M
Tagg
Omslag
Lubbe Nordströms "Lort-Sverige".

Lort-Sverige

Lort-Sverige är ett uttryck som myntades av författaren Ludvig "Lubbe" Nordström under en reportageresa gjord för Radiotjänst i samarbete med medicinalstyrelsen 1938. Nordström beskrev i reportagen på ett mycket närgånget sätt olika svenska hem på landsbygden. Han berättade om smuts och gav exempel på dålig hygien. Nordströms experter - provinsialläkarna - understödde honom i hans kritik.

Reportagen gjordes i en så kallad radiobil, som var en ny uppfinning och väckte betydande uppmärksamhet. En stor del av befolkningen hade vid denna tid radio och nåddes samtidigt av samma dystra besked: Sverige var lortigt.

ANNONS

Som journalistisk insats kan Lubbe Nordströms reportage diskuteras. Han gjorde dem tillsammans med en statlig myndighet och stödde sig på denna myndighets tjänstemän. Hans syfte var klart och otvetydigt, och han var mera en statlig propagandist än en självständig granskande journalist.

LÄS MER: Städningens historia i Sverige

LÄS MER: Personlig hygien förr - en smutsig historia

LÄS MER: Folkhemmet

LÄS MER: Sverige under 1900-talet


FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Lort-Sverige.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
21 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Lort-Sverige

SO-rummet bok
M

Personlig hygien förr - en smutsig historia

av: Jane Fredlund
2022-07-14

Historien om vår hygien är ett ganska sorgligt kapitel, om man inte föredrar att skratta åt eländet. Både 1700- och 1800-talen var på det hela taget snuskiga århundraden. Dels berodde det på att det var ont om vatten, vattnet måste bäras lång väg och det gällde att spara på dropparna. Dels berodde det på okunnighet; bakterier och smitta var okända begrepp. Dessutom var det farligt att tvätta sig i onödan, ansågs det. Utan ett skyddande smuts- och fettlager blev huden känsligare både för hetta och kyla...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Städningens historia i Sverige

av: Jane Fredlund
2022-07-14

Mot smuts och damm har kvinnorna fört en ojämn kamp i alla tider. Före dammsugarens tid var det en fruktlös kamp som kostade mycken möda. Städningens historia genom tiderna rör sig framförallt om hur de på olika sätt försökte hålla golven rena. Det var inte lätt för brädgolven var ojämna med springor emellan. Vad bestod då smutsen på golven av? Jo, i gamla tiders torp- eller bondstuga kunde det vara spottloskor, snor, pipaska, vedspill, döda flugor, råttlort, urin, ulltussar, hyvelspån, diverse matrester, blod. Höns och andra mindre husdjur, som tidvis vistades inomhus, bidrog till nedsmutsningen...

+ Läs mer

Podcast om Lort-Sverige

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Läs mer

Länkar om Lort-Sverige

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS