Tagg om den ryska revolutionens följder
Sovjetunionen och kommunismen har kanske mer än något annat land format världspolitiken under 1900-talet.

Ryska revolutionens följder

Den ryska revolutionen 1917, som bestod av två händelser under samma år, kom att få långtgående konsekvenser, inte enbart för den ryska befolkningen utan även för den politiska utvecklingen i Europa och stora delar av världen under merparten av 1900-talet. I denna text presenteras och förklaras de viktigaste följderna av den ryska revolutionen på ett kortfattat vis. Men innan vi kommer dit ska vi titta lite närmare på vad det var som hände under de två händelser som tillsammans utgör den ryska revolutionen.

Februarirevolutionen
I februari 1917 (i mars enligt den nya kalendern) abdikerade den ryske tsaren Nikolaj II och ersattes av en provisorisk regering. Denna händelse hade föregåtts av stora protester från befolkningen som krävde att tsaren skulle avsluta den ryska krigsinsatsen i första världskriget, vilken hade kostat omkring 1,7 miljoner ryska soldaters liv (se lista) samt skapat hungersnöd och lidande. Då tsaren inte visade någon handlingskraft övergick protesterna i blodiga sammandrabbningar med militären. Strax därefter, när stora delar av militären och tsarens egna ministrar istället tog ställning för folket, valde Nikolaj II att abdikera.

Oktoberrevolutionen
Den andra händelsen 1917 som inträffade i oktober (i november enligt den nya kalendern), bestod i att Vladimir Lenin och bolsjevikerna (en revolutionär förgrening av det ryska socialdemokratiska partiet) avsatte den provisoriska regeringen som upprättats lite mer än ett halvår tidigare. Lenin hade levt i exil i Schweiz då han mottog nyheten om att tsaren abdikerat. Han återvände därefter skyndsamt till S:t Petersburg som då var Rysslands huvudstad, för att inte gå miste om möjligheten att ta makten.

Lenin och bolsjevikerna var inte så kända utanför huvudstaden, men i det politiska kaos som rådde lyckades Lenin och några hundra anhängare att avsätta den provisoriska regeringen som hade barrikaderat sig i Vinterpalatset i huvudstaden. Denna händelse blev sedan enormt uppförstorad av den sovjetiska propagandaapparaten och den bild som förmedlades var att tusentals människor deltog i ”oktoberrevolutionen 1917”, vilket alltså inte var fallet.

De viktigaste följderna av den ryska revolutionen var:

  • Ryssland slöt fred med Tyskland under första världskriget
  • Tsarfamiljen mördades av bolsjevikerna
  • Inbördeskriget mellan de röda och vita
  • Sovjetunionen utropades och miljoner människor mördades under den röda terrorn

Ryssland slöt fred med Tyskland under första världskriget
En kort tid efter att Lenin och bolsjevikerna avsatt den provisoriska regeringen slöt Ryssland fred med Tyskland. Den ryska krigsinsatsen var därmed över. Bara under de sista månaderna innan freden hade omkring en miljon ryska soldater stupat.

Enligt ett flertal historiker tog Lenin och bolsjevikerna emot stora summor pengar från den tyska underrättelsetjänsten innan revolutionen. Den tyska militärledningen hade insett att kriget mot Ryssland i öst var ohållbart i längden. Alla militära resurser behövdes på västfronten för att Tyskland skulle kunna vinna kriget. Men om det gick att skapa inrikespolitiskt kaos i Ryssland genom en socialistisk revolution så var mycket vunnet för tyskarna. Enligt dessa historiker förband sig Lenin att inleda fredsförhandlingar med Tyskland om revolutionen lyckades. Hur som helst så slöt Lenin fred med tyskarna och många bevis pekar på att hans tågresa hem till Ryssland i mars 1917 - från Schweiz genom Tyskland, via Sverige och sedan Finland - var sponsrad av Tyskland.

Tsarfamiljen mördades av bolsjevikerna
Året efter revolutionen, i juli 1918, mördades tsar Nikolaj II, hans fru samt fem barn av bolsjevikerna. Från början var tanken att tsaren skulle ställas inför rätta, men eftersom inbördeskriget mellan de röda och vita hade startat, beslöt bolsjevikerna att mörda tsaren innan han befriades av de vitas trupper. Läs mer om mordet på tsarfamiljen >

Inbördeskriget mellan de röda och vita
År 1918 bröt ett mycket blodigt inbördeskrig ut i svallvågorna efter revolutionen. Kriget utkämpades mellan de röda (bolsjevikerna) och de vita (kontrarevolutionärerna) som fick militär hjälp från bland annat Storbritannien och Frankrike. Kriget varade i tre år och det var bolsjevikerna under Lenins ledning som stod som segrare. Inbördeskriget och den efterföljande hungerkatastrofen tog enligt vissa historiker livet av uppemot 20 miljoner människor!

Sovjetunionen utropades och miljoner människor mördades under den röda terrorn
Efter att inbördeskriget var slut 1922 utropades Sovjetunionen under ledning av Lenin och kommunistpartiet som nu styrde i landet. Lenin lät genast efter maktövertagandet mörda hundratusentals människor som uppfattades som ett hot mot den nya regimen.

Lenin avled 1924 och efterträddes av Josef Stalin, vars tid som diktator över Sovjetunionen präglades av terror mot alla de människor som ansågs som fiender till kommunismen.

Stalins politik skördade miljontals sovjetmedborgares liv, men också miljontals liv i de länder som Sovjet ockuperade under och efter andra världskriget. Efter Stalins död 1953 mattades förföljelserna av, men Sovjetunionen bestod fram till 1991 då det kommunistiska systemet kollapsade.

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Läs om orsakerna till den ryska revolutionen >

Här nedan hittar du material som handlar om den ryska revolutionens följder.

Publicerad: 
01 mars 2018

Annons

Lärarmaterial om Ryska revolutionens följder

av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

Artiklar om Ryska revolutionens följder

M
Magnus Västerbro
2018-02-03
Den 17 juli 1918 blev tsarfamiljens sista dag. I landet rasade sedan ett halvår tillbaka ett blodigt inbördeskrig och nu närmade sig kommunisternas motståndare huvudstaden. Rysslands tidigare...
M
Mattias Axelsson
2016-03-11
En politisk revolution är en händelse eller serie av händelser som förändrar ett samhälle i grunden. Ofta får de politiska revolutionerna betydelse inte bara i sin samtid, utan de ger avtryck...

Länkar om Ryska revolutionens följder

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Militär Historia där Lennart Samuelson berättar om det ryska inbördeskriget. Efter oktoberrevolutionen byggde Lev Trotskij metodiskt upp Röda armén, vilket blev en avgörande faktor i det ryska inbördeskriget. Den vita sidan lyckades aldrig samordna sitt motstånd och bolsjevikerna kunde vinna det krig som under drygt fyra år utarmade landet...

Spara som favorit
          

Del 3 av 16 "Från dröm till terror – en film (8:30 min) av Forum för levande historia om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten". LÖSENORD + övningar och lärarhandledning till filmen hittar du här. Avsnitten får endast användas i utbildningssyfte. Du som är lärare kan se filmen tillsammans med dina elever. Du kan även se filmen i Forum för levande historias filmrum:
1. Intro 4.40 | 2. Kommunismens rötter 3.50 | 3. De ryska revolutionerna 8.30 | 4. Den röda terrorn 4.30 | 5. Sovjetunionen bildas 6.00 | 6. Fånglägersystemet Gulag 10.30 | 7. Den stora svälten 6.40 | 8. Den stora terrorn 6.30 | 9. Rädslan för världsrevolution 4.00 | 10. Propaganda 7.00 | 11. Hitler och Stalin 7.15 | 12. Bakom järnridån 7.30 | 13. Perestrojka och glasnost 7.00 | 14. Mao i Kina 10.15 | 15. Röda khemererna i Kambodja 12.30 | 16. Slutord 3.15

Spara som favorit
          

Historieläraren Pelle B:s minikurs inkl. instuderingsfrågor om den ryska revolutionen.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (40:30 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om ryska revolutionen och utvecklingen i Sovjetunionen därefter. Presentationen fokuserar på inbördeskriget, revolutionens följder och utvecklingen i Sovjetunionen.

Spara som favorit
          

Andra föreläsningen (10:26) av SO-läraren Peter Johannesson om ryska revolutionen som här berättar om revolutionens följder samt om den efterföljande Stalintiden. OBS! Extra bild- och textstöd till föreläsningen hittar du på Prezi.com.

Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om ryska revolutionen och Vladimir Lenins väg till makten. Händelserna kring den ryska revolutionen bidrog till att den världspolitiska ordningen påverkades under större delen 1900-talet. Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Militär Historia kan du läsa om det blodiga inbördeskriget som följde efter den ryska revolutionen. Efter oktoberrevolutionen byggde Leo Trotskij metodiskt upp Röda armén, vilket blev en avgörande faktor i det ryska inbördeskriget. Den vita sidan lyckades aldrig samordna sitt motstånd och bolsjevikerna kunde vinna det krig som under drygt fyra år utarmade landet...

Spara som favorit
          

Artikel på Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks hemsida där Peter Danielsson berättar om det ryska inbördeskriget som följde i kölvattnet av den ryska revolutionen. Första världskriget krävde många offer. Miljoner människor plöjdes ned i skyttegravarna. Den gamla världen med det ryska tsardömet föll samman. Flera provinser, som Finland och Polen, kunde vinna sin självständighet - för Ryssland återstod kaos och inbördeskrig...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där Joakim Wendell berättar om den ryska revolutionen. Här kan du läsa om bakgrunden, februarirevolutionen, oktoberrevolutionen, ryska inbördeskriget, bildandet av Sovjetunionen m.m.

Spara som favorit