George Orwells budskap med "Djurfarmen"

Vilka människor döljer sig bakom djuren i George Orwells bok Djurfarmen? Djurfarmen är Sovjetunionen. Gamle majoren med sin dröm om det goda samhället som skapas när de fattiga och förtryckta gör uppror och griper makten är Karl Marx. Manor Farm, som förvandlas till Animal Farm, är Ryssland, där uppror bröt ut 1917. De ryska trupperna led förödmjukande nederlag i det första världskriget. I städerna svalt människor och stod i brödköer också om nätterna. Arbetare och soldater gjorde gemensamt uppror, och tsaren tvingades avgå.
M
porträtt

George Orwell (1903-1950). Foto från 1940.

I de val som sedan hölls över hela riket lyckades inte kommunisterna få majoritet. De grep då makten genom en militär kupp och lät avrätta framträdande politiska motståndare. Tsarens föråldrade och ineffektiva envälde avlöstes av det kommunistiska partiets diktatur. Partiets enväldige ledare blev snart Josef Stalin.

1922 bildades Sovjetunionen.

Napoleon är Stalin som griper makten efter Lenins död 1924. Hundarna är Stalins hemliga polis. Snöbollen är Trotskij, som är Stalins konkurrent i maktkampen och som tvingas fly till Mexiko. Där dödas han av Stalins lejda mördare.

ANNONS

ANNONS

Vem är Boxer, den starke, godhjärtade och hederlige? Han är inte en enda människa utan miljoner människor. Han är alla de människor som trodde på Stalin och hans män. Boxer är de miljoner människor som arbetade hårt, frös och svalt men i det längsta hade kvar drömmen om rättvisa och ett bättre liv. Det är ju först när Boxer är på väg mot döden som han försöker sparka sig fri.

Vad ville Orwell säga?    

George Orwell var inte ute för att roa. Visserligen är Djurfarmen (se artikel) en fantastiskt rolig bok, men vad dess författare vill säga är något mycket allvarligt: "Se häri Sådan är kommunismen i Sovjetunionen. Akta er! Se hur det gick för Boxer!"

George Orwell är en pseudonym, ett författarnamn som Eric Blair antog. Han var född 1903 i Bengalen i Indien som då var brittisk koloni. Fadern var kolonial tjänsteman, och familjen hörde till medelklassen. Men det är bland de fattiga arbetarna, ibland i rena slummen, som Orwell kände att han hade en uppgift som författare. Politiskt var han en vänsterman, och han var rädd för att Djurfarmen skulle göra att han uppfattades som konservativ. Han vänder sig knappast mot planhushållning som sådan utan mot att de kommunistiska ledarna offrar människor genom "utrensningar, avrättningar, förtryck av minoriteter, tystade av all kritik".

I ett utskrivet men inte använt förord till Animal Farm skriver han: "Om frihet över huvud taget betyder någonting så betyder det rätten att säga folk det som de inte vill höra."

Boken Djurfarmen har inget lyckligt slut. Djuren står hjälplösa ute i mörkret och bevittnar sina ledares arrogans och grymhet. 

År 1949 kom Orwell med en ännu mörkare bok med den korta titeln 1984. Här tecknar han en skräckinjagande bild av ett framtida samhälle där medborgarna är berövade all frihet. De styrande bestraffar kärlek, kontrollerar och styr allt privatliv och förvrider sanningen och förfalskar historieskrivningen.

Staten är allt. Den enskilda människan är ingenting.

Orwell är bitter. En liknande bitterhet fanns hos Jonathan Swift (1667-1745), som skrev roliga och spännande böcker om djur men djupare sett ville tala till oss om människors godhet och ondska. Swift, som var domprost på det fattiga Irland, upprördes över engelsmännens likgiltighet inför svältdöden bland de fattiga irländarna.

Han publicerade A Modest Proposal, som är bittrare än något som Orwell skrev. "Ett blygsamt förslag till förhindrande av att de fattigas barn på Irland blir en börda för sina föräldrar eller sitt land" är att dibarn används som föda. "Varje gentleman skulle säkerligen vilja betala ett gott pris för en välsmakande och fet barnkropp."

Det konstiga är att den då verksamma censuren inte stoppade utgivningen. Tog man inte Swift på allvar? Eller ännu värre: Tog man honom på allvar?

ANNONS

ANNONS

Därför skriver jag

År 1946, efter det att Djurfarmen hade kommit ut, skrev Orwell en essä där han sammanfattade sin utveckling och sin syn på demokrati och diktatur.

Jag led av fattigdom och en stark känsla av att vara misslyckad. Detta förstärkte mitt hat mot makten och gjorde mig för första gången fullt medveten om att det fanns en arbetarklass. Arbetet i Burma hade gett mig ett visst begrepp om imperialismens natur. Men dessa erfarenheter var inte nog för att ge mig en ordentlig politisk överblick.

Så kom Hitler och det spanska inbördeskriget. Då året 1935 gick mot sitt slut hade jag ännu inte kommit fram till något politiskt ställningstagande. Kriget i Spanien och andra händelser 1936-1937 fick vågen att ge utslag. Därefter visste jag var jag stod.

Varje rad av allvarligt syftande arbete som jag har skrivit sedan 1936, direkt eller indirekt, har skrivits mot diktaturen och för demokratisk socialism sådan som jag uppfattar den.

Sina upplevelser i det spanska inbördeskriget sammanfattade Orwell i boken Hyllning till Katalonien.

Det finns flera vittnesmål om att Orwell uppträdde med stort mod under striderna i Spanien, så modigt att kamrater talade om dumdristighet. Han skadades allvarligt av en kula genom halsen. Med någon millimeters ändring av kulbanan skulle boken Djurfarmen aldrig ha blivit skriven.

Orwell skriver: 

Såret var en liten kuriositet och olika läkare undersökte mig med en myckenhet tungsmackande, och med auktoritativ stämma berättade en av dem att kulan missat pulsådern med "ungefär en millimeter". Jag vet inte hur han visste det. Det fanns inte en människa som jag träffade under denna tid - läkare, sköterskor, praktikanter eller patienter - som underlät att försäkra mig att en människa som blir skjuten genom nacken och överlever är världens lyckligaste varelse. Jag kan inte hjälpa att jag tyckte det hade varit ännu mer lyckosamt att inte ha blivit skjuten alls.

De sista åren av Orwells liv bestod mest av vistelser på sanatorier och sjukhus. Tills sist förbjöd läkarna honom att ha skrivmaskin. Vänner smugglade då till honom en kulspetspenna som på den tiden var en märkvärdig teknisk nyhet.

Djurfarmens författare dog 1950. Han är en av 1900-talets viktigaste författare.
 

Världen i augusti 1945

Det var många som helst inte ville höra det som Orwell hade att säga. Det var därför som han var rädd för att ingen förläggare skulle vilja ge ut Djurfarmen, och det var därför som flera förläggare tackade nej. Andra världskriget hade slutat 1945. Den 7 maj hade tyskarna kapitulerat. Hitler hade begått självmord i sin bunker i Berlin den 30 april.

Tillsammans hade de fyra stormakterna USA, Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike besegrat Nazityskland. Sovjetunionen hade fått utkämpa ett förödande krig. Tyska arméförband hade kunnat hejdas först i Moskvas utkanter. Josef Stalin var populär i västvärlden, en trygg och gemytlig Uncle Joe som sög på sin pipa och såg till att den ondskefulle Hitler fick vad han förtjänade.

ANNONS

ANNONS

Det kalla kriget

Efter andra världskrigets slut började det kalla kriget mellan å ena sidan USA och dess allierade i Nato (fr.o.m. 1949) och på den andra Sovjetunionen och dess allierade i Warszawapakten (fr.o.m. 1955). Det var en epok med enorma framsteg för kommunismen.

