Stockholms blodbad blev slutet för Kalmarunionen

Som alla andra i staden måste han ha hört trumpeterna. Biskop Vincent sitter inlåst i Stockholms slott, sedan kung Kristian II dagen innan låtit gripa honom och ytterligare ett femtiotal andra män och kvinnor. Nu hör han trumpetstötarna ljuda – signalerna som talar om att utegångsförbud råder i Stockholm. Även stadens portar är stängda; ingen får passera in eller ut.
M

Mellan 7 och 9 november 1520 lät den dansk-norske kungen Kristian II fängsla och avrätta omkring åttio svenska adelsmän och borgare som samlats i Stockholm för att hylla honom som svensk kung.

Biskop Vincent väntar på besked

År 1520

Det är den 8 november år 1520 och Vincent väntar oroligt på besked om sin framtid. Gårdagskvällen slutade med att han tillsammans med ett stort antal andra adelsmän, högt uppsatta präster, mäktigare borgare och rådsmedlemmar i Stockholm anklagades för ”uppenbart kätteri”. Om de anses skyldiga till detta väntar ett hårt straff. Samtidigt tycks Vincent ha varit övertygad om att allt nog ska gå bra till sist, i varje fall för just honom. Han är trots allt biskop. Inte vågar väl den världsliga makten använda våld mot en man som han?

Så öppnas dörren till cellen. In kliver en person som Vincent känner igen – Jürgen Homuth, bödeln.

ANNONS

ANNONS

”Vad nytt?” frågar biskopen genast.

”Inga goda nyheter just”, svarar bödeln. ”Ers nåd må förlåta mig, men det är mig befallt att slå huvudet av ers nåd.”

Ute på Stortorget, framför Stockholms rådhus (idag Börshuset, mitt i Gamla stan), har en avrättningsplats gjorts redo. En grupp bödlar står beredda med dragna svärd, omgivna av soldater med långa lansar. Den händelse som kommer att gå till historien som Stockholms blodbad är på väg att inledas.

120 år av politiska intriger

Det hela är kulmen på många år av politiska intriger och öppna krigshandlingar. Ända sedan Kalmarunionen grundades av drottning Margareta drygt 120 år tidigare har en dragkamp pågått mellan Stockholm och Köpenhamn. Formellt har regenten i Danmark varit unionens överhuvud, men konflikter har hela tiden uppstått. Svenska stormän har protesterat mot vad man kallar danskt förtryck och bönderna har klagat på höga skatter och hårt styre. Upproren har följt på varandra. Gång på gång har en armé fått skickas upp till Sverige för att försöka försvara unionen och den danska makten.

Kristian II har nu tvingats göra på samma sätt. Han har utsetts till svensk kung en gång tidigare, för bra många år sedan. Men starka krafter i Sverige, ledda av det så kallade Sturepartiet som är en maktsfär kring den inflytelserika Stureätten, har i praktiken gjort landet självständigt. Därför har ännu ett krig visat sig nödvändigt. Våren 1520 inleddes en belägring av Stockholm efter att Kristian samlat ihop en rejäl och mycket kostsam armé.

Till sist gav de svenska stormännen upp, men först efter att ha fått ett formellt löfte av den danske kungen om att de inte på något sätt skulle ställas till svars för vad som hänt under upproret. Amnestin lugnade dem och en överdådig fest tog sin början, där Kristian skulle krönas till Sveriges rättmätige konung. Alla landets stora adelsfamiljer hade kallats till Stockholm för att vara med i firandet. Enligt vad källorna säger var stämningen god; Kristian själv behandlade sina tidigare fiender med stor vänlighet.

Kristian II rensar upp

Åtminstone fram till middagstid den 7 november. Då, när de fina gästerna var samlade i Stockholms slott, stängdes portarna med ett dån. Kungen tog plats på sin tron och gav ordet till Gustav Trolle, Sveriges ärkebiskop, som hela tiden tagit kungens parti och som därför hade angripits av Stureättens män. Nu anklagade Trolle ett stort antal namngivna personer – däribland biskop Vincent, men även en viss Gustav Vasas far – för att genom att anfalla honom ha begått brott mot kyrkan, vilket gjorde dem till kättare. För sådant hjälpte ingen kunglig benådning och därför skulle de alla straffas.

ANNONS

ANNONS

I efterhand har det skrivits hyllmeter om denna händelse. Det har diskuterats fram och tillbaka om vem som egentligen låg bakom anklagelserna. Var det kung Kristians egen idé eller lät han sig övertalas av någon annan – som den hämndlystne Gustav Trolle? Idag tycks de flesta vara överens om att det mest uppenbara också är det sanna – det är klart att det var den danske kungen som låg bakom det som nu skedde.

Kristian II ville helt enkelt en gång för alla göra sig av med allt motstånd, så att de ständiga upproren skulle få ett slut. Under de kommande veckorna och månaderna avrättades också andra tänkbara fiender till den danske kungen runt om i landet, även i den östra delen av riket (alltså dagens Finland), efter mer eller mindre krystade anklagelser.

Men först ut var alltså Stockholm.

Massaker på Stortorget

Avrättningarna på Stortorget, inför en allt mer förfärad folkmassa, inleddes med biskopen från Strängnäs, Matthias Gregersson. Av oklar anledning ska bödlarna ha lagt hans avhuggna huvud mellan hans ben när dådet var uträttat.

Sedan var det biskop Vincents tur. Han ägnade sina sista ord åt att med hög röst anklaga kung Kristian för att ha handlat med lögn och förräderi, och hävdade att Gud skulle komma att straffa kungen för denna orätt. Det gjorde inte saken bättre. Snart skildes biskop Vincents huvud från kroppen.

Därefter fördes resten av de anklagade ut och avrättades, i tur och ordning efter sin status. De finaste dödades först, de enklare fick vänta i ledet. De riktigt ädla halshöggs med svärd, vilket ansågs värdigt och även garanterade en snabb död. De enklare hängdes, möjligen kombinerat med ännu värre metoder, som kvartering – att kroppen höggs i bitar med yxa.

Ett blodbad var det verkligen. Enligt vittnet Olaus Petri rann blod blandat med vatten och träck i rännstenarna över torget, samtidigt som de mest hjärtskärande scener utspelade sig.

För när de fina herrarna väl var avrättade vände man sig även mot andra som ansågs ha stått för nära Stureätten. Kristians bödlar gav sig ut i staden och grep folk där de stod, och förde dem till avrättningsplatsen. En barberare vid namn Lambert ska ha stått och rakat en kund när knektarna släpade bort honom till Stortorget. En annan man, Lasse Hass, sägs ha börjat gråta när han såg blodbadet, vilket räckte för att man skulle dra in honom i ledet och döda honom med. Åtminstone 82 personer greps och avrättades, kanske ännu fler.

Kropparna bränns på bål

Sedan plundrades de dödas egendomar, och diverse övergrepp begicks mot deras familjer. De avlidnas kroppar fick ligga och ruttna på torget i några dagar, innan de brändes på ett stort bål på Södermalm. Där brändes även kvarlevorna efter Sten Sture den yngre, som dött ett halvår tidigare, men vars förruttnade kropp danskarna påstås ha grävt upp bara för att kunna skända den ytterligare en gång.

ANNONS

ANNONS

Stockholms blodbad var onekligen en extraordinär händelse. Ett så omfattande politiskt mord var sällsynt även under denna i övrigt så våldsbenägna tid, och det hela väckte inte så lite uppmärksamhet runt om i Europa.

Huvudnumret i antidansk propaganda

Men effekten av massakern blev motsatsen till vad den danske kungen hade tänkt sig. För några av Sturepartiets ledare kom trots allt undan blodbadet, däribland den unge Gustav Vasa. Vasa använde senare massakern på Stortorget, där hans far var en av de dödade, som huvudnummer i sin antidanska propaganda. Egentligen brydde sig nog de flesta utanför den direkt berörda kretsen inte särskilt mycket om just massmordet i Stockholm. Missnöjet med Kristian kom sig snarare av klassiker som höjda skatter och hårda fogdar, samt en nyhet, nämligen att den danske kungen försökte införa ett allmänt vapenförbud, vilket gjorde bönderna tokiga – hur skulle de då kunna försvara sina intressen?

I vilket fall följde ännu ett av de där upproren. Den här gången slutade det med fullständig dansk förlust. Bara tre år senare kröntes Gustav Vasa till kung av Sverige; Kalmarunionen var begravd en gång för alla och något som liknar det moderna Sverige var på väg att skapas.

LÄS MER: Stockholms blodbad 1520

LÄS MER: Stockholms blodbad

PODCAST: Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

Extern länk: Läs mer om Stockholms blodbad på Stockholmskällan

ANNONS

Användbara begrepp

Amnesti: Benådning, straffrihet, förlåtelse

Kalmarunionen: En union mellan Danmark, Norge och Sverige som bildades 1397 och varade till 6 juni 1523.

Kristian II: Danmarks kung, i Sverige ibland även känd som Kristian Tyrann. Han var kung av Danmark och Norge 1513–1523 samt kung av Sverige 1520–1523.

Kättare: En individ som har idéer som strider mot en etablerad trosuppfattning eller ett förhärskande samfunds tro (här katolska kyrkan). Den som avviker på ett sådant sätt kallas kättare.

Massaker: Massmord, blodbad

Stureätten: Med Sturarna avses  regel Sten Sture den äldre (1440-1503) och Sten Sture den yngre (1492-1520) som egentligen kommer från två skilda ätter. Gemensamt för dem båda är att de haft stort inflytande över den svenska politiken under 1400- och 1500-talet.

Ärkebiskop: Sveriges kyrkoöverhuvud. Den främste bland alla biskopar och den högsta kyrkliga befattningen i Sverige (då som nu).
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför var många svenskar missnöjda med Kalmarunionen (1397-1523)? Vilka orsaker nämns i texten?
   
 2. Redogör kortfattat för hur Kristian II gick till väga för att samla merparten av Kalmarunionens fiender på ett och samma ställe så att de därefter kunde gripas och avrättas.
   
 3. Hur gick avrättningarna på Stortorget till?
   
 4. Vad hände med de döda kropparna efter massakern?
   
 5. Varför tror du Kristian II lät avrätta så många av sina fiender på en och samma gång? Vad var egentligen hans mål (vad ville han åstadkomma)?
   
 6. Vilka blev de politiska följderna av Stockholms blodbad?

Extrauppgift:

 1. Tänk dig att du är journalist på en kvällstidning med den stora förmånen att ha en tidsmaskin till förfogande som du använder för att göra verkliga "aktuella" kortfattade reportage ur historien. Välj ut en händelse från texten ovan och skriv ett kort reportage om den. Glöm inte rubrik då den troligtvis kommer hamna på tidningens löpsedel.
   

 

VILL DU VETA MER? Läs Stockholms blodbad av Lars Ericson Wolke (2006).

 

FÖRFATTARE

Text: Magnus Västerbro, författare och journalist med inriktning på historia
Webbsida: https://www.facebook.com/vasterbro

Är du intresserad av att läsa fler spännande berättelser av författaren så rekommenderas 101 historiska händelser - en annorlunda världshistoria.
Bokens webbplats

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2024
Publicerad: 28 juli 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Tyska jagare

Tyskland ockuperar Danmark och Norge

Den 9 april 1940 inledde Tyskland operation Weserübung, invasionen av de neutrala länderna Danmark...

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

M
1600-tals-familj

Kvinnans roll i 1500-talets och 1600-talets Sverige

Under 1500- och 1600-talen var kvinnans roll djupt rotad i samhällets sociala och kulturella normer...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 4: Vasasönerna

Under mer än fem decennier (1560-1611) regerades Sverige av Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 3: Bondeupproren och Gustav Vasas statsbygge

Många människor var missnöjda med Gustav Vasas enväldiga styre. Bönderna tyckte att skatterna var...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 2: Livet på landet

Under 1500-talet, liksom tidigare under medeltiden, bestod större delen av befolkningen av bönder...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Hi

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521...

Hi
Karta

Danmarks historia

Här hittar du material som behandlar Danmarks historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Relaterade taggar

Hi
Avrättning

Stockholms blodbad

Stockholms blodbad är benämningen på avrättningarna av över 80 svenskar som den danske unionskungen...

Hi
Karta

Kalmarunionen

Det tyska handelsförbundet Hansan hade under medeltidens gång vuxit sig allt starkare och mäktigare...

Hi
Sedel med Vasa

Gustav Vasa

Gustav Vasa, född 1496, var Sveriges kung från 1523 fram till sin död 1560. Under sin tid som...

Hi
porträtt

Sturarna

Med Sturarna avses här Sten Sture den äldre (1440-1503) och Sten Sture den yngre (1492-1520) som...

Hi
Historiska personer

Politiska mord

Politiska mord är inget modernt påhitt. Det äldsta mord som skildras på SO-rummet skedde för över...

Hi
Porträtt

Kristian II

Kristian II (1481-1559), dansk, norsk och svensk (1520-1521) kung, traditionellt känd i Sverige som...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Danmarks historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-16

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Danmarks historia från de första människorna i Danmark till idag.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges kristnande

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-23

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur det gick till när Sverige blev kristet.

+ Lyssna