L

Lätta fakta om Stockholms slott

Alltsedan Stockholm grundades har dess slott legat på samma plats där Mälaren mynnar ut i Saltsjön. Stockholms nuvarande slott byggdes på ruinerna av den gamla borgen Tre kronor som brann ned 1697.
Bild:

Stockholms slott är idag Sveriges mest imponerande enskilda byggnadsverk och ett minnesmärke över halva 1700-talets konstnärliga ambitioner.

Nicodemus Tessin d.y. påbörjade slottsbygget

Strax före klockan 14.00 den 7 maj 1697 utbröt en brand på slottet Tre Kronor i Stockholm. Nästan hela slottet förstördes av den våldsamma branden.

Redan nästa dag kallades slottsarkitekten Nicodemus Tessin d.y. till regeringssammanträde. Änkedrottning Hedvig Eleonora och rådet gav i uppdrag åt arkitekten att presentera ritningar för en ny kungaborg.

På rekordtiden sex veckor presenterade Tessin sina ritningar och fick dem godkända. Tessin räknade med att kunna bygga upp ett nytt slott på sju år. Ritningarna visade en fast sammanhållen fyrkant i den stränga romerska barock som Tessin älskade (se ritning).

Slottsbygget kom snabbt igång. Förutom olika grupper av yrkesmän som murare och stenhuggare rekryterades arbetskraft från olika regementen inom armén.

Högvakten

Högvakt har funnits vid Kungliga slottet sedan 1523 och utgjordes då av 100–200 soldater som även stod för stadens ordningshållning och brandförsvar.

Idag går förband från hela Sverige högvakt och de utgör en viktig del i skyddet av kungafamiljen och av den militära beredskapen i Stockholm. Huvudansvaret för att bemanna högvakten har Livgardet.

Högvaktsavlösningen och vaktparaden är även en populär publikattraktion.

Det nya slottet tog lång tid att bygga

På grund av Karl XII:s kostsamma krig låg bygget nere mellan åren 1708-1727. År 1727 beslöt ständerna att återuppta slottsbygget, året därpå dog Tessin.

Arbetet övertogs nu av Carl Hårleman och 1753 övertogs ledningen av C.J. Cronstedt och C.F. Adlercrantz.

1754 kunde Adolf Fredrik flytta in i slottet. Men fortfarande återstod många inredningsarbeten.

Kungliga slottets äldsta del är vänd mot Norrbro. I de norra slottsmurarna finns återstoden från 1200-talets borganläggning.

Så sent som 1834 fick slottets yttre sin definitiva gestalt, då lejonbackens ramper fullbordades.

Bild:

Utsikt över Stockholms slott från Skeppsholmsbron på 1780-talet. Slottet blev inflyttningsklart först 1754. Kungafamiljen hade då bott 57 år i Wrangelska palatset på Riddarholmen.

Åren 1898-1902 genomgick slottet en omfattande renovering, varvid bland annat dess ursprungliga, ljust gyllengula färg ersattes av den nuvarande mörkbruna.

Slottets funktion idag

Stockholms slott är idag ett av Sveriges mest besökta turistmål med omkring 700 000 - 800 000 besökare årligen (kungahusets verksamhetsberättelse 2016).

Kung Carl XVI Gustav bor numera med sin familj ute på Drottningholms slott sedan 1981, men kungliga slottet är hans arbetsplats.

Bild:

Hårleman och Tessin på slottsbygget i en tolkning av Carl Larsson från 1896.

Kungens kontor ligger i östra längans bottenvåning. Andra arbetslokaler är de praktfulla gemak som kungen behöver för sin tjänsteutövning.

Stora delar av slottet visas för allmänheten. Skattkammaren med riksregalierna tilldrar sig stort intresse. Här finns bland annat Gustav Vasas båda rikssvärd och Erik XIV:s regalier, som utfördes till hans kröning 1561.

Andra delar av slottet som är öppna för allmänheten är de tre visningsvåningarna: Bernadottevåningen, Festvåningen och Gästvåningen.

Rikssalen, Slottskyrkan och Livrustkammaren visas också för allmänheten.

Uppgifter och frågor

 1. Vad hände den 7 maj 1697 i Stockholm?
   
 2. Vilket uppdrag fick arkitekten Tessin?
   
 3. Varför tog det nya slottet så lång tid att bygga?
   
 4. När kunde kungafamiljen flytta in i det nya slottet?
   
 5. Vad gör kungen på slottet idag?
   
 6. Vilka delar av Stockholms slott är öppna för allmänheten?

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Uppdaterad: 12 januari 2018
Publicerad: 16 november 2017