L
Tagg
Karta
De baltiska länderna (från ovan): Estland, Lettland och Litauen.

Baltikum

Baltikum är ett samlingsnamn för de tre staterna Estland, Lettland och Litauen. Staterna ligger nära Sverige. Avståndet mellan Stockholm och Estlands huvudstad Tallinn är knappt 40 mil.

Estland sträcker sig utmed Finska viken och Rigabukten. Här bor omkring 1,3 miljoner (2024) människor på ett område stort som Danmark. En tredjedel av befolkningen bor i huvudstaden Tallinn.

Estland var en svensk provins under åren 1561-1710. Mellan 1918-1840 var Estland självständigt, och efter andra världskriget ockuperades landet av Sovjetunionen. I samband med det flydde ca 30 000 balter till Sverige. Under många år förde Sovjetunionen en hård ockupationspolitik. Efter självständigheten 1991 har Estland genomgått stora förändringar och utvecklats mycket. Estland blev medlem i EU år 2004.

ANNONS

ANNONS

Estland är den minst industrialiserade av de baltiska länderna. Större delen av industrin  finns vid Tallinn och kusten längs Finska viken. Jordbruket sysselsätter långt fler än i t.ex. Sverige. Boskapsskötsel är viktig liksom odling av råg, vete och potatis.

Lettland är den mellersta av de baltiska staterna. Landet har omkring 1,9 miljoner invånare (2024) varav ca en tredjedel bor i huvudstaden Riga. Liksom Estland har Lettland också varit ockuperat flera gånger av sina stora grannar. Efter första världskriget var Lettland en självständig stat för att sedan i samband med andra världskriget ockuperas av sovjetiska trupper. I september 1991 erkände Moskva Lettlands självständighet på nytt.

Lettland är den mest industrialiserade delen av Baltikum. I landet finns bland annat skeppsvarv, bilindustri och vapenindustri. Jordbruket sysselsätter fortfarande många människor i landet. Lettland blev medlem i EU år 2004.

Litauen är lika stort som Jämtland och Dalarna tillsammans och har 2,8 miljoner invånare (2024). Omkring 550 000 personer bor i huvudstaden Vilnius. Landets näst största stad, Kaunas, har ca 315 000 invånare. Lettland skiljer sig från sina baltiska grannar genom att landet är katolskt.

Precis som Estland och Lettland kunde Litauen vinna självständighet efter första världskriget. Under andra världskriget ockuperades Litauen av Sovjetunionen och efter kriget tvingades Litauen - likt de båda andra baltiska staterna - att bli en del av Sovjetunionen.

Litauen har en stor jordbrukssektor och industrin domineras av livsmedels- och textilindustri. Mellan Litauen och Polen ligger ett mindre landområde som tillhör Ryssland. Här ligger bland annat hamnstaden Kaliningrad.

Litauen blev medlem i EU år 2004.

LÄS MER: Estland idag

LÄS MER: Estlands geografi

LÄS MER: Estlands historia

LÄS MER: Lettland idag

LÄS MER: Lettlands geografi

LÄS MER: Lettlands historia

LÄS MER: Litauen idag

LÄS MER: Litauens geografi

LÄS MER: Litauens historia


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Baltikum.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
01 april 2020

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Baltikum

S

Universitetet i Dorpat och försvenskningen av Baltikum under 1600-talet

av: Torbjörn Nilsson
2019-07-03

På 1600-talet, när stora delar av Baltikum ingick i det svenska stormaktsväldet, grundades universitetet i Dorpat (dagens Tartu) som ett led i försvenskningen av Baltikum. Stadens styresmän har skiftat, gamla universitetsbyggnader har ersatts av nya men hela tiden har universitetet haft en central roll inom kultur och politik...

+ Läs mer

S

Riga - svensk storstad under stormaktstiden

av: Torbjörn Nilsson
2019-07-03

Med sin strategiska roll för handeln ingick behärskandet av Riga i den svenska drömmen om ett Östersjövälde, ”Dominium maris baltici”. Men svenskarna är inte ensamma om att ha behärskat Riga. Den tidiga staden var ett led i tyska försök att behärska handel och militär verksamhet i sydöstra Östersjöområdet. Riga började byggas redan på 1100-talet...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Drang nach Osten - Lebensraum

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-04

I den här artikeln utforskas idéerna bakom och utförandet av "Drang nach Osten" och begreppet "Lebensraum" - tanken att Tyskland behövde mer utrymme för sin befolkning, områden som skulle erövras i öst. Idéerna sträckte sig från 1800-talets Tyskland till nazisternas politik, och hade en djupgående påverkan på folken i Östeuropa. Texten belyser även nazisternas syn på "undermänniskor" och deras behandling av folktyskarna, tyskar som levde utanför Tyskland. Det blir tydligt hur dessa teorier och begrepp fick fruktansvärda konsekvenser för miljontals människor...

+ Läs mer

S

Kommunistregimernas fall i Central- och Östeuropa 1989-1991

av: Per Höjeberg
2015-09-10

1989 hamnade händelserna i Centraleuropa i centrum för världens intresse. Kommunistpartierna i Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, och Bulgarien hade alltsedan andra världskriget styrt sina hemländer med järnhand uppbackad av sovjetiska bajonetter...

+ Läs mer

Länkar om Baltikum

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS