Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna är en särskild grupp organisationer knutna till beredskapen genom den så kallade frivilligförordningen. I frivilligförordningen har regeringen angett 18 ideella, medlemsstyrda organisationer med särskilt viktiga uppdrag på beredskapsområdet att utbilda och rekrytera förstärkningsresurser för till exempel myndigheter, regioner och kommuner.
M

Hemvärnet, Försvarsutbildarna, Sjövärnskåren och Flygvapenungdom från större delen av södra Sverige håller tillsammans en utbildningskontroll för ungdomar.

Som medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du bidra, både till att samhället fortsätter att fungera under kriser och krig och till att dina medmänniskor får stöd och hjälp.

Idag samlar de 18 organisationerna tillsammans hundratusentals medlemmar inom en stor bredd av områden. Som medlem får du möjlighet att utbilda dig för att stärka samhällets motståndskraft mot kriser och krig. Dessutom får du ta dig an utmaningar och utvecklas tillsammans med människor som delar ditt engagemang.

De frivilliga försvarsorganisationerna

Att vara med i en frivillig försvarsorganisation handlar bland annat om:

ANNONS

ANNONS

 • Lärande - få kunskaper, färdigheter och personlig utveckling.
   
 • Handlingskraft - stärk din förmåga att agera och göra en insats vid allvarliga händelser.
   
 • Ledarskap - bidra genom att leda och organisera andra.
   
 • Gemenskap - arbeta tillsammans med andra och bli en del av gemenskapen inom en viktig verksamhet.
   
 • Hjälpande - hjälp andra, så stärker du också samhället. Bidra till lösningar vid allvarliga händelser.

Kort beskrivning av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK)
Utbildar förare för att säkerställa tung trafik i krissituationer. Även bandvagns-, snöskoter-, fyrhjulings-, drivmedels-, ADR- och motorsågsutbildning genomförs.
https://www.fak.se/

Frivilliga Flygkåren (FFK)
Sveriges största flygande resurs när samhället ställs inför prövningar. Flygintresserade personer erbjuds att utveckla sitt flygande för att utföra uppgifter åt både Försvarsmakten och civila myndigheter.
https://ffk.se/

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund (FMCK)
Den huvudsakliga uppgiften är att utbilda och krigsplacera mc-ordonnanser till totalförsvaret. Även att hjälpa samhället vid oväntade påfrestningar.
https://fmck.myclub.se/

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)
Rekryterar och utbildar sambandsoperatörer till både Försvarsmakten och samhällets krisberedskap. De placeras sedan i staber och på ledningsplatser.
https://www.fro.se/

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)
Utbildningar på de specialfordon, ledningssystem och arbetsrutiner som används av olika funktioner på civila och militära flygplatser. För att kunna delta vid de militära flygplatserna genomförs även en utbildning till soldat.
https://www.flygvapenfrivilliga.se/

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)
Har i uppdrag att rekrytera och utbilda bland annat personalbefäl och personalvårdsbefäl för Hemvärnet och Försvarsmakten.
https://fpf.a.se/

Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR)
Organiserar ingenjörer som är verksamma inom byggbranschens alla områden. Förser organisationer med rätt kompetens både inom det civila och det militära.
https://www.insatsingenjorerna.se/

Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF)
Sjövärnskårens fartyg och besättningar förstärker samhället vid kriser och incidenter.
https://www.sjovarnskaren.se/

Svenska Blå Stjärna (SBS)
Utbildar inom lantbrukets djur, nötkreatur, gris, får och fjäderfä. Utbildning i djurskötsel, hantering, smittskydd, vaccinering och traktorkörning. Har uppdrag främst åt Jordbruksverket och länsstyrelser.
https://svenskablastjarnan.se/

Svenska Brukshundklubben (SBK)
Utbildar medlemmar och deras hundar till räddningshundar och patrullhundar på uppdrag av både civila myndigheter och Försvarsmakten. Stor ungdomsverksamhet.
https://brukshundklubben.se/om-oss/

ANNONS

ANNONS

Svenska Fallskärmsförbundet (SFF)
Utbildar instruktörer och sköter licenser och regelverk kring fallskärmshoppningen i Sverige. Svenska Fallskärmsförbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet och är en del av frivilligförsvaret.
https://www.sff.se/

Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna)
Rekryterar och utbildar bland annat inom kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen, sjukvård och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig.
https://www.forsvarsutbildarna.se/

Svenska Lottakåren (SLK)
Engagerar kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Utbildar i ledarskap samt stabsassistenter till Jordbruksverket och stabsassistenter och fältkockar till Försvarsmakten.
https://www.svenskalottakaren.se/

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)
Utbildar pistolskytteinstruktörer samt personal för ammunitions- och drivmedelsgrupper för Försvarsmaktens behov. Förbundet har också en stor utbildnings-, tränings- och tävlingsverksamhet. Förbundet arbetar också med säker vapenhantering.
https://www.pistolskytteforbundet.se/

Svenska Röda Korset (SRK)
Som frivillig i Röda Korset kan du bli Första hjälpare eller krisstödjare. Röda Korset har avtal om krisstöd på flygplatser och färjeterminaler. Om det passar dig bättre kan du bli specialist på att samordna volontärer eller informera om krigets lagar.
https://www.rodakorset.se/

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF)
Svenska Skyttesportförbundet har i uppdrag att utbilda Skytteinstruktörer för Hemvärnet och Försvarsmakten. Instruktörsutbildningen ger utbildning på AK4 och införlivar SvSF:s ordinarie skjututbildning "att träffa där man siktar" till Försvarsmaktens grundläggande skjututbildning. Utbildningen syftar till att skytten själv ska ha förmåga att utveckla sitt skytte.
https://www.skyttesport.se/

Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren)
Bilkåren utbildar på olika fordon som till exempel bandvagn, terrängbil, lastbil och buss. Bilkåren har uppdrag både för civila myndigheter och Försvarsmakten. Arbetar också med trafiksäkerhet och informerar om totalförsvar och krisberedskap.
https://bilkaren.se/

Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF)
Utbildar i riskmedvetande, hur du klarar olyckor, kriser och höjd beredskap. SCF planerar och genomför utbildningar till kommunernas Frivilliga Resursgrupper, som består av medlemmar från olika frivilliga försvarsorganisationer. Ger också tips om säkerhet i vardagen. Uppdrag kommer från myndigheter, kommuner och landsting.
https://civil.se/

LÄS MER: Sveriges beredskap

LÄS MER: Militära försvaret

LÄS MER: Totalförsvaret

LÄS MER: Hemberedskap

LÄS MER: Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

LÄS MER: Det svenska försvaret under 1900-talet

Visste du att:

 • Svenska Lottakåren bildades 1924 inspirerat av den finska Lotta Svärd rörelsen.
   
 • Omkring 350 000 personer är engagerade i de frivilliga försvarsorganisationerna.
   
 • De frivilliga försvarsorganisationerna samarbetar med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och är en del av totalförsvaret.
   

 

Text: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
Webbplats: MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Webbplats: Rädd eller beredd?

Artikelserie om Svensk kris- och krigsberedskap

+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 14 november 2023
Publicerad: 10 april 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU:s regler, lagar och säkerhetspolitik

I EU finns regler och lagar som gäller för alla medlemsländer. EU har sin egen domstol i Luxemburg...

M
Fake news

Desinformation

Vi översköljs varje dag av floder av information. Mobilen, datorn, surfplattan, radio, TV,...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

SO-rummet bok
L

Hemberedskap

Om det skulle hända något allvarligt likt en kris eller ett krig behöver du ha hemberedskap. Det...

SO-rummet bok
M

Sveriges militära försvar

Försvarsmakten i Sverige finns till för att försvara det svenska territoriet, invånarnas frihet och...

SO-rummet bok
M

Totalförsvaret

Krig och konflikter i andra länder kan påverka oss i Sverige. Om det blir krig i ett område eller...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Ge

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Sh

Sveriges beredskap

Sveriges beredskap handlar om att förebygga och vara beredd på att hantera hot mot vårt samhälle om de blir verklighet.

Relaterade taggar

Sh
JAS

Svensk säkerhetspolitik

Omvärlden är i ständig och ofta snabb förändring. Svensk säkerhet påverkas av både händelser i vårt...

Sh
emblem

Värnplikt

Värnplikten var från 1901 ett sätt för den svenska staten att forma, fostra och utbilda majoriteten...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Klimatflyktingar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-16

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om klimatflyktingar. Vad är en klimatflykting? Varför finns det klimatflyktingar?

+ Lyssna