Slaveriet och triangelhandeln, del 7 : Arvet från slaveriet

Effekterna av det mänskliga lidandet och de ekonomiska, sociala och psykologiska följderna av slavhandeln ser vi än i dag. Hur påverkar det oss?
M

Kampen mot slaveri och slavliknande företeelser är en kamp för mänskliga rättigheter. Så länge någon enda människa är slav är ingen av oss helt fri.

Historiens värsta brott?

Den transatlantiska slavhandeln tillhör historiens värsta brott mot mänskligheten. Afrikanska nationer plundrades på sin unga, arbetsföra befolkning.

Samtidigt bidrog slavhandeln och slaveriet till att göra Europa rikt. Många tjänade stora pengar på handeln och nya varor som socker och tobak förändrade européernas smak och livsstil.

Den transatlantiska slavhandeln är, tillsammans med kolonialismen, nära sammanlänkad med uppbyggandet av västerländska ekonomier och samhällen.

ANNONS

ANNONS

Rasismens utveckling

När slavhandeln började och tog fart trodde såväl slaverimotståndare som försvarare att klimatet i olika världsdelar skapade skillnader mellan olika folk. Slaverimotståndarna ansåg att det enda som skilde européerna från afrikanerna var att de sistnämnda hade blivit svarta av att bo i ett soligt klimat. Men slaveriets försvarare menade att klimatskillnaderna också hade gett afrikanerna en oförmåga till civilisation och hävdade att svarta afrikaner stod snarast nära djurens nivå. Sådana tankar användes senare även för att rättfärdiga koloniseringen av Afrika. Man talade om den vite mannens börda att civilisera de underutvecklade raserna. Afrika beskrevs som en kontinent utan historia, civilisation eller kultur.

Carl von Linné var den förste att under 1700-talet etablera idén om att det skulle finnas vetenskapligt belagda skillnader mellan raser och att en del var överlägsna andra. Det fick sin fortsättning i 1800-talets raslära och rasbiologi, som menade att alla kunde indelas i raser med ärftliga egenskaper och att dessa raser kunde rangordnas sinsemellan.

Rasens renhet sågs som ett viktigt samhällsmål. Denna raslära var en del av den då moderna nationalismen. Tyskar och fransmän tävlade om vem som var överlägsen, vilket påstods kunna bevisas genom skallmätningar.

Rasbiologin var en accepterad lära i ungefär 100 år och genomsyrade skolböckernas beskrivning av världens folk.

Sverige hade en viktig roll i rasbiologins utveckling. Världens första rasbiologiska institut grundades i Uppsala 1922 och rasläran bidrog till att rättfärdiga tvångssteriliseringar i Sverige och många andra länder. Rasbiologin gav även nazisternas folkmord på judar och romer ett påstått ”vetenskapligt” stöd.

Arvet från slaveriet skapar nutida problem

Det går en röd tråd från förslavandet av afrikaner till dagens diskriminering av svarta personer. Nutida rasism har till stor del sitt ursprung i de idéer som växte fram under slaveriets dagar. De som försvarade slaveriet hävdade att afrikaner var en särskild ras, lägre än människan. Många av den tidens fördomar lever kvar och speglas i de kopplingar många gör mellan Afrika och svarta och ”primitiva” kulturer.

ANNONS

ANNONS

Afrosvenskar som grupp har svårare än andra grupper att komma in på arbetsmarknaden och delta politiskt samt sämre tillgång till samhällsservice. Studier visar också att afrosvenskar behandlas sämre av rättsväsendet. Begreppet ”afrofobi” har börjat användas för att beskriva den rädsla, misstänksamhet och förakt som finns mot personer med afrikansk bakgrund, liksom homofobi mot homosexuella, islamofobi mot muslimer och andra fördomar mot grupper som romer och samer.

Unga svarta svenskar möter oftare än andra rasism och diskriminering i sin vardag. I skolan, på bussen, i affären, på gatan och på arbetsplatser utsätts man för allt från negativa kommentarer till skällsord och våld. Detta är inte acceptabelt i ett Sverige som säger sig vilja skydda och respektera alla människors lika värde och rättigheter.

Som en reaktion på rasismen har unga afrosvenskar börjat organisera sig och ställa krav på att samhället ska garantera att deras mänskliga rättigheter ska respekteras. Detta är en kamp som egentligen började med de modiga kvinnor och män – svarta som vita – som vågade stå upp mot slaveriet en gång för länge sedan.

LÄS MER: Slavhandeln över Atlanten (artikelserie)

LÄS MER: Transatlantiska slavhandeln - historiens värsta brott?

LÄS MER: Svensk slavhandel

LÄS MER: Slaveri och triangelhandel

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. På vilket sätt bidrog triangelhandeln till Europas ekonomiska utveckling?
     
  2. Finns det någon koppling mellan slavhandeln och rasismens idéer? Motivera.

Diskutera:

  1. Finns det spår kvar i dagens samhälle av slaveriet? Motivera ditt svar.
     

 

Text: Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige

Materialet har tidigare varit en del av skolmaterialet ”Slaveri då och nu – Rätten till frihet” som getts ut av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige i samband med ett informationsprojekt om Sveriges roll i det transatlantiska slaveriet och om nutida slaveri. Bakgrunden är att regeringen i juli 2007 beslutade att delegationen tillsammans med organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och mot rasism och diskriminering skulle genomföra kommunikations- och kunskapshöjande aktiviteter till minne av att det är 200 år sedan den transatlantiska slavhandeln avskaffades.
 

Läs mer om

Senast uppdaterad: 13 november 2023
Publicerad: 1 augusti 2013

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-...

M

Gandhi inleder sin långa resa som frihetskämpe

Natten den 7 juni 1893 kastades den unge advokaten Mohandas Gandhi av tåget under en resa i...

Samarbete

Den transatlantiska slavhandeln är en del av vår svenska historia

Det handlar om makt, våld och rasism. Det nya undervisningsmaterialet Sverige, slavhandeln och...

S

Kolonierna - en god affär?

Att kolonierna blev en god affär för de allra flesta entreprenörer och bolag som verkade där är...

S

Humanitär intervention

En humanitär intervention är när omvärlden griper in i ett land som inte kan eller inte vill skydda...

S

Vad är folkrätt?

Folkrätten har växt fram under århundraden och rör allt från internationellt samarbete kring...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Slaveri och triangelhandel

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor...

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi
Karta

Afrikas historia

Afrikas historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av den afrikanska kontinentens...

Sh

Rasism och främlingsfientlighet

Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket...

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Relaterade taggar

Hi
slav

Slaveri

Slaveri innebär att en människa görs till en annan människas egendom. Slaveri har förekommit i hela...

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Hi
Rashygien

Rasbiologi

Rasbiologi var ett akademiskt ämne under 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Rasbiologi,...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Demonstrationsfrihet

av: Mattias Axelsson
2021-03-08

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om demonstrationsfrihet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till första världskriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

De mänskliga rättigheterna

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-20

Julia, Mattias och Kristoffer synar de mänskliga rättigheterna i sömmarna och berättar om dess grundläggande innehåll och historia.

+ Lyssna