 1. I Europa trängde Sovjet fram mot Östersjön och lade beslag på de tre baltiska staterna - Estland, Lettland och Litauen - samt några mindre strategiskt viktiga delar av Finland.
   
 2. I Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien och Bulgarien grep kommunistpartierna med sovjetiskt stöd makten. Detsamma skedde i den sovjetiska zonen i det av segrarmakterna ockuperade Tyskland. Denna zon blev det kommunistiska Östtyskland (DDR) med Berlin som huvudstad, men i viktiga frågor styrt från Moskva.
   
 3. I Asien blev Kina, världens folkrikaste stat, kommunistisk med Mao Zedong som diktator. Vänskap rådde mellan Kina och Sovjet.
   
 4. I Korea rasade inbördeskrig som slutade med att vapenstillestånd slöts mellan det kommunistiska Nordkorea och det kapitalistiska Sydkorea. Stilleståndet gäller fortfarande.
   
 5. I Vietnam kunde kommunisterna under Ho Chi Minhs ledning driva bort de franska kolonialherrarna. I ett följande krig mellan Nord och Syd i Vietnam försökte USA stoppa kommunisterna från Nord, men misslyckades efter ett grymt krig som skadade USA:s anseende världen över.
   
 6. 1959 segrade Kubas kommunister i ett inbördeskrig där kommunisternas motståndare hade USA:s stöd. Fidel Castro blev Kubas diktator 1959, en av de längst regerande diktatorerna i modern tid. 35 mil skiljer Kubas kust från Miami i Florida...
   
 7. En rad av de nya självständiga staterna i Afrika blev kommunistiska, till exempel Etiopien med Mengistu som diktator och Guinea under Sékou Touré.

Jorden runt var kommunismen populär bland ungdomen. I storstäderna gick demonstrationståg. Röda fanor med hammaren och skäran fladdrade. Knutna nävar höjdes, och Internationalen ekade mellan husväggarna.

Hade inte västvärldens ungdomar läst Djurfarmen? Jo, det hade många bevisligen gjort.

Hade de inte fattat budskapet? 

ANNONS

ANNONS

Succé och missförstånd

Animal Farm blev en ögonblicklig succé när den kom ut i England den 17 augusti 1945. I tidningarnas recensioner jämfördes Orwell med Jonathan Swifts Gullivers resor. Man framhöll att även unga läsare tyckte om Orwells sätt att berätta. Herbert Read, Englands ledande kritiker, skrev ett entusiastiskt brev:

Stort tack för Animal Farm. Jag läste boken i ett enda svep. Det var en njutning. Min pojke som är sju och ett halvt år fick fatt i boken, och jag läste på prov kapitel 1 för honom. Han krävde att jag skulle läsa allt, kapitel efter kapitel. Han njuter av boken på sitt oskyldiga sätt medan jag njuter fylld av skadeglädje. Boken når samma höjder som klassiker som Gullivers resor når.

Djurfarmen kom ut i USA ett år senare än i England. Då hade Orwell blivit medveten om att den kunde missförstås och ses som ett angrepp på all socialism. Vad Orwell ville angripa var ju den skoningslösa och förljugna kommunism som Stalin företrädde. Orwell markerade ett nyckelavsnitt i ett exemplar av sin bok och gav den till en av sina nära vänner.

Grisarna är de enda av djuren som tack vare sina klövar kan mjölka korna. Grisarna lägger sedan beslag på mjölken. De tar också hand om alla äpplen - tidigare hade djuren fått dela på dessa godsaker. Skrikhals, Napoleons hantlangare, håller tal och förklarar saken så här:

- Kamrater! utropade han.

Jag hoppas att ni inte tror att vi grisar gör detta av själviskhet eller för att vi vill ha privilegier? Många av oss tycker direkt illa om mjölk och äpplen. Jag tycker själv illa om det. Det enda vi tänker på när vi äter dessa saker är att bevara vår hälsa. Vetenskapen har visat, kamrater, att mjölk och äpplen innehåller ämnen som är absolut nödvändiga för ett svins välbefinnande. Vi svin arbetar med hjärnan. Gårdens hela skötsel och organisation vilar på oss. Dag och natt övervakar vi er välfärd. Det är för er skull vi dricker denna mjölk och äter dessa äpplen.
 

LÄS MER: Djurfarmen

LÄS MER: Fabler och djursagor

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vem symboliserar Karl Marx i Djurfarmen?
   
 2. Vad representerar Manor Farm i boken?
   
 3. Varför gjorde arbetare och soldater uppror i Ryssland 1917?
   
 4. När bildades Sovjetunionen?
   
 5. Hur tog kommunisterna makten efter att de inte fick majoritet i valet?
   
 6. Vilken historisk person representerar Napoleon i boken?
   
 7. Vem är Boxer och vad symboliserar han?
   
 8. Vad ville George Orwell varna för med Djurfarmen?
   
 9. Vad beskriver Orwells bok 1984?

Fundera på:

 1. Hur tror du att människor i Sovjetunionen (som i boken representeras av hästen Boxer) kunde behålla sin tro på rättvisa och ett bättre liv trots hårda omständigheter?
   
 2. Varför tror du att Orwells bok Djurfarmen är skriven som en fabel och allegori (att djur används för att skildra människor och historiska händelser)? Varför tror du att han valde just detta sätt att berätta sin historia?
   

 

FÖRFATTARE

Text: Lars Hildingson, historielärare och läromedelsförfattare 
 

Senast uppdaterad: 31 maj 2024
Publicerad: 31 maj 2024

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Svinen festar

Djurfarmen

I november 1943 sätter en engelsk författare det första arket i sin skrivmaskin och börjar skriva...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 2: Politikens skugga växer

Under de antika olympiska spelen skulle det råda fred i Grekland. Samma princip har inte gått att...

S
Kvinnohistoria

Kvinnan som huvudperson

Kvinnan har historiskt sett alltid varit dubbelarbetande; hon har både arbetat i produktionen och...

M

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två...

M

Trojanska kriget - en saga?

Berättelserna om trojanska kriget har påverkat oss i flera tusen år. Trojanska hästen, akilleshäl,...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Ryska revolutionen

I samband med ryska revolutionen (1917) gjordes Ryssland kommunistiskt och ändrade namn till Sovjetunionen.

Hi

Kalla kriget

Kalla kriget 1945-1991 utmärktes av kapprustning och terrorbalans mellan öst (Sovjetunionen m.fl) och väst (USA och...

Hi

Historisk analys och begrepp

För en historiker är källorna utgångspunkten och grunden för historieskrivandet. Med hjälp av olika analysverktyg...

Relaterade taggar

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Hi
Blodiga kommunistsymboler

Kommunistiska brott mot mänskligheten

Begreppet ”kommunistiska brott mot mänskligheten” brukar beteckna en samling av liknande handlingar...

Hi
karta

Sovjetunionen

Sovjetunionen (1922-1991) var en socialistisk (i form av kommunism) statsbildning och en...

Hi
Stalin

Stalins utrensningar

Stalins utrensningar som även har kallats ”stora utrensningen” eller ”stora terrorn” var massiva...

Hi
Porträtt

Josef Stalin

Josef Stalin (1878-1953) tog över som Sovjetunionens ledare efter Lenins död 1924. Under Stalins...

Hi
Symbol

Kommunism

Kommunism är en uppsättning politiska idéer som förknippas med den tyska författaren och filosofen...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Vad var Sovjetunionen?

av: Mattias Axelsson
2022-03-03

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia och samhällskunskap) om Sovjetunionen.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Delningen av Tyskland efter andra världskriget

av: Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den ryska revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den ryska revolutionen. Vad var egentligen den ryska revolutionen och vilka orsaker låg bakom händelserna?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Kubakrisen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-24

Mattias, Kristoffer och Julia pratar om Kubakrisen - det närmaste världen har varit ett kärnvapenkrig, enligt många historiker.

+ Lyssna