Upproren mot den svenska reformationen

Artikel och bokrecension i den katolska kulturtidningen Signum där du kan läsa om de upproren mot reformationen i Sverige. Senmedeltiden var en mycket upprorisk och våldsam tid i Sverige. Uppror var ett normalt politiskt påtryckningsmedel, som riktade sig mot den allt starkare furstemakten och dess representanter. Väpnat motstånd syftade inte alltid till att fördriva eller avsätta regenten utan kunde helt enkelt vara ett sätt för undersåtarna att få gehör för sin vilja. Här uppstod ofta allianser mellan bönder och herremän, som agerade gemensamt mot fursten. Även på Gustav Vasas tid rasade upproren och nu blev religionen en mer framträdande faktor än tidigare. Under hans regering framkallades upproren delvis av de genomgripande religiösa förändringar som hade satts i gång. Senmedeltidens fromhetsliv krockade med helt nya tankar och ideal och med kungens hårdhänt genomförda reformer...

Senast uppdaterad: 31 juli 2021
Publicerad: 7 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Reformationen

Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521...

Relaterade taggar

Bondeuppror

Bondeuppror blev under senmedeltiden en allt viktigare faktor i politiken. I samband med...

Gustav Vasa

Gustav Vasa, född 1496, var Sveriges kung från 1523 fram till sin död 1560. Under sin tid som...

Dalupproren mot Gustav Vasa

Under perioden 1524-1533 inträffade tre uppror i Dalarna mot Gustav Vasas regim. Under...