Erik av Pommern - kung över Nordens riken

          

Artikel i tidningen Populär Historia där Lars-Olof Larsson berättar om unionskungen Erik av Pommern. Drottning Margareta, de tre nordiska rikenas ”fullmäktiga fru och husbonde”, hade gjort honom till sin fosterson med uppgift att fullfölja hennes eget politiska storverk – den nordiska treriksunionen. Den unge mannen skulle bli konung under mer än 40 år i Norge, Danmark och Sverige...

3
Average: 3 (1 vote)