Stalin tar hämnd - mordet på Trotskij

”Revolutionen äter sina barn” säger ett talesätt. Det betyder att olika grupper och personer kan enas om att störta en härskare. Men när härskaren är störtad börjar upprorsmakarna strida med varandra om vem som nu ska ta makten. De maktkamperna kan bli mycket blodiga. En av de allra blodigaste var efterspelet till den ryska revolutionen 1917. Ett av de mest kända offren i den maktkampen är Lev Trotskij som mördades i Mexiko 1940. Mordvapnet - en ishacka - är också ett av de mest kända i alla de politiska mord som skett genom århundradena. En ishacka används av bergsklättrare för att ta sig upp för isiga branter. Varför valde mördaren ett så ovanligt mordvapen istället för en kniv eller en revolver?
M

Lev Trotskij var en intensiv talare. Här på bilden - som är tagen 1920 under det ryska inbördeskriget (1917-1922) - talar han inför soldater ur Röda armén.

Trotskij ska elimineras inom ett år

Josef Stalin i mars 1939 till underrättelseofficeraren Pavel Sudoplatov enligt dennes memoarer.

År 1940
Klockan fyra på morgonen den 24 maj 1940 körde några bilar upp mot förorten Coyocan utanför Mexico City. Ett av husen i förorten hade förvandlats till en fästning. En tre meter hög mur krönt med taggtråd gick runt hela tomten och porten bevakades av beväpnade män.

Bilarna stannade och tre män i mexikanska polisuniformer gick mot porten. Vaktposten misstänkte ingenting. Plötsligt slet en av "poliserna" upp en pistol.

ANNONS

ANNONS

- Upp med händerna! ropade han.

De tre livvakterna blev snabbt avväpnade. Genom den öppna porten i muren rusade flera män med kulsprutepistoler. Husets sovrum genomsållades av kulor och en brandbomb kastades in i arbetsrummet Sedan sprang männen iväg, hoppade in i bilarna och försvann.

Den man angriparna ville döda hette Lev Trotskij. Mirakulöst nog hade både han och hans hustru Nathalie överlevt attentatet. De hörde ljud utifrån och kastade sig genast ner på golvet. Det räddade deras liv.

Lång karriär som revolutionär

Lev Trotskij var känd över hela världen. Han hade varit en av de främsta ledarna för de ryska revolutionärerna som tagit makten 1917 sedan Rysslands härskare, tsaren, störtats.
Trotskij föddes 1879 och hade växt upp nära Odessa. Hans far var både jude och bonde, en mycket ovanlig kombination. Trotskij, som egentligen hette Lev Bronstein, hade varit revolutionär sedan han var 19 år.

Efterbliven landsbygd

Ryssland styrdes i mitten av 1800-talet av tsaren som ansågs vara ansvarig enbart inför Gud. Tsaren kunde ensam upphäva lagar och stifta nya. Den ryska adeln utgjorde en procent av landets befolkning, men ägde hälften av all jord. Kyrkan och staten ägde det mesta av det som återstod.

Nio av tio ryssar bodde i byar på landet och levde av jordbruk. Tre av fyra vuxna var analfabeter. Missväxt och hunger var vanligt. De flesta bönder var livegna, de tillhörde det gods där de var födda och fick inte flytta utan tillstånd. 1861 upphävdes livegenskapen, men de flesta bönder hade ingenstans att ta vägen utan fick fortsätta som förut.

Nya idéer

Omkring 1870 började Karl Marx idéer om ett klasslöst samhälle och revolution för att åstadkomma rättvisa och jämlikhet att få anhängare i Ryssland. Socialisterna var övertygade om att Ryssland måste förändras genom en revolution, en våldsam förändring som skulle sopa bort tsaren, kyrkan och adeln. Men tsaren och adeln slog tillbaka. De nya idéerna var farliga. Marx böcker fick inte tryckas i Ryssland och revolutionärer fängslades, förvisades eller avrättades.

ANNONS

ANNONS

Även Trotskij fängslades och förvisades till Sibirien. Därifrån lyckades han 1902 fly till London. Då bytte han också efternamn till Trotskij, ett namn han ska ha tagit efter en av sina fångvaktare. I London mötte Trotskij bland andra Vladimir Lenin som också hörde till revolutionärerna. Båda tillhörde det ryska socialdemokratiska partiet som bildats 1898.

1903 delades partiet när en grupp medlemmar med Lenin i spetsen bröt sig ut. Gruppen kallade sig "bolsjeviker" som betyder "de många". Lenin var revolutionär och ville visa att många följde honom. I verkligheten var det en mindre grupp som brutit sig ut.

Trotskij valde att stanna kvar hos socialdemokraterna eller mensjevikerna, som de också kallade sig. Mensjevikerna ville förändra samhället med fredliga medel.

Misslyckad revolution

Trotskij återvände till Ryssland och hjälpte till att organisera motståndet mot tsaren. 1905 gjordes ett misslyckat försök att störta tsarväldet. Trotskij dömdes till livstids utvisning och tillbringade omkring tio år utomlands. I Wien arbetade han som journalist och var under första världskriget krigskorrespondent i Frankrike. 1916 utvisades han och reste till USA.

Grigory Goldsteins berömda foto från 1920. Lenin talar till folket. Lev Trotskij syns till höger vid ingången till talarbåset. Efter att Trotskij fallit i onåd hos kommunistpartiet under Stalins ledning retuscherades Trotskij bort från bilden (se det manipulerade fotot).

Revolution och inbördeskrig

Våren 1917 återvände Trotskij till Ryssland sedan ett nytt uppror brutit ut. Denna gång hade första världskriget försvagat Ryssland så mycket att tsaren inte kunde slå ner upproret. Han tvingades avgå.

En provisorisk regering bestående av liberaler och mensjeviker tog över.

Trotskij hade bytt sida och valdes in i bolsjevikernas centralkommitté. Bolsjevikerna hade byggt upp sina egna maktcentra och blev en allt starkare konkurrent till regeringen.

På hösten 1917 lyckades bolsjevikerna besegra den provisoriska regeringen i en statskupp och ensamma ta makten under Lenins ledning. Bolsjevikerna tänkte inte dela makten med andra. 1918 grundade bolsjevikerna Rysslands kommunistiska parti.

ANNONS

ANNONS

Trotskij blev folkkommissarie (minister) i bolsjevikregeringen och fick en lång rad viktiga uppdrag. Nu skulle det kommunistiska samhället byggas upp!

LÄS MER: Ryska revolutionen

Trotskij ledde den ryska delegation som slöt freden i Brest-Litovsk 1918 med Tyskland. Därmed avslutades första världskriget för Rysslands del.

Men kort därefter utbröt inbördeskrig. De "vita" samlade sig för att bekämpa kommunisterna de "röda". Från öster, nordväst och söder angreps bolsjevikerna. De "vita" var en blandning av godsägare som ville ha tillbaka sin jord, folk som stödde kyrkan och ville ha tsaren tillbaka och anhängare till de politiska partier som kommunisterna kastat ut ur regeringen hösten 1917.

Trotskij skapar Röda armén

Röda armén byggdes upp under ledning av Trotskij, som nu blivit krigskommissarie. Trotskij var en hänsynslös ledare. Tsartrogna officerare tvingades göra tjänst i Röda armén sedan han låtit hota deras hustrur och barn. För att kontrollera armén tillsattes politiska kommissarier, agenter som hade till uppgift att övervaka officerarna.

Cubo-futuristisk illustration från 1921 som gestaltar Trotskij, Röda arméns ledare.

Försökte några soldater desertera, fly från armén, kunde Trotskij ge order om att såväl förbandets officer, kommissarie och var tionde soldat skulle skjutas. Röda armén lyckades slå tillbaka sina fiender och 1921 var inbördeskriget slut. 1922 utropades det kommunistiska Sovjetunionen som bestod av 15 republiker där Ryssland var överlägset störst och mäktigast.

Maktstrider i kommunistpartiet

Kommunistpartiet hade inte bara yttre fiender. Inre maktstrider rasade ständigt. 1924 dog Lenin efter att en längre tid ha varit så sjuk att han inte kunnat styra landet. Det skulle bli Josef Stalin som tog över.

Trotskij och Stalin hade olika teorier om framtiden. Trotskij var övertygad om att den ryska revolutionen skulle utlösa en serie revolutioner i västvärlden. Detta skulle stärka den ryska revolutionen och till sist sprida socialismen över hela världen.

Stalin ville istället bygga upp socialismen i Sovjetunionen för att stå emot de attacker han väntade sig från de kapitalistiska länderna i väst.

Sedan Lenin dött 1924 skärptes maktkampen mellan Stalin och Trotskij. Stalin kunde peka på att Trotskij valt att hålla sig till mensjevikerna år 1903. Trotskijs insatser under den ryska revolutionens första år förtegs.

ANNONS

ANNONS

Stalin vinner maktkampen

Det var inte bara skillnader i politik. Stalin ville styra själv och var inte intresserad av att ha begåvade kolleger i sin närhet, kolleger som en dag kunde tänkas utmana honom om makten.

Stalin lyckades snart manövrera ut Trotskij. Han förstörde en del av sitt stöd genom att anklaga kommunistpartiet för att ha stelnat i byråkrati och ha övergett tanken på världsrevolution.

Leo Trotskij
Bild: Century Co
Leo Trotskij, 1921

1925 tvingades Trotskij att lämna krigskommissariatet, 1926 politbyrån, maktens innersta krets och 1927 centralkommittén. Till sist deporterades Trotskij till Kazakstan, långt från Moskva. 1929 tvingades han lämna Sovjetunionen anklagad för "antisovjetisk verksamhet". Hans anhängare rensades ut ur partiet och avrättades i många fall.

Från land till land

Om Stalin hade trott att Trotskij var besegrad misstog han sig. Trotskij fortsatte att utomlands kritisera det sovjetiska kommunistpartiet för att ha blivit byråkratiskt och förstelnat.

Trotskij kände sig ständigt jagad och misstänkte att Stalins agenter skulle mörda honom. Nästan inget land ville ge honom asyl av rädsla för att irritera Sovjetunionen. Till slut fick Trotskij politisk asyl i Mexiko som har egna revolutionära traditioner.

Växande kritik mot Stalin

Från Mexiko fortsatte Trotskij att kritisera Stalin och många kommunister världen över lyssnade till honom. Hörnpelaren i Trotskijs kritik var att Stalin slutat att kämpa för världsrevolutionen. Den kampen, ansåg Trotskij, var det viktigaste av allt.

1938 grundade Trotskij den Fjärde internationalen, en politisk sammanslutning av arbetarorganisationer i olika länder. Fjärde internationalens mål var just en världsrevolution. Det var en väldig utmaning mot Stalin som själv gjorde anspråk på att vara kommunismens främste ledare i världen.

Stalins motståndare, verkliga eller inbillade, levde farligt. 1939 fanns bara Stalin kvar av de femton personer som ingått i Lenins första regering. Fyra hade dött en naturlig död, resten hade rensats ut eller avrättats, ofta hade även deras anhöriga avrättats eller förvisats.

Samtidigt rullade utvecklingen på mot ett nytt världskrig. 1939 ingick Stalin och Nazitysklands ledare Adolf Hitler en pakt som innebar att de inte skulle angripa varandra. Trotskijs kritik av Stalin växte i styrka.

Trotskij var redan dödsdömd av det sovjetiska kommunistpartiets ledning. Nu återstod bara verkställandet. Det första försöket hade misslyckats men Moskva hade inga planer på att ge upp.

ANNONS

ANNONS

Mördare med ishacka

Den 20 augusti 1940 hade Trotskij börjat återhämta sig efter mordförsöket i maj. Bevakningen hade skärpts och hans hus hade fått fönsterluckor av stål för att stå emot nya attentat. Denna dag skulle han ta emot en bekant vid namn Frank Jackson. Jackson sa sig vara övertygad trotskist och hade med sig ett manuskript som han ville diskutera. Jackson hade flera gånger tidigare mött Trotskij under våren.

Jackson kom vid lunchtid och träffade Trotskij ute i trädgården. De tittade lite på hans kaniner och gick sedan in i huset.

I arbetsrummet satte sig Trotskij och började läsa manuskriptet. Han märkte inte att Jackson tyst drog fram en ishacka ur sin regnrock, höjde den och med all kraft slog ishackan i Trotskijs huvud. Ett gällt långdraget skrik ekade genom huset och manuskriptet täcktes av blod.

Trotskij hade överlevt. Det hade inte Jackson räknat med. Han höjde armen på nytt, men Trotskij lyckades vrida ishackan ur hans hand och vacklade sedan mot dörren. Jackson kom sig inte för med att röra sig, inte ens när livvakterna kom störtande och började slå honom.

Trotskijs hustru Nathalie hade sprungit in efter skriket. Nu fick hon se sin man stå lutad mot en dörr. Hela ansiktet var blodigt. Trots att Trotskij var svårt sårad sa han att vakterna inte fick döda Jackson. Han måste berätta vem som sänt honom.

När Trotskij bars bort till ambulansen viskade han:

- Jag vet att den Fjärde internationalen kommer att segra! Mot segern! Sedan tillade han på engelska som hans hustru inte förstod:

- Detta är slutet.. jag känner det här... Den här gången lyckades de...

Spåren leder till Moskva

I ambulansen svimmade Trotskij. Han återfick aldrig medvetandet utan dog nästa dag. Trotskij var död, men Jackson levde. Svårt misshandlad av livvakterna greps han av den mexikanska polisen.

Det visade sig snart att mördaren inte alls hette Jackson. Under flera år hade "Jackson" använt sig av en rad olika namn. Den ena historien efter den andra som han berättade avslöjades som falsk. Efter hand stod det klart att mordet planlagts långt i förväg och att Moskva låg bakom.

I april 1943 dömdes "Jackson" till tjugo års fängelse. Moskva nekade till att ha något med mordet att göra. Både "Jackson" och Moskva hävdade hela tiden att mordet utförts sedan "Jackson" blivit djupt besviken på Trotskij och hans idéer.

”Jackson” hävdade också att Trotskij hindrat honom från att gifta sig med en kvinnlig medarbetare i hushållet. Det skulle vara anledningen till mordet.

ANNONS

ANNONS

Ett bekvämt fängelse

I fängelset blev "Jackson" privilegierad. Han fick en ljus cell med eget badrum. Varje månad fick han motsvarande ca 4 000 kronor från en okänd givare. Få tvivlade på att Sovjetunionen låg bakom utbetalningarna. "Jackson" ordnade fester och Moskva ordnade även en mexikansk flickvän, Roquella, som fick komma på besök i fängelset. Hon blev senare hans hustru.

1959 kom Sovjetunionens president Mikojan på besök till Mexiko. Kort efter besöket benådades "Jackson".

Mördaren flyttade först till Kuba och sedan till Sovjetunionen. Där belönades han med landets högsta utmärkelse ”Sovjetunionens hjälte.” Medaljen delades ut av högste chefen för Sovjetunionens hemliga polis KGB.

”Jag vet att han väntar på mig”

När Sovjetunionen upplösts 1991 kunde forskare avslöja allt fler detaljer i mordkomplotten. Det visade sig att mördarens riktiga namn var Ramón Mercader. Han var född 1913 eller 1914 och spansk kommunist som blivit sovjetisk agent. Han hade inlett en kärleksaffär med den av Trotskijs kvinnliga medarbetare han vid rättegången sa sig älska. Därför kunde han efterhand komma och gå utan att bli visiterad. På så sätt kunde Mercader smuggla in den ishacka han använde för att mörda Trotskij. Mordvapnet var noga utvalt.

Mercader kunde ta sig in i huset, men det gällde att komma ut också. Därför måste Trotskij mördas snabbt och ljudlöst. Ett revolverskott skulle höras och alla portar omedelbart spärras. Mercader kände sig inte heller säker på att kunna döda Trotskij med enda knivhugg. Från sina uppdragsgivare i Moskva hade han därför fått rådet ge Trotskij ett kraftigt slag i bakhuvudet. De försäkrade att ett kraftigt hugg skulle vara omedelbart dödande, det visste de av erfarenhet. Men Trotskij dog inte av hugget, hans skrik alarmerade hela huset och mördaren kunde gripas.

Än idag finns det kommunister i världen som hyllar Trotskijs teorier och Fjärde internationalen.

Ramón Mercader som dog på Kuba 1978 ligger begravd i Moskva under det falska namnet Ramón Ivanovich Lopez.

Enligt obekräftade uppgifter skall hans sista ord ha varit:

- Jag hör det hela tiden, jag hör skriket. Jag vet att han väntar på mig på andra sidan.

LÄS MER: Sovjetunionen

LÄS MER: Stalins utrensningar

LÄS MER: Stalin manipulerade historien

ANNONS

LÄS MER: Kommunistiska brott mot mänskligheten

LÄS MER: Kommunism

LÄS MER: Josef Stalin

ANNONS

Användbara begrepp

Bolsjeviker: Medlemmar i den ena av de två fraktioner som bildades 1903 efter en splittring av Rysslands socialdemokratiska arbetarparti.  Bolsjevikerna var inspirerade av marxismens idéer och strävade efter att få med sig både arbetarna och bönderna i en revolution. Bolsjevikerna ville i sitt partiprogram införa proletariatets (arbetarnas) diktatur och övergå till en gemensam planerad ekonomi (planekonomi).

Inbördeskrig: Ett krig i vilket de stridande parterna tillhör samma stat.

Kommunism: En uppsättning politiska idéer som förknippas med Karl Marx och som har utvecklats av andra, däribland Lenin. Kommunismen går ut på att skapa ett gemensamt ägande av produktionsmedlen och ett klasslöst samhälle. Läs mer >

Livegen: Livegenskap syftar på en form av slaveri som främst används för att beteckna vissa bönders ofrihet i förhållande till jordägarna i delar av Europa i medeltidens och nya tidens feodalsamhälle. Livegenskapen avskaffades så sent som 1861 i Ryssland.

Politisk asyl: Det skydd som en stat kan erbjuda förföljda personer under sin jurisdiktion. Den som ansöker om skydd av en stat kallas asylsökande.

Statskupp: Olagligt maktövertagande i en stat utfört av en mindre grupp. En statskupp kan ske med användande av våld, hot om våld eller endast genom politiska medel.

Tsar: En rysk titel för en monark. Ordet härstammar från den romerska titeln caesar, precis som ordet kejsare.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad ville de ryska socialisterna göra med Ryssland i början av 1900-talet? Vilka motarbetade dem.
   
 2. Vladimir Lenin och Lev Trotskij hade olika syn på hur en revolution i samhället skulle gå till. Vad var den stora skillnaden mellan deras idéer?
   
 3. Lev Trotskij kunde liksom sin största rival Josef Stalin också vara hänsynslös. Motivera.
   
 4. Trotskij och Stalin hade olika teorier om framtiden gällande spridandet av kommunismen i världen. Motivera.
   
 5. Varför tvingades Trotskij lämna Sovjetunionen 1929 anklagad för "antisovjetisk verksamhet"?
   
 6. Varför mördades Trotskij?
   


Text: Kaj Hildingson, journalist och läromedelsförfattare

 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 7 juli 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
porträtt

George Orwells budskap med "Djurfarmen"

Vilka människor döljer sig bakom djuren i George Orwells bok Djurfarmen? Djurfarmen är...

SO-rummet bok
M
Svinen festar

Djurfarmen

I november 1943 sätter en engelsk författare det första arket i sin skrivmaskin och börjar skriva...

SO-rummet bok
M
Selma Lagerlöf

Nils Holgerssons resa

Selma Lagerlöf föddes 1858 på gården Mårbacka i Värmland. Den lilla flickan hade en höftskada som...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 1: Krig väcker OS till liv

De första olympiska tävlingarna hölls i antikens Grekland för över 3 400 år sedan. Efter att...

L
Kreml

Lätta fakta om Kreml

Kreml betyder borg eller fästning på ryska. Moskva har ett Kreml, men det har också många andra...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Ryska revolutionen

I samband med ryska revolutionen (1917) gjordes Ryssland kommunistiskt och ändrade namn till Sovjetunionen.

Hi

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Hi

Kända personer 1914-1991

Historia om några av 1900-talets kända och ökända personer och deras levnadsöden.

Hi
Karta

Rysslands historia

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Relaterade taggar

Hi
Historiska personer

Politiska mord

Politiska mord är inget modernt påhitt. Det äldsta mord som skildras på SO-rummet skedde för över...

Hi
karta

Sovjetunionen

Sovjetunionen (1922-1991) var en socialistisk (i form av kommunism) statsbildning och en...

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Hi
Porträtt

Josef Stalin

Josef Stalin (1878-1953) tog över som Sovjetunionens ledare efter Lenins död 1924. Under Stalins...

Hi
Stalin

Stalins utrensningar

Stalins utrensningar som även har kallats ”stora utrensningen” eller ”stora terrorn” var massiva...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Vad var Sovjetunionen?

av: Mattias Axelsson
2022-03-03

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia och samhällskunskap) om Sovjetunionen.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1920-1929

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-22

Mattias, Julia och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu det glada 1920-talet. De pratar om framtidstro, rusdrycksförbud och jazz men också om börskrasch och Karl Gerhard.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den ryska revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den ryska revolutionen. Vad var egentligen den ryska revolutionen och vilka orsaker låg bakom händelserna?

+ Lyssna