Rekordåren i Sverige under efterkrigstiden

Sverige hade aldrig tidigare upplevt en sådan ekonomisk expansion och framtidstro som under rekordåren efter andra världskriget fram till oljekrisen 1973-1974. De flesta svenskar var övertygade om att Sverige var just det drömland som utländska massmedier skrev om, den svenska modellen.
M

Under de s.k. rekordåren gick den svenska industrin på högvarv och tillväxten i den svenska ekonomin var kraftig.

Nya möjligheter för Sverige efter kriget

Freden kom i maj 1945 med jubelscener på Kungsgatan i Stockholm och jubel över hela världen. Men medan Europa låg i grus och aska och miljontals människor hade dödats eller lemlästats kunde svenskarna snabbt återgå till vardagen i ett land där ingenting förstörts. Krigsårens samlingsregering upplöstes, socialdemokraterna tog över och styrde utan avbrott i 22 år, ett västeuropeiskt rekord.

Sverige gick in i det nygrundade FN, men då fronterna stelnade och murarna restes i det nya, kalla kriget, ställde sig Sverige utanför. Samma gällde då handelsblocken började bildas i Europa. Sverige värnade om sin neutralitet, för än så länge var själv bäste dräng.

ANNONS

ANNONS

Svensk handel och ekonomi expanderar

Där stod alla maskiner och det fanns gott om vattenkraft, skog och malm. Snabbt kom landet igång igen och sprang med lätthet förbi tidigare konkurrenter på världsmarknaden. Sverige passerade dem också i den internationella handelsstatistiken. Samma gällde också rent fysiskt på olympiaden i London 1948, då Sverige blev bästa europeiska nation.

Aldrig tidigare hade Sverige upplevt en sådan expansion som nu. På svenska kullager rullade svensk kvalitet ut över världen, för ännu var begrepp som japansk elektronik och stål från Brasilien bara skämt i nyårsrevyerna. Svensktillverkade kanoner pekade mot horisonten i alla världsdelar. Svenska telefoner ställdes upp i nybyggda huvudstäder. En svensk, Dag Hammarskjöld, styrde FN. Och de flesta svenskar var övertygade om att Sverige var just det drömland som utländska massmedier skrev om, den svenska modellen.

Nya sociala och kulturella vanor

Bygget på folkhemmet och den sociala ingenjörskonsten fortsatte hela tiden. Precis som under den förra stormaktstiden moderniserades Sveriges städer, hela kvarter försvann. Där man förr ställde kyrkan och inhyste kungamaktens befattningshavare vid det stora torget, ställde man nu varuhuset, parkeringshuset och sociala servicecenter. För nu gällde andra riktlinjer och ideal.

Då man en gång drömde om ledighet och semester fick man nu fritidsproblem. Då man förr möttes i kyrkan, strövar man nu istället omkring i köpcentrum i väntan på att kvällens tv-program ska börja.

USA var med och vann kriget och erövrade därefter Västeuropa och Sverige, kulturellt. Då man i Sverige förr hade tyska och franska perioder, joggar man nu tuggummituggande in i den amerikanska drömmen om ungdomskult, framgångsdyrkan och överkonsumtion.

ANNONS

ANNONS

En tid med stor optimism och framtidstro

Detta var en tid i Sverige då varje nytt år bara kunde bli bättre än året innan. Löner kunde bara öka, framtidsutsikterna bara ljusna. I landet fanns långt fler arbetsplatser än arbetare och företagen tvingades att värva folk utomlands, först i våra grannländer, sedan längre bort. Alla var välkomna.

De ökade inkomsterna gav ökade skatteinkomster för ännu större sociala reformprogram, som alla byggde på förutsättningen att nästa år skulle bli ännu bättre. Pensionsreformen ATP är själva essensen av denna filosofi, där varje generation förmodades få det bättre än generationen innan och därför skulle kunna betala kommande generations pensioner. Arbetslöshet och lönesänkning var uteslutet. Efter varje nytt riksdagsval knöts det sociala skyddsnätet allt tätare över folkhemmet - ett nät som gjorde Sverige unikt men som kanske också förhindrade sikten ut mot världen. Anpassning var honnörsord. Den som tänkte annorlunda var reaktionär.

Allt fler flyttade till städerna. Av de en gång två tusen självständiga städerna och kommunerna blev så småningom knappt 300 (idag 290) kommunblock. Svenska folket blev löntagare i allmän (stat, landsting/region eller kommun) eller privat tjänst. Det gamla barndomshemmet blev hädanefter sommartorp.

Globalisering och förändrade förutsättningar

Men plötsligt hade världen en dag hunnit ifatt Sverige. Svenskarna vann inte lika många medaljer längre, nya nationer dök upp på prispallen på olympiaderna och länder som folk knappt visste var de låg, passerade Sverige i handelsstatistik. Det stora uppvaknandet skulle komma.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Folkhemmet

LÄS MER: Den svenska modellen

LÄS MER: Sverige under 1900-talet

LÄS MER: Rekordåren

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Nämn kort hur Sverige valde att positionera sig politiskt på den internationella arenan (inom internationell politik) efter andra världskriget.
     
  2. Nämn några orsaker till att det gick bra för svensk ekonomi under efterkrigstidens tre första decennier.
     
  3. Ge exempel på några nya sociala och kulturella vanor som uppstod i Sverige under efterkrigstidens första decennier.
     
  4. I texten framgår att det rådde stor optimism och framtidstro i Sverige under efterkrigstiden fram till början av 1970-talet. Varför var det så och hur kom det till uttryck (hur framgick det)?

 

Text: Herman Lindqvist, journalist och författare

Webbsida: http://www.hermanlindqvist.se

Herman-Lindqvist

Senast uppdaterad: 2 februari 2021
Publicerad: 18 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

L

Det stora julstöket förr

Hur ofta suckar vi inte över allt extra arbete till jul med att baka och städa, handla och laga...

M

Mordet på Olof Palme

Ibland när en särskilt stor eller hemsk händelse inträffar i vår närhet eller i omvärlden, så...

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - 1800-talet och framåt

Den franska revolutionen och utvecklingen under tidigt 1800-tal blev en vattendelare i...

M

Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

För ungefär 150 år sedan bestämde arbetsgivarna i stort sett allting på arbetsplatserna i...

ANNONS

Ämneskategorier

Sverige under 1900-talet

Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-...

Ekonomi och handel 1914-1991

1900-talets förbättrade kommunikationer ökade globaliseringen och skapade en världsekonomi.

Relaterade taggar

Folkhemmet

Det svenska folkhemmet är ett begrepp som statsministern Per Albin Hansson myntade i ett radiotal...

Den svenska modellen

Det svenska folkhemmet och den svenska modellen hänger ihop men är inte synonyma. Man kan säga att...

Tage Erlander

Tage Erlander (1901-1985) var socialdemokratisk politiker och statsminister. Han blev...

Miljonprogrammet

Miljonprogrammet var ett bostadspolitiskt program som genomfördes av socialdemokraterna 1965-1974...

ATP-striden

ATP-striden kallas den politiska konflikt som rådde vid slutet av 1950-talet kring den allmänna...