Lätta fakta om papprets historia

Pappret uppfanns i Kina omkring 100 e.Kr och spreds under 600-talet till Japan och under 700-talet till araberna. I samband med korstågen på 1100-talet kom européerna i kontakt med tillverkningen av papper och tog kunskapen med sig till Europa. Genom boktryckarkonsten i slutet av medeltiden ökade efterfrågan stort på papper i samhället.
L

Papperstillverkning i Tyskland vid mitten av 1500-talet.

Papyrus - papprets föregångare

Papyrus är en sorts vass som odlades av egyptierna vid Nilens delta. Den inre vävnaden skars i millimetertunna remsor. Man tillverkade ark genom att först lägga ett lager remsor åt ett håll och sedan ytterligare ett lager åt andra hållet. Sedan pressade man ut vattnet från vävnaden. De två lagren förenades och ett ark att skriva på var skapat.

De tidigaste papyrusrullar man funnit dateras till 3 000 år f.Kr. Egyptierna lyckades hålla papyrusreceptet hemligt under flera tusen år och tjänade massor på export till andra länder.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Export: Försäljning av varor (och tjänster) till andra länder.

Produkt: En tillverkad vara.

Produktion: Tillverkning

Vid sidan av egyptiernas papyrus användes i andra kulturer även andra material att skriva på, till exempel växter med egenskaper som gjorde dem lämpliga som skrivark, men också läder (pergament) samt lertavlor och stentavlor, såsom till exempel runstenar.

Papprets tidiga historia

Enligt traditionen var det den kinesiske tjänstemannen Cai Lun som introducerade konsten att tillverka papper vid det kejserliga hovet i Kina år 105 e.Kr.

Enkelt uttryckt blandades bark- och hampfibrer med vatten. Massan hälldes på en silkesduk som var spänd kring en träram. Där formades den till ark och torkade långsamt.

Konsten att tillverka papper sprids utanför Kina

Kineserna var - precis som egyptierna - inte särskilt intresserade av att dela med sig av sina kunskaper. Först på 600-talet spred sig kunskapen till Japan via Korea.

Västerut fick araberna kunskap om papperstillverkning via tillfångatagna kineser någon gång på 700-talet och förde därefter med sig kunskapen till det arabiska Spanien under 1000-talet (under medeltiden härskade araberna över större delen av den Iberiska halvön).

I samband med korstågen lärde européerna känna papperstillverkningen i öst och tog med sig kunskaperna till Italien i slutet av 1100-talet.

Under 1300-talet hade papperstillverkningen tagit fart i Europa.

Papper blev senare genom boktryckarkonsten en allt mer efterfrågad och viktigare produkt.

Papper av träfibrer - pappersmassa

Istället för att slamma upp växtfibrer till papper stampade européerna (liksom araberna) sönder fuktiga och kasserade textilier, alltså lump. Ordet härstammar från holländskans lomp, som betyder trasa.

Materialet samlades in av lumpsamlare och var den huvudsakliga råvaran vid papperstillverkning så sent som vid mitten av 1800-talet. Därefter blev träfibrer en allt vanligare råvara.

Tysken Friedrich Gottlob Keller betraktade vid ett tillfälle ett getingbo. När han såg hur getingarna genom att tugga träfibrer och blanda upp dem med sin egen saliv byggde sina bon av pappersmassa fick han en idé.

Åren 1836-1845 utvecklade han slipstolen, en roterande sten som slipade stockar under bevattning. Metoden att på mekanisk väg framställa pappersmassa var uppfunnen, och den används än idag.

Svensken Carl Daniel Ekman utvecklade under 1870-talet en kemisk metod för tillverkning av pappersmassa. Trästockar hackades till flis för att sedan kokas tillsammans med kemikalier.

Fram till mitten av 1800-talet tillverkades huvuddelen av allt papper för hand. Under senare delen av 1800-talet växte pappersmassaindustrin fram i Europa.

ANNONS

ANNONS

En av världshistoriens viktigaste uppfinningar

Att skapa en rättvis topplista över världshistoriens mest betydelsefulla uppfinningar är förstås omöjligt. Men papperet skulle nog få en placering rätt högt upp. Papper används i tidningar, böcker och broschyrer för att förmedla bokstäver, siffror och bilder. Papper kan även ges en hög uppsugningsförmåga och är då perfekt för t.ex. rengöring. Det kan även göras till vattenavstötande takpapp.

Papper är vår tids vanligaste förpackningsmaterial och är bärare av allt från livsmedel, läkemedel och cement till sopor. Råvaran är dessutom förnyelsebar och kan återvinnas upp till fem gånger. Papper är fantastiskt.

LÄS MER: Boktryckarkonsten

LÄS MER: Johann Gutenberg och konsten att trycka böcker

LÄS MER: Böckernas utveckling under medeltiden

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad användes att skriva på innan papper blev vanligt?
   
 2. Hur tillverkades papper i Kina under forntiden?
   
 3. Beskriv hur papperstillverkningen spreds från Kina till andra delar av världen (inkl. Europa).
   
 4. Varför ökade behovet av papper i Europa under slutet av medeltiden?

Fundera på och diskutera:

 1. Gör en lista med de fem viktigaste uppfinningarna genom tiderna som du kan komma på (just nu) och motivera varför du valt dem. Jämför med dina klasskamrater.
   

 

Litteratur:
Peter James och Nick Thorpe, Uppfinningar från antikens tandborstar till medeltidens fallskärmar, Bonnier Alba, 1997
Albert Labarre, Bokens historia, Alhambra förlag, 1996
Peter Tallack (red.), The Science Book - 250 Milestones in the History of Science, Cassell and Co, 2001
Göran Tivenius, Paper University - En lärobok om MG-, kraft- och säckpapper, AssiDomän Kraft Products, 1998


Text: Göran Tivenius, författare och f.d. frilansmedarbetare i Sveriges Radio.
 

Senast uppdaterad: 25 februari 2024
Publicerad: 26 september 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Astrolabium

Islamisk medeltida teknik

Stora delar av den mekaniska kunnigheten överlevde de närmaste seklerna efter det romarrikets...

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

M
Ugn

Afrikas järn

I Afrika fanns för länge sedan en livlig handel med bland annat järn. Järnet från Afrika ansågs...

L
Bröderna Lumiere

Lätta fakta om filmens tidiga historia

Det hela började faktiskt på Grand café i Paris. Lördagskvällen den 28 december 1895 visade de båda...

M
Munk som skriver

Böckernas utveckling under medeltiden

Som en följd av kristendomens seger i Europa grundades en rad kloster runtom i Europa. Från 700-...

L
Copernicus världsbild

En ny världsbild - den heliocentriska

Alla har väl funderat över hur universum egentligen är uppbyggt. Tar det slut någonstans? Vad...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Relaterade taggar

Hi
Boktryckeri

Boktryckarkonsten

Den moderna tekniken att trycka böcker uppfanns i Europa av Johann Gutenberg vid mitten av 1400-...

Hi
Bild saknas

Uppfinningar

Människan har uppfunnit nya grejer i alla tider. Vissa historiker anser t.o.m. att det framförallt...

Hi
Kvinna som läser tidningen.

Kommunikation och information

Meddelanden i skriftlig form har funnits i tusentals år. En föregångare till våra dagars tidningar...

Hi
Sågverk

Sågverksindustrin

Den svenska sågverksindustrin befann sig länge i skuggan av den norska, men från 1800-talets mitt...

Hi
Industrialism

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Olympiska spelens historia

av: Mattias Axelsson
2022-02-09

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare) om de olympiska spelens (OS) historia.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna