L

Folkmord och smittsamma sjukdomar - européernas ankomst till Amerika

Upptäckten och koloniseringen av "den nya världen" (Europa, Nordafrika och Asien var den gamla) i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev en katastrof för de amerikanska urinvånarna. Folkmord och smittsamma sjukdomar följde överallt där de spanska och portugisiska conquistadorerna (erövrarna) drog fram.
Bild:

Européerna anländer

Efter sin första landstigning seglade Columbus och hans spanjorer vidare till en större ö som fick namnet La Espaňola, ”den spanska ön” (nu Haiti och Dominikanska republiken). Där anlade de en koloni. Den förstördes snart av öns ursprungsbefolkning.

Men nya fartyg kom med fler spanjorer och efter några år hade invånarna gjorts till slavar. De tvingades arbeta sig till döds, de pinades ihjäl eller blev ihjälslagna. Hundratusentals kvinnor blev våldtagna.

Spanjorerna var brutala rasister; de såg ursprungsfolken som en mindervärdig ras som kunde utrotas. I böcker beskrevs de som mellanting mellan djur och människor – ”kannibaler med hundhuvuden” som gjorts sig skyldiga till alla de sju dödssynderna.

Relevanta begrepp

Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. När stater på ett organiserat sätt försöker bilda eller upprätthålla kolonier kallas det för kolonialism. Läs mer >

Befolkningen på Espaňola år 1490 har beräknats till 1,1 miljoner. Efter femtio år med spanskt styre fanns bara 500 av dem kvar på ön. På ön Puerto Rico var alla urinvånarna utrotade. Kuba och Jamaica drabbades av liknande folkmord. Även de här öarna hade på några år erövrats av spanjorerna.

Men folkmordet skedde till största delen genom spridning av sjukdomar som influensa, mässling, kikhosta samt fläcktyfus och smittkoppor.

Bild:

Conquistadorer med land i sikte.

Ett av historiens största folkmord

(Följande text bygger på en artikel i GP 2012-02-23 – som i sin tur bygger på artikel i UNT.)
Franciskanermunken Fray Toribio de Benavente skrev 1541: ”Nya Spanien var extremt tättbefolkat, men när smittkopporna började angripa indianerna blev farsoten så omfattande att över halva befolkningen dog i de flesta provinser.”

Forskare vid University of Washington i Seattle, USA har analyserat DNA från 137 urinvånare i olika delar av Nord- och Sydamerika. De har också undersökt gammalt DNA som de fått ur mänskliga lämningar från tiden före européernas ankomst. Dessa lämningar är mellan 800 och 5000 år gamla.

Med en särskild teknik analyserades långa sekvenser av så kallat mitokondriellt DNA som bara nedärvs på moderssidan. På så vis fick forskarna en god uppskattning av antalet vuxna kvinnor i befolkningen över tiden. Resultatet visar att ursprungsbefolkningen i Amerika från början var mycket liten, men snabbt växte i storlek efter istidens slut för 10 000 år sedan. En topp nåddes för 5000 år sedan, varpå befolkningen stabiliserades.

Denna stabila folkmängd minskade dock hastigt för 500 år sedan, då européerna anlände. På kort tid halverades antalet människor i världsdelen.

Men studien ger inga absoluta folkmängdssiffror, utan bara den relativa befolkningsminskningen. Beräkningar tyder dock på att kontinenternas ursprungliga befolkning legat mellan 40 och 50 miljoner människor. I så fall är det möjligt att 20-25 miljoner av dessa amerikaner dog vid mötet med européerna.

Ändå återhämtade sig befolkningen ganska snabbt efter katastrofen. Efter cirka 300 år var den tillbaka på samma antal människor som före Columbus ankomst.  
 

Lärarstöd

Columbi ägg – det mångomtalade
Berätta gärna historien om hur Columbus reagerade när några spanjorer ifrågasatte och nedvärderade hans resor över Atlanten och menade att sådant skulle även de ganska lätt kunna genomföra. Då lät Columbus hämta ett hönsägg och uppmanade de kringstående att försöka ställa ägget på ena toppen. Det lyckades de inte med – ägget la sig genast på sidan. Då grep Columbus ägget, tryckte toppen mot bordet så att ägget plattades till. Sedan ställde han ägget på den platta toppytan. ”Ja, det hade ju vi också klarat av, om vi visste hur vi skulle göra”, sa kritikerna. ”Just det”, avslutade Columbus, ”det gäller att tänka ut hur man ska göra. Att vara efterföljare är däremot ingen konst.”

Uppgifter och frågor

  1. Hur behandlades ursprungsbefolkningen på Haiti?
     
  2. Vilka ytterligare prövningar utsattes ursprungsbefolkningen för?
     
  3. Hur stor beräknas de amerikanska kontinenternas samlade befolkning ha varit vid européernas ankomst? Hur många av dessa kan ha dött enligt forskarna?

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till bl.a. Direkt Historia, Sanoma Utbildning

Uppdaterad: 10 oktober 2018
Publicerad: 16 oktober 2016