Lätta fakta om Saint Barthélemy - Sveriges sista koloni

1878 sålde Sverige sin koloni S:t Barthélemy i Västindien till Frankrike. Innan försäljningen genomfördes en folkomröstning bland S:t Barthélemys invånare som resulterade i att 351 av 352 röstade ja till en återförening med Frankrike som tidigare varit ägare till ön. Därmed hade Sverige förlorat sin sista koloni.
L

Drottninggatan i Gustavia, Saint Barthélemy i Västindien, 1870. Saint Barthélemy var en svensk koloni 1784–1878.

"På modet" med kolonier

År 1655 förlorade Sverige kolonin Nya Sverige vid Delawarefloden i Nordamerika till holländarna. Under kolonialismens era på 1700-talet ville många betydelsefulla personer i Sverige att svenska staten skulle skaffa en ny koloni. Det gällde för Sverige att finna ett område som kunde förse landet med billiga råvaror och bli en marknad för det svenska järnet.

Under ett besök i Frankrike år 1784 lyckades kung Gustav III överta den lilla ön S:t Barthélemy i Västindien mot att fransmännen fick vissa handelsrättigheter i Göteborg.

ANNONS

ANNONS

En fattig ö långt från Sverige

När de första svenskarna kom till den lilla ön blev de besvikna. På ön fanns det bara 739 personer, av dem var 281 svarta slavar. Det saknades vägar på den klippiga ön och det var ont om dricksvatten.

På ön producerades en del jordbruksvaror: bomull, socker, kakao, tobak och frukter. Men det handlade om små mängder. En av öns största tillgångar var dess skyddade naturhamn.

Öns enda stad döptes till Gustavia

Den svenske kommendanten lät nu bygga flera hus i öns enda stad, som fick namnet Gustavia.

Huvudspråket på S:t Barthélemy var franska, men det talades även engelska i staden, där cirka 500 personer bodde. Svenska talades nästan bara av öns högre tjänstemän, en del affärsmän och bland de soldater som bemannade öns lilla garnison.

Uppbyggnadsarbetet på ön var svårt eftersom man drabbades av svåra orkaner och gula febern-epidemier. Men ändå såg det ganska ljust ut efter några år eftersom ön förklarades vara ett frihandelsområde. Det lockade till sig handelsmän från andra öar och folkmängden ökade kraftigt. Hundratals skepp från olika länder anlände till ön årligen.

1787 invigdes en svensk kyrka (Sofia Magdalena) på ön som nu också hade en svensk präst.

Svenska Västindiska Kompaniet

1786 inrättades det Svenska Västindiska Kompaniet som fick handelsrättigheterna på Västindien och Nordamerika samt förvaltningsrätt över kolonin.

Karta över Saint Barthélemy, 1801. Ön är i storlek ungefär som Visingsö i Vättern. Klicka på länken ovan så kan du se kartan i högre upplösning.

På ön representerades den svenska kronan (staten) av en guvernör. Men det var Svenska Västindiska Kompaniet som ansvarade för underhåll av hamnen och lönerna till tjänstemännen. Inkomster och tullavgifter fördelades så att guvernören (svenska staten) fick en fjärdedel, medan resten (3/4) tilldelades kompaniet. År 1805 upphörde kompaniets privilegier på ön varefter inkomsterna från tullavgifter och annat övergick till svenska staten.

Öns blomstringsperiod

Tiden kring år 1800 var öns blomstringsperiod.  Befolkningen uppgick då till cirka 6000 personer varav omkring 5000 bodde i Gustavia. Krigen (Napoleonkrigen) rasade runtomkring och svenskarnas neutrala frihamn användes flitigt av alla krigförande parter.

ANNONS

ANNONS

Men när Sverige, Danmark, Preussen och Ryssland år 1800 bildade ett neutralitetsförbund för att skydda sig mot britternas kaperier tröt Storbritanniens tålamod och en brittisk flotta erövrade ön. Men de återlämnade ön efter ett år.

Under 1840 uppstod det diskussioner i Sverige om det var lämpligt att vi skulle ha en ö där det fanns slavar. Därför anslog den svenska riksdagen medel till friköpande av de 539 slavar som då fanns i kolonin. År 1847 kunde fästningen i Gustavia med fyra skott signalera att slaveriet på S:t Barthélemy nu för alltid var slut.

Öns garnison (fortet).

Sverige var sent ute med att frige slavar. Då hade USA:s nordstater för länge sedan förbjudit slaveriet och Storbritannien hade följt efter, hela fjorton år tidigare än Sverige.

1863 uppgick befolkningen på S:t Barthélemy till cirka 2800 personer. Vid den sista folkräkningen 1875 hade den minskat till 2300 invånare varav cirka 800 bodde i Gustavia.

I samband med att slaveriet förbjöds började nedgångsperioden för den lilla ön, och i Sverige försökte man göra sig av med kolonin som kostade staten ca 25 000 riksdaler om året. Varken Italien eller USA ville köpa vår koloni. Det var inte förrän under Oscar II:s tid (var kung 1872-1907) som Sverige lyckades sälja ön till Frankrike. Priset blev 320 000 franc samt 80 000 franc för svenskarnas fallfärdiga egendomar på ön.
 

Slavhandeln på S:t Barthélemy

I databasen Trans-Atlantic Slave Trade Database finns 1283 slavar registrerade som anlända till S:t Barthélemy. Av dessa hade 421 transporterats på brittiska fartyg, 536 på danska eller baltiska fartyg, 250 på franska fartyg och 76 på amerikanska fartyg.

Den svenska slavhandeln var liten till sin omfattning jämfört med många andra länder. Enligt den hittills mest detaljerade kartläggningen av den transatlantiska slavhandeln identifieras totalt 34 941 slavtransporter över Atlanten. I denna databas (se ovan) finns endast tio resor där skeppet är registrerat som svenskt.
 

LÄS MER: Svensk slavhandel

LÄS MER: Slaveriet och triangelhandeln, del 1 : Sverige och slavhandeln

LÄS MER: Slaveriet och triangelhandeln, del 4 : Saint Barthélemy - den svenska slavön

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur hamnade ön S:t Barthélemy i svensk ägo?
   
 2. Ge en kort beskrivning av ön S:t Barthélemy.
   
 3. Vilka var de vanligaste språken som talades på ön?
   
 4. Hur många bodde på ön under dess blomstringstid i början av 1800-talet?
   
 5. När upphörde slaveriet och slavhandeln på S:t Barthélemy?
   
 6. Sverige var sena med att förbjuda slaveri. Motivera.
   
 7. Tycker du det var bra eller dåligt att Sverige sålde sin sista koloni? Motivera.
   

 

Källor:
Trans-Atlantic Slave Trade Database
http://stbarthsallskapet.se
Jan-Öjvind Swahn och Ola Jennersten, Saint-Barthélemy Sveriges sista koloni, Wiken, 1985
https://popularhistoria.se/sveriges-historia/nar-sverige-skulle-bli-kolonialmakt


Text: Robert de Vries (red) och Carsten Ryytty författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 5 september 2023
Publicerad: 28 augusti 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Matbespisning för fattiga barn.

Fattigbarn, fosterhem och barnarbete förr

I det förindustriella samhället hade människor över huvud en positiv syn på barnarbete. Det ansågs...

SO-rummet bok
S
Pridetåg

De osynliga träder fram

Via folkrörelserna och Sveriges demokratisering steg många grupper fram ur historiens dunkel:...

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp...

M
Nu är det jul igen

Advent, lucia och julfirandet förr

Advent, lucia och jul har i Sverige genomgått många förändringar över tid. Adventsljus, som nu är...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

S
Vy över New York

Den svenska emigrationen till USA

Under perioden 1840-1930 emigrerade en miljon människor från Sverige till USA. Utvandringen...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Gustavianska tidens Sverige

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige...

Hi
Unionsflaggan

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Hi

Slaveri och triangelhandel

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor...

Relaterade taggar

Hi
slav

Slaveri

Slaveri innebär att en människa görs till en annan människas egendom. Slaveri har förekommit i hela...

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Fort

Saint Barthélemy

Saint Barthélemy (S:t Barthélemy) är en ö i Västindien (se karta) som först var koloniserad av...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Skiftesreformerna i Sverige

av: Mattias Axelsson
2021-09-23

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om skiftesreformerna i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet, särskilt laga skifte.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Utvandringen till USA

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om utvandringen till USA. Vi går igenom varför drygt 1 miljon svenskar utvandrade och vilka push- (nödår, arbetslöshet, religiöst förtryck) och pullfaktorer (propaganda, möjligheter att odla och religionsfrihet i USA) som fanns. Vilka det var som utvandrade och varför hamnade nästan alla svenskar på samma ställe?

+ Lyssna