S
Tagg
Myrdals
Gunnar tillsammans med Alva och dottern Sissela. Porträttet är taget i Myrdals hem 1947.

Alva och Gunnar Myrdal

Alva Myrdal (1902-1986) var debattör och politiker med inriktning på sociala och internationella frågor. Alva Myrdal blev känd under 1930-talet för boken Kris i befolkningsfrågan (1934), som hon skrev tillsammans med sin make nationalekonomen Gunnar Myrdal. Paret Myrdal analyserade den situation som uppstått i och med de låga födelsetalen omkring 1930 och argumenterade för sociala åtgärder som skulle öka viljan till barnafödande.

Alva Myrdal hade en rad uppdrag på det sociala området och var med om att reformera skolan efter andra världskriget. Hon är den typiska representanten för vad som kommit att kallas social ingenjörskonst.

ANNONS

ANNONS

Decennierna närmast efter andra världskriget tillbringade hon till största delen utomlands och ägnade sig åt sociala och internationella frågor, dels för FN, dels som svensk diplomat. Hon var svensk chefsdelegat vid nedrustningsförhandlingarna i Genve 1962-1973 och intog vid dessa en ledande ställning.

År 1982 tilldelades Alva Myrdal Nobels fredspris.

Gunnar Myrdal (1898-1987) var en internationellt känd nationalekonom, socialdemokratisk politiker och ledande u-landskännare. Han disputerade 1927 på en avhandling kallad Prisbildningsproblemet och foränderligheten och kom att vara en av dem som utformade den s.k. Stockholmsskolan inom nationalekonomin. Han var tidigt politiskt verksam och inspirerade Ernst Wigforss till en aktivare krispolitik. Tillsammans med hustrun Alva var han en av de få intellektuella som under mellankrigstiden inte sökte sig till Tyskland utan till USA. Där fick han i uppdrag att studera de svartas problem, vilket resulterade i boken An American Dilemma (1944).

År 1945 blev Myrdal handelsminister i den socialdemokratiska regering som efterträdde samlingsregeringen. Som sådan blev han kontroversiell, bl.a. på grund av de s.k. ryssavtalen. Den svenska regeringen slöt handelsavtal med bl.a. Sovjetunionen 1946, och de krediter som utlovades till Sovjetunionen liksom själva handelsavtalet blev föremål för en upprörd debatt, trots att de förberetts av samlingsregeringen. Myrdal beskylldes för att ha satt press på enskilda svenska företag - bl.a. Asea - så att de skulle gå med på leveranser till Sovjetunionen.

Handeln med Sovjetunionen ökade dock bara lite, och de utlovade krediterna utnyttjades inte mer än till drygt hälften. Handeln med öststaterna har inte någon gång under efterkrigstiden svarat för mer än 5 procent av svensk utrikeshandel. Dessutom avgick Myrdal 1947, bl.a. på grund av den hårda kritik han utsattes för, främst från den tidigare vännen Herbert Tingsten i Dagens Nyheter.

ANNONS

Efter avgången var Myrdal internationellt verksam som ekonom med speciell inriktning på de fattiga ländernas problem. Han skrev bl.a. böckerna Rika och fattiga länder och Asian Drama (1968), som kom att spela en stor roll i den internationella u-landsdebatten.

Han fick 1974 nobelpriset i ekonomi.
 

Myedals
Bild: KW Gullers / Nordiska museet
Makarna Myrdal stod i centrum för den svenska samhällsdebatten före och efter andra världskriget. Fotografiet visar familjens arbetsrum i funkishuset i Bromma.


LÄS MER: Folkhemmet

LÄS MER: Sverige under 1900-talet
 

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik 
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Alva och Gunnar Myrdal.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
07 juli 2020

ANNONS

ANNONS

Länkar om Alva och Gunnar Myrdal

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS