M
Tagg
Mobbning
Mobbning innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp.

Mobbning och kränkningar

Diskriminering och trakasserier är beteenden som har samband med någon av diskriminerings-grunderna; kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.

Du kan vara utsatt för kränkande behandling om någon skickar elaka mejl eller sms, om du upprepade gånger blir retad för något eller om du inte får vara med de andra.

Självklart är också våld, som slag, sparkar, knuffar och hot kränkningar. Om du upprepade gånger blir utsatt för kränkningar brukar det beskrivas som mobbning.

LÄS MER: Mobbning, skollagen och barnkonventionen

LÄS MER: Sexualitet, könsroller och jämställdhet

LÄS MER: Rasism och främlingsfientlighet

FÖRFATTARE

Text: Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO)

Här nedan hittar du material med anknytning till barns rättigheter, mobbning och kränkningar.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Mobbning och kränkningar

Fördjupning i arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

Syftet med det här materialet är att erbjuda fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det handlar till exempel om hur den svenska välfärden vuxit fram, hur jämställd den svenska arbetsmarknaden är med mera.

+ Läs mer

Loppet - ett spel om diskriminering

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

Loppet är ett spel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Det ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa frågor om hur diskriminering egentligen fungerar.

+ Läs mer

Arbetsmiljö - så funkar det

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

Materialet tar upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar på en arbetsplats och på skolor. Med internationella utblickar och en historisk tillbakablick.

+ Läs mer

Vi och Dom - ett utbildningsmaterial om hatbrott

av: Polismyndigheten
Högstadiet, Gymnasiet

Utbildningsmaterialet består av filmer, ljudberättelser och diskussionsunderlag så att du som lärare kan prata om hatbrott med din klass.

+ Läs mer

Är det delbart? Om att ta, ha och dela nakenbilder

av: Polisen och Polismuseet
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Film baserad på verkliga händelser och rättsfall samt pedagogiskt material.

+ Läs mer

Att arbeta med fördomar

av: Forum för levande historia
Gymnasiet, Lättläst

Det här materialet innehåller övningar som är tänkta att vara ett underlag för samtal om fördomar med elever och deltagare. Varje övning tar inte mer än en lektion och flera är betydligt kortare.

+ Läs mer

Artiklar om Mobbning och kränkningar

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

av: Christoffer Dahlin
2019-10-14

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande. Individen ställdes i centrum, istället för religionen eller kungamakten...

+ Läs mer

M

Mobbning, skollagen och barnkonventionen

av: Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO)
2014-03-03

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I det arbetet har förskolor och skolor ett mycket stort ansvar...

+ Läs mer

M

Intolerans - en ständig följeslagare till diskriminering

av: Lilian O. Montmar
2013-03-26

Ska vi skildra förföljelsen av judarna i Malmö, berätta om diskrimineringen av romer vid bensinmackarna eller tala om samernas utanförskap? Ska vi berätta om somalierna eller de syrier som flytt hit för att söka skydd? Listan riskerar bli alltför lång. Lagstiftning mot diskriminering räcker inte. Det är i människors huvuden förändringen måste ske...

+ Läs mer

Länkar om Mobbning och kränkningar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS