Taipingupproret - när Jesus lillebror ödelade Kina

Under åren 1851-1864 skakades Kina av det förödande Taipingupproret som är en av de blodigaste konflikterna i historien.
M

Taipingupproret var främst ett religiöst uppror, men ledarna ville också genomföra ett slags socialism.

Hong Xiuquan tyder en dröm

År 1851

Hong Xiuquan hette en man som plågades av skrämmande drömmar.

I febriga visioner tyckte han sig föras upp till himlen där en gammal herre i svart skrud och med gyllene skägg tog emot honom och gav honom ett svärd som han skulle använda för att bekämpa världens ondska. I drömmen fanns också en yngre man som lärde honom att använda svärdet och sedan förklarade sig vara hans andliga storebror. I drömmarna dök även själve Konfucius upp; den gamle mästaren ödmjukade sig inför de två himmelska gestalterna.

ANNONS

ANNONS

Vad betydde nu detta? Hong Xiuquan hade ingen aning. Han återhämtade sig från sitt febriga tillstånd och fortsatte att arbeta som lärare i den lilla byn i provinsen Guangxi i Sydkina där han vuxit upp. Han var vid det här laget 23 år gammal, men redan djupt besviken, för att inte säga bitter. Han var vacker och karismatisk och hade ända sedan han var liten förberetts för en storslagen framtid, setts som sin familjs och sin släkts stora hopp. Men inte mindre än fyra gånger hade han misslyckats vid examinationerna som skulle ha gett honom en tjänst i den lokala byråkratin. Skamsen hade han fått återvända hem.

Så kom han att läsa ett antal skrifter som getts ut av protestantiska missionärer. De hade blivit allt mer aktiva runt om i Kina i takt med att det västerländska inflytandet under de första decennierna av 1800-talet hade vuxit.

Där tyckte han sig hitta svaret. Den gamle mannen med det gyllene skägget var förstås den kristna bibelns Gud, och den yngre mannen var Jesus. Det innebar att Hong Xiuquan själv måste vara Jesus lillebror, Guds yngste son.

Hong Xiuquan började predika.

Kina skulle hädanefter styras av Guds ord

Under 1840-talet drog han runt på landsbygden utanför Kanton och samlade en allt större skara omkring sig. Budskapet blev snabbt allt mer radikalt. De traditionella religionerna, taoismen och buddhismen, måste avlägsnas som falska irrläror. Ett samhälle som i allt var styrt av Guds ord måste skapas, vilket skulle återge Kina den självklara position landet alltid hade haft: som centrum i Guds skapelse. Allt detta innebar naturligtvis också att den kejsarätt som nu styrde, den manchuiska Qingdynastin, vars förfäder drygt 200 år tidigare strömmat in från stäpperna i norr och erövrat landet, i själva verket var inkräktare. Ja, värre än så: De var främmande djävlar, som alla måste dö.

Den 11 januari 1851 var Hong Xiuquan redo. Det var dagen då han lät utropa sig själv till himmelsk konung, tianwang, och gav sin rörelse namnet taiping tianguo (ungefär "det Himmelska kungadömet för evig fred"). "Gudsdyrkare" kallades de i dagligt tal, och i historieböckerna har det som följde kommit att kallas "taipingupproret".

Vid det här laget var Kina ett i grunden försvagat rike. De europeiska makterna, ledda av Storbritannien, hade i slutet av 1830-talet gått i krig för att försvara sina handelsintressen - i praktiken: rätten att sälja opium på den kinesiska marknaden - och därmed avslöjat den kinesiska jättens grundläggande svaghet. Kejsarens sommarpalats hade bränts ner och stora delar av landets kustlinjer hade härjats. Ojämlika avtal hade skrivits på, som gav europeiska köpmän förmånliga villkor och dessutom gjorde dem i princip immuna mot lokal lagstiftning. Kejsardynastin var förödmjukad och kaos hotade.

ANNONS

ANNONS

Omkring 40 miljoner döda

Hong Xiuquans Gudsdyrkare trädde därför fram under perfekta omständigheter. En serie militära segrar följde också, vilket bara tycktes bekräfta deras gudomliga status. Även andra delar av budskapet lockade: Jordreformer skulle genomföras, alla kineser skulle få samma rättigheter och alla orättvisor avskaffas. Armén bara växte och stad efter stad föll, vilket i sin tur ofta följdes av extrema blodbad. Den jordägande överklassen slog tillbaka, med lika stor brutalitet. Under de kommande årens våldsorgier beräknas åtminstone 20 miljoner människor ha dött, allt som följd av den nyfrälste revolutionärens försök att skapa ett fredligt gudsrike på jorden. Ytterligare lika många tros ha dött av svält och missväxt i upprorets spår.

Till att börja med togs nyheten om Gudsdyrkarnas framgångar trots allt emot med entusiasm bland många europeiska missionärer. Kanske skulle hela Kina komma att omvändas. I så fall skulle fler människor kristnas på en och samma gång än vad som skett vid något tillfälle tidigare, i varje fall sedan de där mirakulösa åren på 300-talet, då hela det romerska riket vände sig till den sanna guden.

Snart stod det dock klart att den variant av kristendom som Hong Xiuquan stod för var alltför kättersk, alltför lokalpatriotisk om man så vill, för att passa in i ett prydligt frälsningsschema.

Men rörelsen vann under flera år stora framgångar, som kulminerade då den tidigare huvudstaden Nanjing intogs. Istället för att fortsätta sin frammarsch, vilket mycket väl kunde ha lett till kejsardynastins definitiva undergång, nöjde sig Hong Xiuquan med denna triumf. Erövringarna fick vänta. Istället började han försöka bygga upp sin drömda gudsstat.

Teokratisk diktatur

Vilket visade sig vara en teokratisk diktatur. Alla icke-kristna helgedomar förstördes; prostitution, äktenskapsbrott och homosexualitet belades med dödsstraff, samtidigt som människors liv och leverne på alla sätt skulle kontrolleras. Handel förbjöds och all egendom socialiserades. På det positiva kontot fanns förbud mot opium, slavhandel, fotbindning av kvinnor och månggifte. Men på det hela taget förvandlades Gudsdyrkarnas rike till ett inferno, där människor dödades för minsta felsteg och där ständiga utrensningar i rörelsens topp förde med sig återkommande blodbad.

Hong Xiuquan själv låste in sig i ett palats där han levde ett liv i gränslös lyx, omgiven av oräkneliga kvinnor som gav den "levande guden" en försmak av himmelrikets fröjder.

Även på andra håll i Kina utmanades Qingdynastin av upprorsmakare. "Mittens rike" tycktes med andra ord vara på väg att falla samman i ett blodigt kaos, vilket i så fall inte skulle ha varit första gången i dess långa, stormiga historia.

ANNONS

ANNONS

Kejsaren återtar makten

I det läget fick landets härskare stöd från ett oväntat håll: de europeiska stormakterna. De insåg att de hade allt att tjäna på att något slags ordning återställdes. Därför gavs den härskande kejsaren militärt stöd, vilket visade sig vara avgörande.

Efter en serie våldsamma slag lyckades en kejserlig armé år 1864 tränga in i Nanjing, där Hong Xiuquan precis hade dött under misstänkta omständigheter. Men in i det sista fortsatte de fanatiska Gudsdyrkarna att kämpa, vilket både förfärade och imponerade på generalen Zeng Guofan som ledde angreppet. "Inte en enda av de 100 000 rebellerna i Nanjing gav sig då staden togs", skrev han i ett brev till kejsaren. "I många fall samlades de istället och brände sig själva och omkom utan ånger."

Ännu en tid höll sig det bräckliga skeppet Kina flytande; ännu en tid kunde de europeiska makterna fortsätta sin plundring.

LÄS MER: Kina under 1800-talet - Taipingupproret och naturkatastrofer

LÄS MER: Kinas historia

LÄS MER: Opiumkrigen

LÄS MER: Boxarupproret

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför trodde Hong Xiuquan att han var Jesus lillebror och Guds yngsta son?
   
 2. Nämn några orsaker till att upproret blev så utbrett och framgångsrikt.
   
 3. Kina skulle hädanefter styras av Guds ord. Vad kan Hong Xiuquan ha menat med det?
   
 4. Upproret blev otroligt kostsamt, mätt i människoliv. Motivera.
   
 5. Varför ingrep västmakterna och hjälpte kejsaren att återta makten över hela Kina?
   

 

VILL DU VETA MER? Läs God's Chinese Son: The Taiping Heavenly Kingdom of Hong Xiuquan av Jonathan D. Spence (1996).

 

FÖRFATTARE

Text: Magnus Västerbro, författare och journalist med inriktning på historia
Webbsida: https://www.facebook.com/vasterbro

Är du intresserad av att läsa fler spännande berättelser av författaren så rekommenderas 101 historiska händelser - en annorlunda världshistoria.
Bokens webbplats

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2024
Publicerad: 18 mars 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

M

Den underjordiska terrakottaarmén

Som många andra härskare genom historien ville Shi Huangdi, den förste kejsaren av Kina, ha med sig...

M
Båt på en flod.

Floderna och de första stora civilisationerna

Världens första stora civilisationer uppstod i dalarna längs stora floder. Vid floderna Eufrat och...

L

Eldvapnens historia

Krutet uppfanns i Kina och användes först till fyrverkeripjäser och smällare. Under sina angrepp...

S

Orsaker till krig

Krig är förödande för människan, för miljön, för hela staters existens. Ändå krigar vi. Att stater...

M

Kortfattat om krigets historia

Våld och krig har sedan tusentals år gått som en röd tråd genom historien. En del forskare...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Krig och försvar 1776-1914

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under det långa 1800-talet.

Hi
Karta

Kinas historia

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Nord mot syd

Inbördeskrig

Ett inbördeskrig är en inomstatlig väpnad konflikt mellan olika grupper inom ett och samma land....

Hi
Bondeuppror

Bondeuppror

Bondeuppror blev under senmedeltiden en allt viktigare faktor i politiken. I samband med...