Kalmarunionen - drottning Margaretas fredsprojekt

Plötsligt trädde Norden fram. Påven, kejsaren och andra ledande män blev medvetna om att uppe i norr hade det bildats ett rike som var större än något annat i hela Europa. Regerat av en kvinna. Det var en union som sträckte sig från Island i norr till tyska riket i söder, från Karelen i öster till de ännu existerande resterna av vikingakolonin på Grönland i väster. Dessutom hörde Färöarna, Shetlandsöarna och Orkneyöarna till unionen.
L

Kalmarunionen bildades 1397 och existerade i varierande grad fram till Gustav Vasas tid. Hur hade Norden sett ut om unionen bestått?

Margareta tar makten

Drottningen hette Margareta och var dotter till Valdemar Atterdag av Danmark. Som tioåring giftes hon bort med Håkan, svenske kungen Magnus Erikssons son, som styrde Norge.

Då hon var 34 år hade hennes far, make och unge son avlidit och hon själv hade under kuppartade former tagit över både Danmark och Norge.

Då de svenska stormännen och riksråden reste sig mot Albrekt av Mecklenburgs alltför tyskvänliga regim (styre) i Sverige, kallade de på hjälp från Margareta. Hon kom med danska och norska trupper. Albrekt, som hånfullt kallade Margareta för "kung byxlös" besegrades, togs till fånga och kastades så småningom ut ur riket.

1389 blev Margareta vald till "Sveriges fullmäktiga fru och rätta husbonde". Hon blev vår första regerande drottning.

ANNONS

ANNONS

Hon var helt nordisk. Dansk far, norsk mor, svensk make, uppfostrad i Sverige. Ansvarig för hennes utbildning och fostran var heliga Birgittas dotter Märta Ulfsdotter.

Detta väldiga rike, den nordiska unionen, blev en faktor att ta i beaktande för Europas stormakter och för påven i Rom. Det var bl.a. därför som Birgittas helgonförklaring kom just nu. Det nya storriket skulle hedras med ett eget helgon.

Drottning Margaretas politiska agenda

Drottning Margareta är Sveriges första regent som hade klara politiska - egna storpolitiska - visioner. Hon ville skapa en union, fem hundra år innan någon ens kunnat drömma om bokstavskombinationer som EU, EES och EFTA. Hennes idé var att de nordiska länderna skulle vara en enhet, styrd av samma regent och med gemensamt försvar och gemensam utrikespolitik.

Eftersom Danmark hade den största befolkningen och var det rikaste och politiskt viktigaste landet styrdes unionen till att börja med av Danmarks drottning Margareta, som var en skicklig politiker som såg unionen som Nordens försvar mot den mäktiga Hansan.

Länderna skulle komma till varandras försvar i händelse av krig i omgivningen, men unionen skulle förhindra väpnade konflikter mellan broderfolken. Vid regentens sida skulle finnas riksråd (ministrar/viktiga regeringsmedlemmar) från vart och ett av de tre rikena, men varje land skulle styras av sina egna herrar och ha sina egna lagar (ungefär som dagen EU).

Tillsammans var Norden ett mäktigt block mot de hotande tyska staterna och mot Hansan. För den svenska allmogen förblev det mesta som förr, men för många av stormännen, i synnerhet de i söder, blev unionen en stor ekonomisk fördel.

Bildandet av Kalmarunionen

Beslutet om att bilda en union togs på ett möte i Kalmar i juli 1397 där representanter för de tre rikena var samlade. Margareta hade då också utsett sin efterträdare. Eftersom hon efter sonens död saknade arvinge, tog hon den pojke som stod henne närmast till fosterson, d.v.s. Erik av Pommern, son till hennes systerdotter. På unionsmötet i Kalmar kröntes han till svensk kung. Han var då 15 år, men hade redan året innan svurit sin svenska kungaed på Mora äng på god danska. Margareta fortsatte regera unionen tills hon avled, troligtvis i pesten, ombord på ett fartyg i Flensburgs hamn 1412.

ANNONS

ANNONS

Kalmarunionens vapen.

Unionen fungerade bra till en början

I femtio år fungerade Margaretas vision. Det blev den längsta fredsperioden under hela vår medeltid. Sverige var visserligen med i krig, men utanför Nordens gränser. Ytterligare hundra år skulle Kalmarunionen existera, men då under svåra inre strider för att slutligen upplösas efter Stockholms blodbad 1521.

Danmark, som nu hade trekvarts miljon invånare, var den ledande nationen både kulturellt och ekonomiskt. Sverige, som fortfarande inte var en nationalstat utan mer ett förbund av landskap, hade omkring en halv miljon invånare, Norge en kvarts miljon. Mot den bakgrunden och med Margaretas och Erik av Pommerns starka danska anknytning kom Danmark att bli den dominerande makten i unionen, något som snart skulle få allvarlig konsekvenser.

Hur hade det blivit om unionen bestått? Hade vi då talat samma språk i dag? Skulle vi ha haft en dansk kung? Hur hade vi klarat världskrigen?

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Varför ville drottning Margareta skapa en union mellan Nordens länder?
     
  2. Hur gick det med unionen? Blev det som Margareta hade tänkt?

Diskutera:

  1. Skulle en union mellan Nordens länder fungera idag? Motivera.

 

Text: Herman Lindqvist, journalist och författare

Webbsida: http://www.hermanlindqvist.se

Herman-Lindqvist

Senast uppdaterad: 9 januari 2020
Publicerad: 9 januari 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

S

Den medeltida kyrkans organisation i Sverige

Under medeltiden hade kyrkan mycket stor makt och genomsyrade hela det europeiska samhället. Var...

S

Sveriges medeltid

Sveriges medeltid (1050-1520) brukar räknas från mitten av 1000-talet då riket började bli kristet...

S

Snorre Sturlasson och de isländska sagorna

Mannen som höggs ihjäl i källaren på gården Reykholt natten till den 23 september 1241 var bara ett...

M

Engelbrektsupproret 1434-1436

Midsommarafton 1434 kom revolten. Ilskna bergsmän och bönder brände fogdens borg i Borganäs, nära...

ANNONS

Ämneskategorier

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Relaterade taggar

Margareta I av Danmark

Margareta I (1353-1412) var dansk, norsk och svensk (1389-1412) drottning och låg bakom bildandet...

Kalmarunionen

Det tyska handelsförbundet Hansan hade under medeltidens gång vuxit sig allt starkare och mäktigare...

Albrekt av Mecklenburg

Albrekt av Mecklenburg (ca 1340-1412), svensk kung 1364-1389. Albrekt var son till hertig Albrekt...

Erik av Pommern

Erik av Pommern (1382-1459) svensk kung 1412-1439. Erik av Pommern var systerdotterson till...