Tagg om språkhistoria

Språkhistoria

M
Kilskriften användes redan för 5 500 år sedan i Sumer i forntidens Mesopotamien.

Språket och skrivkonsten är två grundläggande mänskliga uppfinningar.

Språket är antagligen den viktigaste av de mänskliga egenskaperna och utgör förutsättningen för vår unika förmåga att föra abstrakt information och kunskap vidare till andra människor. Samma gäller skrivkonsten som gör det möjligt för oss att sprida idéer och information över långa sträckor samt lagra information och kunskap för att förhindra den från att falla i glömska.

Språket förändras hela tiden. Det har det alltid gjort. Nya ord och skrivsätt tillkommer medan andra blir omoderna och glöms bort.

Text: Robert de vries (red.)

Kategorier: Taggar:

Här hittar du material som kan relateras till historia om skrivkonst och språk.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Språkhistoria

M

Skriftens tidigaste historia

av: Magnus Västerbro
2020-09-22

Den nya och allt mer komplexa samhällsstruktur som växte fram i Mesopotamien under flera tusen år före Kristus skapade ett behov av att kunna ta del av det överflöd som jordbruket och handeln skapade, med andra ord att ta ut skatt. Skrivkonsten uppfanns just för detta ändamål - för att kunna hålla ordning på samhällets ekonomi. Den första namngivna människan vi känner till genom skrift var därför ekonom...

+ Läs mer

S

Bildstenar och runstenar

av: Gunnar Åselius
2019-07-18

Bildstenar och runstenar är våra kanske mest kända monument som förknippas med senare delen av järnåldern och vikingatiden. De flesta av dem finns i Sverige, bland annat i Uppland, Västergötland och på Gotland...

+ Läs mer

L

Kinesiska skrivtecken

av: Hans Thorbjörnsson
2014-02-04

Det var hos kungen av Shang som kineserna för flera tusen år sedan tecknade särskilt många skrivtecken. Kungen av Shang ville ställa frågor till sina döda förfäders andar...

+ Läs mer

L

Kilskriften

av: Hans Thorbjörnsson
2014-02-02

Kilskriften användes redan för 5 500 år sedan i Sumer i forntidens Mesopotamien. Sedan 150 år kan vi tyda skriften. I den här artikeln kan du läsa om hur kilskriften uppstod och utvecklades...

+ Läs mer

L

Mayafolkets kalendrar

av: Hans Thorbjörnsson
2014-01-24

Mayafolkets lärda var intresserade av tidens gång. De framställde kalendrar som byggde på astronomiska observationer av solens och månens rörelser. Mycket känd är Tzolkin-kalendern som består av 13 stycken 20-dygnsperioder. 20-dygnsperiodens alla dagar är namngivna och representeras av var sin glyf i mayaskrift.

+ Läs mer

Länkar om Språkhistoria

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS