M

Slavstater i Afrika under medeltiden

Slaveri och slavhandel har förekommit i Nordafrika åtminstone sedan vår tideräknings början. Rika romare köpte slavar som längs Nilen fördes norrut från Sudan. Men några skriftliga redogörelser om denna slavhandel finns inte.
Bild:

Slavar på väg till kusten där de ska säljas.

Det var först när araberna på 600-talet lade under sig Nordafrika, som deras berättelser gav säkrare uppgifter.

Från nuvarande Libyen tog sig de arabiska köpmännens karavaner söderut genom oaserna till trakterna runt Tchadsjön, där afrikanska hövdingar och kungar bytte till sig begärliga varor – verktyg av järn, vapen, hästar, tyger m.m. Dessutom salt från gruvor i Saharas öken.  På återvägen var kamelerna tungt lastade med guld, elfenben, kryddor, strutsfjädrar och kolanötter. Och mellan kamelerna släpade sig några hundra slavar fram.

Det var kungen i riket Bornu vid Tchadsjön som hade rövat svarta slavar i sina grannriken söderut. Under 1300-talet och några århundraden framåt var det härskarna i först Mali och sedan Songhai (båda kring floden Niger) som företog ständiga slavräder och förde tusentals ofria människor dels till jordbruksarbete i det egna landet, dels norrut med karavaner. Denna vidriga handel gjorde härskarna och länderna rika. Och rika blev de många arabiska köpmän som slog sig ner i byar och städer söder om Sahara. De sysslade inte bara med människohandel. De spred också islam som snart tog över som dominerande religion i ett brett område över hela kontinenten.

Det var alltså svarta afrikanska härskare som sålde svarta afrikanska slavar. Till sina härjningståg köpte de hästar norrifrån. Ju fler hästar, desto fler slavar kunde deras ryttare samla ihop. Nya karavanvägar öppnades från trakterna kring Niger mot det som nu är Marocko. Det kunde röra sig om 4000-5000 slavar om året, som från ca år 650 till 1800 fraktades genom Sahara. Sammanlagt kanske 6 miljoner svarta afrikaner.

Uppgifter och frågor

 1. Arabiska köpmän och svarta afrikanska härskare samarbetade kring slavhandel. Hur?
   
 2. Vart fördes slavarna och vilka andra varor ingick i handeln?
   
 3. Hur många slavar kan det ha rört sig om under tiden fram till 1800?
   
 4. Slavhandeln genom Nordafrika fick följder vid sidan av handeln? Nämn något exempel.
   
 5. Uttryck dina egna åsikter om a) de arabiska slavhandlarna  b) de svarta slavjägarna.
Uppdaterad: 16 november 2017
Publicerad: 01 april 2014