Svensk säkerhetspolitik

Omvärlden är i ständig och ofta snabb förändring. Svensk säkerhet påverkas av både händelser i vårt närområde och av händelser som inträffar långt borta. Svensk säkerhetspolitik handlar om internationellt militärt samarbete och hur Sverige ska utrusta och använda sitt civilförsvar och militära försvar.
S

De internationella insatserna har blivit alltmer betydelsefulla för det svenska försvaret efter att invasionsförsvaret monterats ned. Bilden visar några JAS 39 Gripen under en internationell militärövning.

Skapa en tryggare värld för alla

Målen för den svenska säkerhetspolitiken är att bevara Sveriges fred och självständighet, bidra till stabilitet och säkerhet i Sveriges närområde och stärka internationell fred och säkerhet.

Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik går därför ut på att skapa en tryggare värld för alla. I detta ingår även att minska fattigdomen i världen, eftersom fattigdom ligger till grund för många av de konflikter som finns i världen.

Sverige ingår inte i någon militär allians, men samarbete över gränserna och mellan länder är oerhört viktigt. Därför ingår Sverige i en rad säkerhetspolitiska organisationer (läs mer nedan). Andra delar av den svenska säkerhetspolitiken är arbete för nedrustning och mot spridning av massförstörelsevapen.

ANNONS

ANNONS

Sverige i kalla krigets skugga

Efter det andra världskriget stod Sovjetunionen och Warszawapakten mot  NATO. USA och De två blocken omringade de svenska gränserna. Norge och Danmark valde att gå med i NATO medan Sverige och Finland stod utanför. Sverige valde fortsatt neutralitet och alliansfrihet. Trots detta tog vi ställning för NATO. Hotet mot våra gränser sågs komma från öster och Sovjetunionen. Det var Sovjetunionen och inte USA eller NATO, som regering och riksdag rustade vårt försvar för.

Av strategiska skäl skyddades Sverige i hemlighet av NATO, även om vi inte var medlemmar. Om Sovjetunionen valde att attackera Sverige skulle USA inte kunna försvara Natolandet Norge. Utan Norge skulle sjökommunikationerna över Nordatlanten till Europa inte kunna skyddas. Den svenska neutralitetspolitiken kom på detta sätt att bygga på förutsättningar som bara några få fick känna till.

LÄS MER: Sverige under kalla kriget

Efter kalla kriget

1989 föll Berlinmuren, Sovjetunionen upplöstes och det kalla kriget tog slut. Världen har numera bara en supermakt och det är USA. Kinas betydelse i världen växer dock snabbt, särskilt på det ekonomiska planet. Men Kina har fortfarande långt ifrån samma militära, politiska och ekonomiska styrka som USA.

Den säkerhetspolitiska situationen ser idag helt annorlunda ut jämfört med tiden före 1989. Idag är Sverige medlem i Europeiska unionen (EU) vilket, enligt många, hade varit otänkbart så länge det kalla kriget pågick. Många av de länder som tidigare ingick i Warszawapakten är idag medlemmar av NATO.

Berlinmurens fall, Sovjetunionens upplösning och slutet på det kalla kriget förändrade på många sätt förutsättningarna för Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Den viktigaste förändringen var att våra politiker inte längre bedömde att det fanns någon risk för att Sverige skulle invaderas militärt. Synen på Sveriges säkerhet förändrades. Hoten mot vår säkerhet är idag annorlunda och mer komplexa än de traditionellt militära.

Sommaren 2009 beslutade riksdagen att avskaffa den allmänna värnplikten i fredstid. Numera kan det svenska systemet liknas vid att vi har en yrkesarmé.

ANNONS

ANNONS

Globaliseringen har medfört en ny syn på säkerhet

Gränsöverskridande samarbete, handel och integration främjar, enligt den svenska regeringen, en positiv utveckling i stora delar av världen. Men globalisering kan också innebära ökad sårbarhet genom att enskilda händelser snabbt kan få regionala eller globala återverkningar. I detta ligger en ökad sårbarhet mot säkerhetshot som terrorism, spridning av massförstörelsevapen, organiserad brottslighet, pandemier och miljökatastrofer.

Säkerhet genom samarbete

Eftersom hoten i stor utsträckning är gränsöverskridande, kan bara säkerhet uppnås genom nära samarbete och tillsammans med andra länder. Förenta nationerna (FN) utgör av tradition en hörnsten i den svenska säkerhetspolitiken. Men Sverige deltar också i det internationella samarbetet inom andra organisationer, till exempel EU, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Natos Partnerskap för fred (PFF).

Även om alla organisationerna är viktiga, intar samarbetet inom Europeiska unionen en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Medlemskapet i EU innebär att Sverige ingår i en politisk allians, där medlemsländer inte har försvarsförpliktelser i förhållande till varandra, men tar ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet. Samtidigt är det osannolikt att Sverige skulle förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba en annan EU-medlem eller nordiskt land.

Sverige prioriterar det nordiska samarbetet, som har utvidgats till att i dag till stor del omfatta även Estland, Lettland och Litauen, mycket högt. Inte minst av historiska skäl har Sverige ett särskilt nära säkerhetspolitiskt samarbete med Finland.

ANNONS

ANNONS

Nya hot, nya uppgifter

Sannolikheten att Sverige ska drabbas av en militär invasion är idag mycket liten. Men samtidigt som det militära hotet har minskat i styrka, har andra ökat. Det är bara att se sig om i världen. Terrorism, etnisk rensning, flyktingkatastrofer, sönderfallande stater, folkmord och miljö-  och naturkatastrofer är vardag för många människor. Det är kriser och konflikter som kan uppstå mycket snabbt och som inte tar hänsyn till några nationsgränser. Det är en förklaring till att Sverige bygger sitt försvar på ett aktivt deltagande i det europeiska försvarssamarbetet.

LÄS MER: Svensk neutralitetspolitik

 

Text: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB
Webbplats: Säkerhetspolitik.se

Senast uppdaterad: 8 september 2021
Publicerad: 2 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Kosovokriget

I mars 1999 skrek löpsedlar över hela världen ut samma budskap: "Belgrad bombat - attack mot...

S

Sveriges politiska historia 1905-1995

Den 31 augusti 1905 möttes en norsk och en svensk delegation i Karlstad för överläggningar....

SO-rummet bok
M

Maten förr: Handelsboden och dess varor

Ett nostalgiskt skimmer vilar över den gamla handelsboden med personlig betjäning, ett spännande...

M

Östersjön - fredens hav?

Klockan 9.54 onsdagen den 28 oktober 1981 ringde telefonen på Marinstaben i Karlskrona. Fiskaren...

SO-rummet bok
M

Maten förr: I borgarens hem

Under 1800-talets sista decennier och sekelskiftet 1900 skedde stora omvälvningar både i Sverige...

SO-rummet bok
M

Maten förr: I herrgårdens kök

Följ med på ett besök i herrgårdsköket där vi möter matos, rök som sticker i ögonen, slammer av...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sverige under 1900-talet

Under 1900-talets början demokratiserades Sverige samtidigt som landets ekonomi blev allt bättre. Vid mitten av 1900-...

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Fakta om Sverige

Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Svensk neutralitetspolitik

Sverige har inte varit i krig sedan 1814 då Norge tvingades in i en mindre lyckad union med Sverige...

Terrorism

Terrorism är en benämning för olika typer av politisk utpressning eller våldsdåd som används i...

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Sverige under kalla kriget

De nordiska länderna kom under efterkrigstiden att anpassa sin utrikespolitik efter det rådande...

Flygvapnets historia

Sverige fick ett självständigt flygvapen 1926 som en följd av 1925 års försvarsbeslut (se rutan...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Skotten i Ådalen 1931

av: Mattias Axelsson
2022-02-24

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om bakgrunden till skotten i Ådalen 1931.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Talibanernas historia

av: Mattias Axelsson
2021-09-06

I veckans avsnitt av I fokus berättar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion) om talibanerna i Afghanistan. Vilka är de? Vad vill de? Var kommer de ifrån?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Frågan om Skottlands självständighet

av: Mattias Axelsson
2021-05-10

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap och historia) om Skottland och kraven på skotsk självständighet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordirlands historia

av: Mattias Axelsson
2021-04-12

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Nordirlands historia under 1900-talet och framåt.

+ Lyssna