Folkmord och smittsamma sjukdomar - européernas ankomst till Amerika

Upptäckten och koloniseringen av "den nya världen" (Europa, Nordafrika och Asien var den gamla) i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev en katastrof för de amerikanska urinvånarna. Folkmord och smittsamma sjukdomar följde överallt där de spanska och portugisiska conquistadorerna (erövrarna) drog fram.
L

Européerna anländer

Efter sin första landstigning seglade Columbus och hans spanjorer vidare till en större ö som fick namnet La Espaňola, ”den spanska ön” (nu Haiti och Dominikanska republiken). Där anlade de en koloni. Den förstördes snart av öns urbefolkning.

Men nya fartyg kom med fler spanjorer och efter några år hade invånarna gjorts till slavar. De tvingades arbeta sig till döds, de pinades ihjäl eller blev ihjälslagna. Hundratusentals kvinnor blev våldtagna.

ANNONS

ANNONS

Relevanta begrepp

Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. När stater på ett organiserat sätt försöker bilda eller upprätthålla kolonier kallas det för kolonialism. Läs mer >

Spanjorerna var brutala rasister; de såg urfolken som en mindervärdig ras som kunde utrotas. I böcker beskrevs de som mellanting mellan djur och människor – ”kannibaler med hundhuvuden” som gjorts sig skyldiga till alla de sju dödssynderna.

Befolkningen på Espaňola år 1490 har beräknats till 1,1 miljoner. Efter femtio år med spanskt styre fanns bara 500 av dem kvar på ön. På ön Puerto Rico var alla urinvånarna utrotade. Kuba och Jamaica drabbades av liknande folkmord. Även de här öarna hade på några år erövrats av spanjorerna.

Men folkmordet skedde till största delen genom spridning av sjukdomar som influensa, mässling, kikhosta samt fläcktyfus och smittkoppor.

Ett av historiens största folkmord

(Följande text bygger på en artikel i GP 2012-02-23 – som i sin tur bygger på artikel i UNT.)
Franciskanermunken Fray Toribio de Benavente skrev 1541: ”Nya Spanien var extremt tättbefolkat, men när smittkopporna började angripa urinvånarna blev farsoten så omfattande att över halva befolkningen dog i de flesta provinser.”

Conquistadorer med land i sikte.

Forskare vid University of Washington i Seattle, USA har analyserat DNA från 137 urinvånare i olika delar av Nord- och Sydamerika. De har också undersökt gammalt DNA som de fått ur mänskliga lämningar från tiden före européernas ankomst. Dessa lämningar är mellan 800 och 5000 år gamla.

Med en särskild teknik analyserades långa sekvenser av så kallat mitokondriellt DNA som bara nedärvs på moderssidan. På så vis fick forskarna en god uppskattning av antalet vuxna kvinnor i befolkningen över tiden. Resultatet visar att urbefolkningen i Amerika från början var mycket liten, men snabbt växte i storlek efter istidens slut för 10 000 år sedan. En topp nåddes för 5000 år sedan, varpå befolkningen stabiliserades.

Denna stabila folkmängd minskade dock hastigt för 500 år sedan, då européerna anlände. På kort tid halverades antalet människor i världsdelen.

Men studien ger inga absoluta folkmängdssiffror, utan bara den relativa befolkningsminskningen. Beräkningar tyder dock på att kontinenternas ursprungliga befolkning legat mellan 40 och 50 miljoner människor. I så fall är det möjligt att 20-25 miljoner av dessa amerikaner dog vid mötet med européerna.*

Ändå återhämtade sig befolkningen ganska snabbt efter katastrofen. Efter cirka 300 år var den tillbaka på samma antal människor som före Columbus ankomst.

* Vissa historiker uppskattar att befolkningsmängden i Amerika före européerna anlände var mycket högre än vad som anges i texten här ovan. Historikern David Stannard uppger i sitt verk American Holocaust - The Conquest of the New World (1992) att Syd- och Nordamerika hade en befolkning på omkring 75-100 miljoner och att mellan 90-98 % av befolkningen (beroende på område) - under en hundraårsperiod - dog som en följd av européernas ankomst. [red. anm.]

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Aztekernas historia

LÄS MER: Inkafolkets historia

LÄS MER: Mayafolkets historia

LÄS MER: Conquistadorer

LÄS MER: Conquistadorerna - de spanska erövrarna

LÄS MER: Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord
 

Lärarstöd

Columbi ägg – det mångomtalade

Berätta gärna historien om hur Columbus reagerade när några spanjorer ifrågasatte och nedvärderade hans resor över Atlanten och menade att sådant skulle även de ganska lätt kunna genomföra. Då lät Columbus hämta ett hönsägg och uppmanade de kringstående att försöka ställa ägget på ena toppen. Det lyckades de inte med – ägget la sig genast på sidan. Då grep Columbus ägget, tryckte toppen mot bordet så att ägget plattades till. Sedan ställde han ägget på den platta toppytan. ”Ja, det hade ju vi också klarat av, om vi visste hur vi skulle göra”, sa kritikerna. ”Just det”, avslutade Columbus, ”det gäller att tänka ut hur man ska göra. Att vara efterföljare är däremot ingen konst.”
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Hur behandlades urbefolkningen på Haiti?
     
  2. Vilka ytterligare prövningar utsattes urbefolkningen för?
     
  3. Hur stor beräknas de amerikanska kontinenternas samlade befolkning ha varit vid européernas ankomst? Hur många av dessa kan ha dött enligt forskarna?
     

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till bl.a. Direkt Historia, Sanoma Utbildning

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 16 oktober 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Vikingaskepp

Vem upptäckte Amerika?

Egentligen är det dumt att ställa frågan vem som upptäckte Amerika. Det har bott människor i...

M
Staden Kilwa

Afrikas glömda handel

En vanlig uppfattning är att det inte fanns några handelsvägar i Afrika före européernas...

L
Copernicus världsbild

En ny världsbild - den heliocentriska

Alla har väl funderat över hur universum egentligen är uppbyggt. Tar det slut någonstans? Vad...

SO-rummet bok
L
Choklad

Chokladens historia

En aztekisk saga berättar att en helig man hämtade kakaobönor från paradiset och sådde dem i sin...

SO-rummet bok
L
Majs

Majsens historia

De första spåren av majsodling har forskarna funnit i Mexiko, och där har de också hittat 60 000-...

SO-rummet bok
L
Tomater

Tomatens historia

Tomatens hemland är troligen Peru eller Mexiko. Kort efter Columbus ankomst till Amerika togs...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Nordamerikas urbefolkning

Nordamerikas urbefolkning har levt i de områden som idag utgör USA och Kanada i tusentals år. Urfolken har med tiden...

Hi
Karta

Dominikanska republikens historia

Historia om Dominikanska republiken. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Hi
karta

Haitis historia

Fördjupa dig i Haitis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
karta

Jamaicas historia

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Jamaicas historia.

Hi
Karta

Kubas historia

Historia om Kuba. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Hi

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Hi

Slaveri och triangelhandel

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor...

Hi

Aztekernas historia

Aztekerna var ett urfolk i Centralamerika som på 1300-talet skapade ett rike i det mexikanska höglandet. Aztekernas...

Hi

Inkafolkets historia

Inkariket uppkom på 1200-talet i västra Sydamerika. Inkafolket var duktiga organisatörer och lyckades hålla ihop sitt...

Hi

Mayafolkets historia

Mayakulturen i Centralamerika var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket...

Relaterade taggar

Hi
Amerikanska urfolk

Amerikas urbefolkning

Amerikas urbefolkning är ett samlingsnamn för Nord- och Sydamerikas urbefolkning.De första...

Hi
Jordglob

Pandemier

Ända sedan forntiden och antiken har mänskligheten drabbats av farsoter som ibland utplånat stora...

Hi
Conquistadorer

Conquistadorer

De spanska erövrarna som kom till Amerika under 1500-talet kallas conquistadorer. Ordet...

Hi
Columbus i Amerika 1492

Christofer Columbus

År 1492 begav sig Christofer Columbus (1451-1506) iväg från Spanien för att finna en ny sjöväg till...

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Massaker

Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Folkfördrivning är precis som begreppet antyder en tvångsförflyttning av en viss folkgrupp från det...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Kubakrisen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-24

Mattias, Kristoffer och Julia pratar om Kubakrisen - det närmaste världen har varit ett kärnvapenkrig, enligt många historiker.

+ Lyssna