påvlig bulla att han riskerade bannlysning om han inte tog tillbaka kritiken mot påvedömet och kyrkan. Luther lät senare - den 10 december - bränna den påvliga bullan, vilket medförde att han några veckor därefter blev bannlyst av påven.

Inte särskilt mycket talade för att just Martin Luther skulle bli den som välte kyrkans koloss upp och ner. Men om han stod emot trycket denna dag, då fanns i varje fall chansen. Då skulle han kunna bli det baner som motståndet mot påvedömet kunde samlas under.

Martin Luther ändrade sig inte

Sent nästa eftermiddag fördes Martin Luther återigen till palatset. Han tillfrågades om sitt slutgiltiga svar. Luther inledde då en lång utläggning, först på tyska, sedan på latin. Han delade in sina skrifter i tre delar: de som var okontroversiella, de som var skrivna mot påvens styre och som han inte kunde ta tillbaka utan att stödja vad han kallade ”den påvliga tyrannin” samt de som han skrivit gentemot enskilda personer – i några av dessa hade han kanske uttryckt sig alltför våldsamt …

Utfrågaren blev otålig. Kom till saken! Tar du tillbaka din undervisning eller inte?

ANNONS

ANNONS

Då, till sist, tog Martin Luther steget. Han förklarade att han inte kunde ändra sig, om han inte blev överbevisad av Bibeln, ”eller av sunt förnuft”. Påvens ord räckte inte, menade han. Inte heller vad andra myndigheter sa, ”eftersom det är väl känt att de ofta misstagit sig och motsagt sig själva”. Nej, fortsatte han, betydligt kaxigare nu: ”Jag kan inte och kommer inte att göra avbön för något, eftersom det varken är säkert eller rätt att gå emot sitt samvete. Gud hjälpe mig. Amen.”

Luther ansåg bland annat att läror och bruk som inte nämndes i Bibeln skulle tas bort.

Så var tärningen kastad. Kejsaren lät meddela att Martin Luther skulle bli bannlyst. Alla hans skrifter förbjöds och en arresteringsorder utfärdades.

Men motståndet hade fått sin ledare. Luther gömdes undan på en borg, under täcknamnet Junker Jörg.

Reformationen splittrade kyrkan och inledde en era av krig

Under de kommande åren skulle det visa sig att många politiska makthavare insåg att ett gyllene tillfälle hade dykt upp. Man kunde använda Luthers lära för att skära av banden med kyrkan i Rom som man ändå länge hade velat bli av med. En kyrklig revolution spreds över Europa, och den era som kallas reformationen var inledd.

Under de kommande decennierna skulle kyrkan klyvas och hela länder delas upp efter nya religiösa skiljelinjer. På många sätt var det en fruktansvärd tid som följde, en tid av religionskrig som slet kontinenten i bitar och krävde miljontals människors liv.

Idag vet vi hur det gick. Luthers efterföljare triumferade. Protestantismen etablerades som den dominerande varianten av den kristna läran i stora delar av Nordeuropa, och sedan även i Nordamerika eftersom de första kolonisatörerna var just protestanter. Martin Luther satte på så vis en ojämförligt stark prägel på den moderna världen. Att kalla honom för en av det senaste årtusendets mest inflytelserika personer är inte någon överdrift.

LÄS MER: Protestantismen

LÄS MER: Martin Luther

LÄS MER: Reformationen

LÄS MER: Orsaker till reformationen

ANNONS

ANNONS

Martin Luther protesterade mot avlatshandeln

I början av 1500-talet beslöt kyrkans påve att arbetet på den nya Peterskyrkan i Rom skulle påbörjas på allvar. Men kostnaderna blev så stora att de inte kunde bekostas av påvens allmänna intäkter.

För att få in de medlen som behövdes, började påven att utfärda avlatsbrev i stor skala. (Ett avlatsbrev var ett skriftligt dokument som man fick av kyrkan efter att fullgjord avlat, d.v.s. bikt och botgöring för synder som gjorts.)

Dessa gav köparen rätt att välja biktfader och av honom efter ånger och bikt få absolution (syndernas förlåtelse) och full avlat.

1517 presenterade Luther 95 teser mot kyrkans försäljning av avlatsbrev. Martin Luther hävdade att människan blir rättfärdig enbart genom tro och inte genom gärningar.

Han ansåg också att det enbart var Bibeln som var bindande för kyrkan. Läror och bruk som inte nämndes i Bibeln skulle tas bort.

Bibeln skulle dessutom översättas till olika språk och gudstänster skulle hållas på de språk som talades i länderna (inte på latin som tidigare).

Luther förkastade även påveämbetet, klosterlivet och reducerade bland annat antalet sakrament (grundläggande heliga kristna riter) till tre (senare två).
 

Uppgifter och frågor

  1. Varför kallades Martin Luther till förhör?
     
  2. Varför var Luther lite tveksam till att stå fast vid sin kritik mot påvedömet och kyrkan?
     
  3. Vad fick honom att bestämma sig för att inte ändra sig?
     
  4. Varför skulle man kunna kalla Martin Luther för en av världshistoriens mest inflytelserika personer?

 

VILL DU VETA MER? Läs Luther och hans värld av Graham Tomlin (2007).

 

Text: Magnus Västerbro, författare och journalist med inriktning på historia
Webbsida: https://www.facebook.com/vasterbro

Är du intresserad av att läsa fler spännande berättelser av författaren så rekommenderas 101 historiska händelser - en annorlunda världshistoria.
Bokens webbplats

 

 

Senast uppdaterad: 12 juli 2021
Publicerad: 26 augusti 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

S

Upplysning och pietism satte igång sekulariseringen redan på 1700-talet

Under 1700-talet fick människor större kunskaper och frigjorde sig efter hand från olika...

S

1600-talet, renlärighetens epok: Katolsk motreformation och evangelisk konfessionalism

I det kristna Europa var 1600-talet renlärighetens epok. Det gäller både för den katolska och den...

M

Paulus - kristendomens näst viktigaste person?

Hade kristendomen funnits idag om inte Saul (Paulus på grekiska) trodde sig ha fått en vision från...

M

Vitus Bering i Sibirien – kamp mot kyla och polarrävar

”I tio år förbereddes detta stora företag och tio timmar användes till dess huvudsakliga mål”. Så...

ANNONS

Ämneskategorier

Protestantismen

Protestantismen grundar sig på de tolkningar av kristendomen och de protester mot kyrkan som utformades under...

Reformationen

Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Relaterade taggar

Martin Luther

Martin Luther (1483-1546) var professor i teologi och församlingspräst i den tyska staden...

SO-rummet tag typ

Uppror och frihetskamp

Här hittar du material som kan relateras till uppror och olika former av frihetskamp genom...

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Boktryckarkonsten

Den moderna tekniken att trycka böcker uppfanns i Europa av Johann Gutenberg vid mitten av 1400-...

Bannlysning

Bannlysning innebar uteslutning ur kyrkans gemenskap. I medeltida kyrkorätt skilde man mellan två...