M
Tagg
lenin
Sovjetunionen och kommunismen har kanske mer än något annat land format världspolitiken under 1900-talet.

Ryska revolutionens följder

Den ryska revolutionen 1917, som bestod av två händelser under samma år, kom att få långtgående följder inte bara för den ryska befolkningen utan även för den politiska utvecklingen i Europa och stora delar av världen under 1900-talet. I den här texten berörs den ryska revolutionens följder, men innan vi kommer dit ska vi titta närmare på vad det var som hände under de två händelser som tillsammans utgör den ryska revolutionen.

Februarirevolutionen

I februari 1917 (i mars enligt den nya kalendern) abdikerade den ryske tsaren Nikolaj II och ersattes av en provisorisk regering. Denna händelse hade föregåtts av stora protester från befolkningen som krävde att tsaren skulle avsluta den ryska krigsinsatsen i första världskriget, vilken hade kostat omkring 1,7 miljoner ryska soldaters liv (se lista) samt skapat hungersnöd och lidande.

ANNONS

ANNONS

Då tsaren inte visade någon handlingskraft övergick protesterna i blodiga sammandrabbningar med militären. Strax därefter, när stora delar av militären och tsarens egna ministrar istället tog ställning för folket, valde Nikolaj II att abdikera.

Oktoberrevolutionen

Den andra händelsen 1917 som inträffade i oktober (i november enligt den nya kalendern), bestod i att Vladimir Lenin och bolsjevikerna (en revolutionär förgrening av det ryska socialdemokratiska partiet) avsatte den provisoriska regeringen som upprättats lite mer än ett halvår tidigare. Lenin hade levt i exil i Schweiz då han mottog nyheten om att tsaren abdikerat. Han återvände därefter skyndsamt till S:t Petersburg som då var Rysslands huvudstad, för att inte gå miste om möjligheten att ta makten.

Lenin och bolsjevikerna var inte så kända utanför huvudstaden, men i det politiska kaos som rådde lyckades Lenin och några hundra anhängare att avsätta den provisoriska regeringen som hade barrikaderat sig i Vinterpalatset i huvudstaden. Denna händelse blev sedan enormt uppförstorad av den sovjetiska propagandaapparaten och den bild som förmedlades var att tusentals människor deltog i ”oktoberrevolutionen 1917”, vilket alltså inte var fallet.

De viktigaste följderna av den ryska revolutionen var:

  • Ryssland slöt fred med Tyskland under första världskriget
  • Tsarfamiljen mördades av bolsjevikerna
  • Inbördeskriget mellan de röda och vita
  • Sovjetunionen utropades och miljoner människor mördades under den röda terrorn

Ryssland slöt fred med Tyskland under första världskriget

En kort tid efter att Lenin och bolsjevikerna avsatt den provisoriska regeringen slöt Ryssland fred med Tyskland. Den ryska krigsinsatsen var därmed över. Bara under de sista månaderna innan freden hade omkring en miljon ryska soldater stupat.

Enligt ett flertal historiker tog Lenin och bolsjevikerna emot stora summor pengar från den tyska underrättelsetjänsten innan revolutionen. Den tyska militärledningen hade insett att kriget mot Ryssland i öst var ohållbart i längden. Alla militära resurser behövdes på västfronten för att Tyskland skulle kunna vinna kriget. Men om det gick att skapa inrikespolitiskt kaos i Ryssland genom en socialistisk revolution så var mycket vunnet för tyskarna. Enligt dessa historiker förband sig Lenin att inleda fredsförhandlingar med Tyskland om revolutionen lyckades. Hur som helst så slöt Lenin fred med tyskarna och många bevis pekar på att hans tågresa hem till Ryssland i mars 1917 - från Schweiz genom Tyskland, via Sverige och sedan Finland - var sponsrad av Tyskland.

ANNONS

ANNONS

Tsarfamiljen mördades av bolsjevikerna

Året efter revolutionen, i juli 1918, mördades tsar Nikolaj II, hans fru samt fem barn av bolsjevikerna. Från början var tanken att tsaren skulle ställas inför rätta, men eftersom inbördeskriget mellan de röda och vita hade startat, beslöt bolsjevikerna att mörda tsaren innan han befriades av de vitas trupper.

Inbördeskriget mellan de röda och vita

År 1918 bröt ett mycket blodigt inbördeskrig ut i svallvågorna efter revolutionen. Kriget utkämpades mellan de röda (bolsjevikerna) och de vita (kontrarevolutionärerna) som fick militär hjälp från bland annat Storbritannien och Frankrike. Kriget varade i tre år och det var bolsjevikerna under Lenins ledning som stod som segrare. Inbördeskriget och den efterföljande hungerkatastrofen tog enligt vissa historiker livet av uppemot 20 miljoner människor.

Sovjetunionen utropades och miljoner människor mördades under den röda terrorn

Efter att inbördeskriget var slut 1922 utropades Sovjetunionen under ledning av Lenin och kommunistpartiet som nu styrde i landet. Lenin lät genast efter maktövertagandet mörda hundratusentals människor som uppfattades som ett hot mot den nya regimen.

Lenin avled 1924 och efterträddes av Josef Stalin, vars tid som diktator över Sovjetunionen präglades av terror mot alla de människor som ansågs som fiender till kommunismen.

Stalins politik skördade miljontals sovjetmedborgares liv, men också miljontals liv i de länder som Sovjet ockuperade under och efter andra världskriget. Efter Stalins död 1953 mattades förföljelserna av, men Sovjetunionen bestod fram till 1991 då det kommunistiska systemet kollapsade.

LÄS MER: Ryska revolutionen

LÄS MER: Orsakerna till den ryska revolutionen

PODCAST: Orsaker till den ryska revolutionen

LÄS MER: Kommunistiska brott mot mänskligheten

FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material som handlar om den ryska revolutionens följder.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
01 mars 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Ryska revolutionens följder

Brottsplats Moskva

av: Forum för levande historia
Högstadiet

Ett material för årskurs 7-9 och gymnasiet, om platser i Moskva som kan berätta historien om terrorn och förtrycket i Sovjetunionen under 1900-talet.

+ Läs mer

Från dröm till terror

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

+ Läs mer

Artiklar om Ryska revolutionens följder

S

Lenin och bakgrunden till oktoberrevolutionen 1917

av: Carl-Henrik Larsson
2022-10-23

Vladimir Lenin och bolsjevikerna tog makten i Ryssland genom oktoberrevolutionen 1917, en händelse som egentligen ägde rum i november enligt den nya kalendern. Vad många inte känner till är att Lenin innan revolutionen befann sig i exil i Schweiz, och att det var på Café Odeon i Zürich som Lenin höll sig uppdaterad om världshändelserna genom de dagstidningar som där fanns att läsa...

+ Läs mer

S

Nikolaj II och tsarfamiljen - mördade och helgonförklarade

av: Carl-Henrik Larsson
2022-05-06

Under drygt 300 år styrdes Ryssland av ätten Romanov. Dessa tsarer sågs länge som gudomliga av befolkningen, men den bilden kom att förändras. Den siste tsaren Nikolaj II och hela hans familj avrättades kallblodigt i en källare 1918. Mindre än 100 år senare helgonförklarades emellertid både tsaren och hans familj av den rysk-ortodoxa kyrkan. Cirkeln blev därmed sluten vad gäller religiös tillbedjan och kult...

+ Läs mer

M

Den ryska revolutionen innebar slutet för tsaren och hans familj

av: Magnus Västerbro
2018-02-03

Den 17 juli 1918 blev tsarfamiljens sista dag. I landet rasade sedan ett halvår tillbaka ett blodigt inbördeskrig och nu närmade sig kommunisternas motståndare huvudstaden. Rysslands tidigare härskarfamilj utgjorde fortfarande ett hot mot de nya makthavarna och fick under inga omständigheter falla i fiendens händer...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Revolutioner

Fem av de mest betydelsefulla politiska revolutionerna

av: Mattias Axelsson
2016-03-11

Från slutet av 1700-talet till slutet av 1900-talet skakades världen av flera stora revolutioner. USA bröt sig loss från Storbritannien och skapade en ny sorts nation som senare blev ett framtida demokratiskt föredöme. I Frankrike kullkastades det gamla ståndssamhället, vilket fick ringar på vattnet i hela Europa. Haitis kamp mot slaveriet och kolonialism ledde fram till det första självständiga landet i Amerika med en svart majoritetsbefolkning. Ryssland gick från tsarstyre till kommunistiskt styre och utvecklades senare under 1900-talet till en supermakt. Och Iran bytte en västvänlig shah mot en islamistisk stat. Varje revolution hade unika orsaker och följder, men alla hade en djupgående påverkan på sin samtid och tiden efter...

+ Läs mer

Länkar om Ryska revolutionens följder

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS