Gustav Vasa - befrielsekriget, Hansan och reformationen

Sverige skulle tvingas tillbaka i unionen med Danmark. Och det såg bra ut för den danske kungen Kristian II. År 1520 lyckades han inta Stockholm och lät där kröna sig till svensk kung. Hans storslagna kröningsfest pågick flera dagar. Till den hade Sveriges förnämsta adelspersoner bjudits in.
L

Gustav Vasa (1496-1560) ledde svenskarnas uppror mot den danske unionskungen och lyckades efter att ha fått hjälp av Hansan. Det blev slutet för Kalmarunionen. Del av en målning gjord av Johan Gustav Sandberg (1782-1854).

Stockholms blodbad

Men på kvällen den tredje dagen övergick festen i en rättegång. Några år tidigare hade ärkebiskopen Gustav Trolle blivit avsatt och hans slott hade rivits. Nu krävde han skadestånd och att de skyldiga skulle straffas som kättare (person som avviker från kyrkans lära). De många biskopar, adelsmän och borgare som deltagit i avsättningen av Gustav Trolle förhördes.

Dagen därpå fälldes domarna. De anklagade befanns skyldiga till kätteri, dömdes till döden och avrättades genom halshuggning. De smala gränderna runt Stortorget färgades röda av blod. För att förnedra offren brändes deras döda kroppar på bål.

ANNONS

ANNONS

Befrielsekriget

När den danske kungen – i Sverige ofta kallad ”Kristian Tyrann” – återvände till Danmark trodde han att alla tänkbara upprorsledare var döda. Men då var redan den unge adelsmannen Gustav Eriksson Vasa på väg till Dalarna förklädd till bonddräng. Han litade inte på Kristian II och hade därför hållit sig borta från kröningen.

I Mora försökte Gustav få bönderna att göra uppror mot kungen, men de vägrade. Besviken gav han sig iväg mot Norge. Då ändrade man sig i Mora. Det berättas att två duktiga skidåkare skickades för att hämta tillbaka Gustav. I Sälen hann de ikapp honom och tillsammans återvände de till Mora. Det här är alltså sägnen bakom vår tids Vasalopp.

Gustav valdes till befälhavare för bondestyrkan och deras uppror spred sig som en löpeld. Bönder och bergsmän i näraliggande landskap gick med på deras sida. Smålänningar och västgötar hade redan startat ett eget uppror, detta sedan kung Kristian höjt skatterna och försökt avväpna alla bönder.

"Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523", nationalromantisk målning gjord av Carl Larsson (1853-1919).

Efter ett halvårs strider var nästan hela Sverige befriat. Tack vare hjälp från den mäktiga tyska handelsorganisationen Hansan kunde hären till slut också inta Stockholm.

Midsommarafton 1523 tågade Gustav Vasa in i huvudstaden efter att ha blivit vald till kung av de mäktiga herrarna i riksrådet den sjätte juni samma år. Detta innebar slutet för den nordiska unionen.

Sverige och Hansan

Gustav Vasa hade lovat Hansan att de skulle få behålla det monopol (ensamrätt) på svensk handel som den haft sedan medeltiden. Det var mot detta löfte som Hansan hade gått med på att hjälpa honom. Nu när befrielsekriget var över kom en jättelik räkning. Hur skulle kungen få fram dessa pengar? Jo, från rika kyrkor och kloster.

ANNONS

ANNONS

I Tyskland hade prästen Martin Luther protesterat mot påven och den katolska kyrkans tro och världsliga makt. I Sverige hade hans lärjunge Olaus Petri börjat predika mot påvens ”falska lära”. Den katolska kyrkan i Sverige hade sedan länge haft stor makt, inte bara religiöst utan också världsligt. Men nu bröt Gustav Vasa med påven.

Gustav Vasa styrde med järnhand och skötte Sveriges ekonomi som ett företag. Fogdar som inte skötte sig råkade snabbt ut för Gustavs vrede. Del från en målning av Ernst Josephson (1851-1906).

Gång på gång krävde han in skatt, den så kallade ”silverhjälpen”. När kyrkorna fick slut på silvermynt, blev de tvungna att smälta ner skålar, kannor, nattvardskärl och annat kyrksilver. Som en första avbetalning till Hansan skickades 400 kilo silver tillsammans med en stor mängd koppar och andra varor.

Pengarna från den svenska utrikeshandeln hamnade hos Hansan. Det ville kungen nu ändra på. Därför vägrade han betala tillbaka en del av skulden. Det ledde till att Hansan tvingades gå med på att deras monopol upphävdes.

Reformationen - kungen tar över kyrkans egendom

Gustav Vasa bestämde sig för att helt göra slut på kyrkans världsliga makt. På en riksdag i Västerås 1527 drev han, trots hårt motstånd, igenom att kyrkans egendom skulle överföras till staten. 14 000 gårdar som ägts av kyrkan övergick i statens ägo. Kungen gjorde minst 3 000 av dem till sin privata egendom.

Så småningom blev Sverige helt protestantiskt. Nu var inte påven i Rom överhuvud för den svenska kyrkan längre. Gustav Vasa övertog den rollen. Klostren stängdes och biskoparna tvingades att överlämna sina befästa slott till staten. Läs mer om reformationen och Vasatiden.

ANNONS

ANNONS

Ordning och reda på rikets ekonomi

Gustav Vasa styrde Sverige som om landet var hans eget företag. Han ville ha kontroll över allt. När fogdarna hade tagit in skatterna, var de tvungna att redovisa till kungen i Stockholm. Där gick han igenom alla räkenskaper med sina skrivare. Fogdar som inte skötte sig råkade snabbt ut för Gustavs vrede. Statens kassa var hans! Ingen kung i Sveriges historia har haft så bra kontroll över landets ekonomi som Gustav Vasa.

År 1510 hade man upptäckt en stor silverfyndighet i Sala i Västmanland. Gruvbrytningen här var som störst under Gustav Vasas regeringstid. Mer än 40 000 kilo silver skickades från Sala till den kungliga skattkammaren i Stockholm. Men längre fram kom kungens två äldsta söner, Erik XIV och Johan III, att slösa bort allt silver.

LÄS MER: Vasatidens Sverige 1521-1611

LÄS MER: Gustav Vasa - tyrann eller landsfader? (artikelserie)

LÄS MER: Gustav Vasa - frihetskämpe, reformator och diktator (artikelserie)

LÄS MER: Sverige under Gustav Vasa

LÄS MER: Reformationen i Sverige

LÄS MER: Wittenbergs lärda spred protestantismens idéer till Sverige

LÄS MER: Vasatidens Sverige - ett statsbygge i Europas utkant

LÄS MER: Kalmarunionen

LÄS MER: Svenska skatteväsendets historia

PODCAST: Vasatiden

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför genomfördes avrättningarna i Stockholm? Vad tror du?
   
 2. Beskriv sambandet mellan Gustav Vasa och Vasaloppet på skidor.
   
 3. Varför var Sverige så beroende av Hansan under början av Gustav Vasas regering?
   
 4. Varför hamnade Gustav Vasa i konflikt med kyrkan?
   
 5. Gustav Vasa fick ordning på svenska statens ekonomi. Med vilka metoder?
   
 6. Vad vill Carl Larsson uttrycka med sin målning av Gustav Vasas intåg i Stockholm?
   

Artikelserie om Gustav Vasa - tyrann eller landsfader?

+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 8 mars 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
1600-tals-familj

Kvinnans roll i 1500-talets och 1600-talets Sverige

Under 1500- och 1600-talen var kvinnans roll djupt rotad i samhällets sociala och kulturella normer...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 4: Vasasönerna

Under mer än fem decennier (1560-1611) regerades Sverige av Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 3: Bondeupproren och Gustav Vasas statsbygge

Många människor var missnöjda med Gustav Vasas enväldiga styre. Bönderna tyckte att skatterna var...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 2: Livet på landet

Under 1500-talet, liksom tidigare under medeltiden, bestod större delen av befolkningen av bönder...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 1: Gustav Vasa tar makten

Gustav Vasa fick bönderna i Dalarna att göra uppror mot danskarna som styrde Sverige. Upproret...

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Reformationen

Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

Hi

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521...

Hi

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Relaterade taggar

Hi
Sedel med Vasa

Gustav Vasa

Gustav Vasa, född 1496, var Sveriges kung från 1523 fram till sin död 1560. Under sin tid som...

Hi
Hamnaktivitet

Hansan

Hansan, eller Hanseförbundet, grundades under 1100-talet av nordtyska köpmän som slöt sig samman i...

Hi
bankir

Skatter och skatteväsen

Här kan du läsa om de svenska skatteväsendets historia fram till den tidpunkt då vi fick det...

Hi
Karta

Kalmarunionen

Det tyska handelsförbundet Hansan hade under medeltidens gång vuxit sig allt starkare och mäktigare...

Hi
Avrättning

Stockholms blodbad

Stockholms blodbad är benämningen på avrättningarna av över 80 svenskar som den danske unionskungen...

Hi
Porträtt

Kristian II

Kristian II (1481-1559), dansk, norsk och svensk (1520-1521) kung, traditionellt känd i Sverige som...

Hi
Gustav Vasa i Dalarna

Befrielsekriget

Befrielsekriget (1520-1523) är en traditionell benämning på det av Gustav Vasa ledda upproret mot...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Reformationen och kyrkans splittring

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-13

Julia, Mattias och Kristoffer berättar om händelserna bakom reformationen och vilka följderna blev. Varför ville Martin Luther förändra kyrkan? Varför gillade många kungar och furstar Martin Luthers nya idéer om kyrkans roll?

+ Lyssna