Engelbrekt Engelbrektsson i svensk historieskrivning

I 1800-talets historieskrivning beskrivs Engelbrekt som en nationalhjälte. Engelbrektupproret vände sig förmodligen inte mot Kalmarunionen som sådan, utan hade sin spets riktad mot fogdeväldet. Men ändå kan man säga att hos allmogen och den framväxande borgarklassen började embryot till en svensk nationalkänsla långsamt utvecklas.
M

Engelbrekt Engelbrektsson (1390-talet-1436)

Engelbrektskrönikan

Om personen Engelbrekt Engelbrektsson vet man inte mycket. Huvudsakligen är det Engelbrektskrönikan man får lita till. Men denna krönika är egentligen en propagandaskrift för Engelbrekt.

Engelbrektskrönikan får man veta att han är bergsman från Dalarna och bondehövding. Det står att han befriar de svenska bönderna från utländska fogdars tyrannvälde. Fogden Jösse Eriksson, legendarisk bondeplågare, har varit ett tacksamt hatobjekt i svensk nationell historia.

ANNONS

ANNONS

Engelbrekt Engelbrektsson och Erik av Pommern

Genom Engelbrekt Engelbrektsson och hans dalkarlar kom den nordiska unionstanken att gå i krasch. Drottning Margaretas stora vision om ett enat Norden brast redan under hennes fostersons regentskap. Erik av Pommern fortsatte Margaretas antityska politik och hamnade i krig med den tyska handelsunionen Hansan.

Hansan svarade på det nordiska angreppet med handelsblockad. Denna blockad blev ödesdiger för bergsmännen i Sverige. De kunde varken sälja sitt järn och sin koppar eller köpa det nödvändiga saltet. Till detta lades de stora skatter bergsmän och bönder tvingades betala. Att kung Erik använde sig av utländska fogdar, som med brutala metoder drev in skatterna, gjorde inte saken bättre. Oron låg och pyrde hos den svenska allmogen. Även de svenska stormännen kände sin makt hotad av Eriks utländska fogdar.

Engelbrekt Engelbrektsson var en av de mest framträdande bergsmännen i Dalarna och han engagerade sig i dalaböndernas nöd. För att tala för deras sak reser han till kung Erik i Köpenhamn men blev där bryskt avvisad.

Senare vid hemkomsten till Dalarna samlade Engelbrekt en skara bergsmän och bönder skickliga i att hantera armborst och spjut. Vid midsommartid 1434 intog och brände de fästet Borganäs vid Borlänge. Denna händelse blev upptakten till ett omfattande uppror mot det utländska fogdeväldet. Engelbrekt valdes av bönderna till att bli upprorets ledare.

Engelbrekt - olika tolkningar

Under 1800-talet ansåg man att Engelbrekt var folkets man - ledare för en svensknationell rörelse mot utländskt förtryck. Georg Starbäcks populära roman om Engelbrekt Engelbrektsson betydde mycket för uppfattningen om denne folkledare som en nationell frihetsgestalt. Man kan där läsa hur fogdeförtrycket hade blivit värre än någonsin tidigare. Folket tvingades nu för första gången ingripa i det politiska förloppet. Starbäck skriver om hur Engelbrekt uttryckte allmogens "önskningar och vilja". Genom Engelbrekt och senare Sturarna blir bönderna en makt att räkna med i samhället. Även sentida historiska författare som Vilhelm Moberg ser i Engelbrekt en frihetshjälte som gör uppror mot utsugningen av den svenska allmogen.

ANNONS

ANNONS

Möjligen for Engelbrekt inte hela vägen från Dalarna till kung Erik i Köpenhamn enbart för böndernas skull. Nej, kanhända for han först och främst i egenskap av ombud för gruvintressena, som blivit lidande av kungens utrikes- och handelspolitik. Något direkt hot om livegenskap mot de svenska bönderna förelåg nog inte heller. Drottning Margareta hade ju redan tidigare reducerat adelns makt. Engelbrekts egennyttiga bevekelsegrunder är dock inte belagda enligt historikern Lars-Olof Larsson. Helt klart är dock att han reagerade på böndernas elände och agerade för deras räkning mot Jösse Eriksson.

Att Engelbrektupproret började just i Bergslagen var enligt historikern Erik Lönnroth inte förvånansvärt. Bergslagen var ett gruvdistrikt beroende av tyska invandrare för områdets bergshantering. Exporten därifrån av järn och koppar skedde på Hansans fartyg. Kung Eriks krig med Hansan fick därför allvarliga följder för Bergslagens näringsliv. Lönnroth uppfattade Kalmarunionen som ett nordiskt försvarsförbund. Hotet mot Norden kom från tyska Hansan. Det krig Erik av Pommern förde mot Tyskland borde ses som en frigörelseprocess från Hansans ekonomiska och politiska inflytande i Norden. Lönnroth skrev detta på 1930-talet just vid tiden för nazisternas maktövertagande i Tyskland. Det tyska hotet mot Norden uppfattades alltså åter som en verklighet.

Lönnroth säger också att de svenska stormännen länge retat sig på kung Eriks försök att öka sin makt på den svenska aristokratins bekostnad. Därför sa de upp sin tro och lydnad till kungen. Den svenska aristokratin tog sedan i praktiken över Engelbrekts folkliga upprorsrörelse. De utnyttjade i eget intresse hans inflytande över bönderna. När Engelbrekt försökte hävda böndernas och bergsmännens intressen lät stormännen mörda honom.

LÄS MER: Engelbrekt Engelbrektsson

LÄS MER: Engelbrektsupproret

LÄS MER: Engelbrektskrönikan och Karlskrönikan

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilken betydelse har Engelbrekt Engelbrektsson i svensk historieskrivning enligt texten?
   
 2. Vilken roll spelade Engelbrektskrönikan i bilden av Engelbrekt Engelbrektsson?
   
 3. Hur påverkade kung Eriks och Hansans konflikt livet för bergsmännen och bönderna i Sverige?
   
 4. På vilket sätt skiljer sig 1800-talets syn på Engelbrekt från moderna historikers syn?
   
 5. Varför startade Engelbrektupproret i Bergslagen, och hur tolkas det av historikern Erik Lönnroth?

Fundera på:

 1. Tror du att en person som Engelbrekt kan ha haft både egna och folkets intressen i åtanke när han ledde ett uppror? Motivera din åsikt.
   
 2. Resonera kring hur historiska händelser kan tolkas olika beroende på när och av vem de skrivs ned. Ge exempel från texten om Engelbrekt Engelbrektsson.
   

 

Litteratur:
Engelbrektskrönikan, red. Sven-Bertil Jansson, Tiden, 1994
Anders Fryxell, Berättelser ur svenska historien, Del 2, Norstedt, 1900
Carl Grimberg, Svenska folkets underbara öden, Del 1, Norstedt, 1913
Verner von Heidenstam, Svenskarna och deras hövdingar, Bonnier, 1917
Hans Hildebrand, Sveriges historia, Del 2, Linnström, 1877
Hans Hildebrand, Sveriges historia, Avd. 2, Norstedt, 1905
Karls-Krönikan, Norstedt, 1866
Lars-Olof Larsson, Engelbrekt Engelbrektsson, Norstedt, 1984
Erik Lönnroth, Från svensk medeltid, Bonnier, 1959
Erik Lönnroth, Sverige och Kalmarunionen 1397-1457, Göteborg, 1934
George Starbäck, Berättelser ur svenska historien, Band 2, Beijer, 1901
George Starbäck, Engelbrekt Engelbrektsson, Beijer, 1909
Svensk litteratur, Del 1, utg. Bernt Olsson, Norstedt, 1993
Bertil Waldén, Engelbrektsfejden, Saxon & Lindström, 1934
 

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare
 

Artikelserie om Engelbrekt Engelbrektsson

+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 8 november 2023
Publicerad: 11 januari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

S

Margareta - drottning och politiskt geni

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark,...

M

Gudrid och Frejdis - vikingakvinnorna som seglade till Amerika

Källorna till vikingarnas färder från Grönland till Vinland, det vill säga Amerika, namnger två...

L

Sex kända öar i svenska sjöar

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som...

M

Snapphanarna och kampen mellan Danmark och Sverige om Skånelandskapen

För flera hundra år sedan var gränstrakterna i nordöstra Skåne en scen för obarmhärtiga strider om...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Medeltida krig och försvar

Vapen, krigföring, uppror och krig under medeltiden (500-1500).

Hi

Kända personer på medeltiden

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

Hi
Karta

Danmarks historia

Här hittar du material som behandlar Danmarks historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi
Karta

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi

Historiebruk

Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför. I det här avsnittet kan du läsa om...

Hi

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Relaterade taggar

Hi
Karta

Kalmarunionen

Det tyska handelsförbundet Hansan hade under medeltidens gång vuxit sig allt starkare och mäktigare...

Hi
Nationalromantisk målning

Engelbrektsupproret

Engelbrektsupproret (1434-1436) leddes av Engelbrekt Engelbrektsson och riktade sig mot den...

Hi
Hamnaktivitet

Hansan

Hansan, eller Hanseförbundet, grundades under 1100-talet av nordtyska köpmän som slöt sig samman i...

Hi
bönder med hölass

Bönder

Benämningen bonde har använts (och används fortfarande) på olika sätt och vi ska här på ett...

Hi
Bondeuppror

Bondeuppror

Bondeuppror blev under senmedeltiden en allt viktigare faktor i politiken. I samband med...

Hi
Engelbrekt

Engelbrekt Engelbrektsson

Engelbrekt Engelbrektsson (död 1436) tillhörde en tysk bergsmannasläkt, som levt i Norberg i...

Hi
Erik av Pommern

Erik av Pommern

Erik av Pommern (1382-1459) svensk kung 1412-1439. Erik av Pommern var systerdotterson till...

Hi
Karl Knutsson

Engelbrektskrönikan och Karlskrönikan

Engelbrektskrönikan utgör det första avsnittet i Karlskrönikan och innehåller skildringen av den...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Danmarks historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-16

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Danmarks historia från de första människorna i Danmark till idag.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Lyssna