Slaget vid Brunkeberg 1471

Början till slutet för Kalmarunionen med Danmark kom på förmiddagen den 10 oktober 1471: Slaget vid Brunkeberg. En vändpunkt i vår historia.
M

Sankt Göran (Sten Sture d.ä.) som dräper draken (Danmark) under slaget vid Brunkeberg.

Svenskar slogs på båda sidor

Sverige styrdes av riksföreståndaren Sten Sture d.ä.. Eftersom unionen ännu inte var upplöst anlände Kristian I till Stockholms ström för att inta Stockholms slott och återta sitt rike, han var enligt egen uppfattning Sveriges kung.

Sten Sture och de som var emot unionen satte sig till motvärn. Kristian I gick i ställning på Brunkebergsåsen, en rullstensås som gick i nordsydlig riktning över dagens Stockholms city.

Det som hände den dagen ungefär på den plats där Hötorget ligger idag förändrade historiens gång. Förenklat har man sagt, att det var danskar mot svenska nationalister och Sverige vann. Men det är en alltför enkel tolkning.

ANNONS

ANNONS

Sten Sture själv såg drabbningen som riddarens kamp mot draken, vem som var riddaren och vem som var draken kunde alla förstå. Men nyktra historiker har skrapat bort den patriotiska fernissa som under senare sekler strukits tjock över minnet av detta slag. De upptäckte nämligen att på herr Stens sida stod, förutom Stockholms köpmän och bönder från Bergslagen, stormän med intressen i utrikeshandeln och gruvindustrin och representanter för gränsadeln mot Danmark.

Bernt Notkes skulpturgrupp över Sankt Göran och draken i Stockholms Storkyrka invigdes nyårsafton 1489. Det är en allegori över Sten Stures och svenskarnas seger över danskarna och kung Kristian vid Brunkeberg. Riddarhelgonet Sankt Göran är Sten Sture - hästen har t.ex. herr Stens vapensköld inbränd på länden - draken är Danmark och prinsessan Sverige. I den ursprungliga större skulpturgruppen ingick också prinsessans far i skepnad av Sten Stures morbror och företrädare Karl Knutsson Bonde.

Och på kung Kristians sida fanns förutom danskar även ett förbund av godsägaradel och allmoge från Uppland, de självhushållande agrara (jordbruks) klasserna i rikets centrum, som intill denna tid hade lett Sveriges öden. Bland svenskar som slogs för Danmark fanns medlemmar ur familjer som senare kallas Oxenstierna och Vasa. Där fanns också tyska och skotska legoknektar.

Det fanns alltså svenskar på bägge sidor.

Vad de svenska stormännen slogs för var inte i första hand för eller emot Sveriges frihet, utan för sina egna privatekonomiska och personliga intressen. I synnerhet gäller detta Sten Sture d.ä.

Sten Sture lyckades vända striden och segra

Det blev ett våldsamt slag. Sten Stures hustru Ingeborg och Stockholms borgare följde drabbningen från stadsmuren. Svenskarna kämpade sig gång på gång upp men drevs tillbaka ner från åsen. Herr Sten gick då till anfall mot danskarna vid Klara kloster, vid nuvarande T-centralen.

ANNONS

ANNONS

Danska förstärkningar kastades in. Läget blev kritiskt. Just då, skriver Sturekrönikan, visade sig Sankt Eriks svärd beskyddande på himlen strax ovanför svenskarna och i samma ögonblick gjorde Knut Posse i spetsen för 1 500 ryttare ett utfall från Stockholms slott samtidigt som Nils Sture kom med folk från Dalarna. De ryckte fram från dagens Östermalm, kanske de rusade över Stureplan.

Attackerade från tre håll sattes danskarnas skansar i brand. Kung Kristian flydde blödande till platsen där hans skepp låg förtöjda, han hade fått framtänderna bortskjutna. Totalt skulle 2 000 svenska och danska lik efteråt ha legat utströdda över Brunkebergsåsen och Norrmalm.

En nationell väckelse drog över landet, Sverige utvecklades mot en nationalstat. Med undantag för en kort period åren 1497-1501 var unionen död för de svenska makthavarna tills den upplöstes 1523.

Styrde riket med järnhand i 27 år

Segerdagen den 10 oktober 1471 var länge en kyrklig och nationell högtidsdag i Stockholm där man varje år sjöng Örjansvisan för att fira segern och hylla Sten Sture, som själv lät beställa monumentet med riddaren och draken, som nu står i Storkyrkan.

Segern var Sten Stures. Snart hade han med en renässansfurstes hela list och energi manövrerat ut alla som ville dela på makten. I 27 år styrde han riket med fast hand till sin egen men också till allmogens fördel. Få stormän har med så brutala medel roffat åt sig så många gods och gårdar som herr Sten, men de enda som led av detta var de andra stormännen och kyrkan.

För folket följde nära tre årtionden utan inbördeskrig. Inga bondearméer uppbådades. Boskap, åker och äng stod i fred. Inga slott och borgar brändes. Grunden lades för en stark centralmakt. Och från och med då började riksdagen med bönder och borgare att sammanträda regelbundet. Detta var unikt i Europa, men som Sten Sture d.ä. själv brukade säga: - Det som rör alla bör av alla samtyckas.

LÄS MER: Slaget vid Brunkeberg

LÄS MER: Kristian I

LÄS MER: Sten Sture d.ä.

LÄS MER: Kalmarunionen

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför utkämpades det en strid mellan Sten Sture och Kristian I vid Brunkeberg 1471?
   
 2. Ungefär var i dagens Stockholm ägde slaget rum?
   
 3. Varför är det inte helt korrekt att påstå att slaget var en strid mellan svenskar och danskar? Vilka var det egentligen som slöt upp på respektive sida?
   
 4. Nämn minst en viktig följd av slaget.
   
 5. Hur utnyttjade Sten Sture d.ä. propaganda för att framhäva sig själv som rikets beskyddare?

Ta reda på:

 1. Vad handlar Sturekrönikan om och efter vems befallning är den troligtvis skriven?

Fundera på:

 1. Försök komma på några olika statyer/skulpturer i Sverige eller på andra platser i världen där verket har använts i propagandasyfte. Fundera också i vilket syfte det skapats och vem/vilka som kan ha låtit uppföra det.
   

 

Text: Herman Lindqvist, journalist och författare

Webbsida: http://www.hermanlindqvist.se

Herman-Lindqvist

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 4 maj 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

L
1500-talets Stockholm

Kalabalik vid Gråmunkebron - ett case om ett våldsbrott i 1500-talets Stockholm

En mörk septemberkväll år 1511 i Stockholm blev bonden Erik Eriksson indragen i en våldsam konflikt...

M
massaker

Jacquerie - medeltidens största bondeuppror i Frankrike

La Jacquerie var ett stort bondeuppror som ägde rum i norra Frankrike 1358 under hundraårskriget....

S

Margareta - drottning och politiskt geni

Margareta Valdemarsdotter, mer känd som drottning Margareta, var kvinnan som förenade Danmark,...

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av...

M

Slaget vid Yarmuk - bakgrund och följder

År 629 tågade den bysantinske kejsaren Heraklius in i Jerusalem i triumf. Efter många fältslag hade...

L

Lätta fakta om samurajernas historia

Under många hundra år var det samurajerna, den japanska krigarklassen, som härskade i Japan. Deras...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Medeltida krig och försvar

Vapen, krigföring, uppror och krig under medeltiden (500-1500).

Hi

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Relaterade taggar

Hi
Karta

Stockholms historia

Stockholm grundades vid mitten av 1200-talet av Birger jarl, men det var inte förrän på 1600-talet...

Hi
porträtt

Sturarna

Med Sturarna avses här Sten Sture den äldre (1440-1503) och Sten Sture den yngre (1492-1520) som...

Hi
Porträtt

Kristian I

Kristian I (1426-1481) var dansk, norsk och svensk (1457-1464) kung och grundare av den...

Hi
St Göran och draken

Slaget vid Brunkeberg

Slaget vid Brunkeberg ägde rum på nuvarande Norrmalm i Stockholm den 10 oktober 1471. Sten Sture d....

Hi
Karta

Kalmarunionen

Det tyska handelsförbundet Hansan hade under medeltidens gång vuxit sig allt starkare och mäktigare...

Hi
Nord mot syd

Inbördeskrig

Ett inbördeskrig är en inomstatlig väpnad konflikt mellan olika grupper inom ett och samma land....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges kristnande

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-23

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur det gick till när Sverige blev kristet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Kvinnor på medeltiden i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-23

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna i medeltidens Sverige.

+ Lyssna