Tagg om mobbning och kränkningar

Mobbning och kränkningar

M

Diskriminering och trakasserier är beteenden som har samband med någon av diskriminerings-grunderna; kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.

Du kan vara utsatt för kränkande behandling om någon skickar elaka mejl eller sms, om du upprepade gånger blir retad för något eller om du inte får vara med de andra.

ANNONS

ANNONS

Självklart är också våld, som slag, sparkar, knuffar och hot kränkningar. Om du upprepade gånger blir utsatt för kränkningar brukar det beskrivas som mobbning.

LÄS MER: Mobbning, skollagen och barnkonventionen

LÄS MER: Sexualitet, könsroller och jämställdhet

LÄS MER: Rasism och främlingsfientlighet

Text: Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO)

Här nedan hittar du material med anknytning till barns rättigheter, mobbning och kränkningar.

Uppdaterad: 24 november 2022
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Mobbning och kränkningar

Att arbeta med fördomar

av: Forum för levande historia
Gymnasiet, Lättläst

Det här materialet innehåller övningar som är tänkta att vara ett underlag för samtal om fördomar med elever och deltagare. Varje övning tar inte mer än en lektion och flera är betydligt kortare.

+ Läs mer

Allas lika rätt! - Ett läromedel om diskriminering från Amnesty

av: Amnesty International
Gymnasiet, Lättläst

I det här materialet får du lära dig om diskriminering och varför människor diskrimineras runt om i världen - samt vad vi kan göra för att motverka det.

+ Läs mer

Rättigheter nu! - Ett läromedel om mänskliga rättigheter från Amnesty

av: Amnesty International
Gymnasiet, Lättläst

I Rättigheter nu! får du lära dig mer om vad är mänskliga rättigheter är, hur olika rättigheter kränks i dagens värld och hur de kan försvaras och stärkas.

+ Läs mer

Utbildningsmaterial från Amnesty

av: Amnesty International
Gymnasiet

Hos oss hittar du intressant, kostnadsfritt och varierat undervisningsmaterial om mänskliga rättigheter - ladda ner och testa idag!

+ Läs mer

Det nya landet: Simuleringsövning

av: Amnesty International
Gymnasiet

En skolklass på en öde ö. Ett nytt land. En grundlag måste utformas. Men vilka rättigheter ska gälla? Och vad händer när konflikterna skärps på ön?

+ Läs mer

Lärarmaterial (O)mänskligt

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Ett studiematerial om sortering, normer och makt. Från rasbiologi och sterilisering till fördomar och diskriminering. För årskurs 9 och gymnasiet.

+ Läs mer

Artiklar om Mobbning och kränkningar

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

av: Christoffer Dahlin
2019-10-14

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande. Individen ställdes i centrum, istället för religionen eller kungamakten...

+ Läs mer

M

Mobbning, skollagen och barnkonventionen

av: Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO)
2014-03-03

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I det arbetet har förskolor och skolor ett mycket stort ansvar...

+ Läs mer

M

Romernas situation i Sverige

av: Lilian O. Montmar
2013-04-24

Mötet människor emellan inrymmer ett hopp om att bli förstådd. Utan förståelse infinner sig likgiltigheten, man lyssnar inte. På radions morgonnyheter rapporteras om att romer i Kosovo tvingas leva i läger på blyförgiftad mark. De försöker undkomma allvarliga sjukdomar genom att fly till andra länder, men blir utvisade och återbördade till lägret de rymde ifrån. Ingen vill kännas vid dem, alla stänger sina gränser. Romerna är själva ansvariga för sin situation. Så vem bryr sig...

+ Läs mer

M

Intolerans - en ständig följeslagare till diskriminering

av: Lilian O. Montmar
2013-03-26

Ska vi skildra förföljelsen av judarna i Malmö, berätta om diskrimineringen av romer vid bensinmackarna eller tala om samernas utanförskap? Ska vi berätta om somalierna eller de syrier som flytt hit för att söka skydd? Listan riskerar bli alltför lång. Lagstiftning mot diskriminering räcker inte. Det är i människors huvuden förändringen måste ske...

+ Läs mer

Länkar om Mobbning och kränkningar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS