Sepoyupproret 1857-1858

Under andra halvan av 1700-talet styrde det Brittiska ostindiska kompaniet över Indien där de inlett en hänsynslös exploatering av den indiska befolkningen. Men i slutet av 1700-talet lät den brittiska staten inskränka kompaniets vidsträckta befogenheter. Efter det blodiga sepoyupproret, vilket började som en resning bland infödda soldater i engelsk tjänst, övertog den brittiska regeringen 1858 styret.

L

Sepoyupproret var ett indiskt uppror mot Storbritannien som utspelade sig från maj 1857 till juni 1858.

Ostindiska kompaniets koloni

Under 1800-talet kallade britterna Indien för ”den klarast lysande juvelen i kronan”. Med detta uttryck ville man säga att Indien var en viktig del i det brittiska kolonialväldet.

Redan under 1700-talet hade britterna börjat skaffa sig makt i Indien. Men det var inte den brittiska staten som kontrollerade Indien, utan ett bolag (företag) som ägdes av brittiska handelsmän.

Detta bolag, det Brittiska ostindiska kompaniet, fick ensamrätt på all handel i Indien. Den brittiska staten nöjde sig med att tillsätta en generalguvernör och organisera en krigsmakt (vid sidan av Brittiska ostindiska kompaniets egna armé).

ANNONS

ANNONS

Engelsmännen lät indiska furstar (höga ledare) driva in skatter till kompaniet. Indien bestod på denna tid av omkring 600 furstestater. Resultatet av denna indrivning blev en utsugning av folket i Indien.

Det fanns ett utbrett missnöje mot britterna

I början av 1857 gick ett rykte bland sepoyerna (indiska soldater som arbetade för engelsmännen) att deras patroner var insmorda med fett från kor och svin. Det blev genast upprorsstämning bland de hinduiska och muslimska soldaterna, vilka enligt sina religioner måste undvika kofett respektive svinfett.

Sepoyupproret började i maj 1857 som ett isolerat myteri bland soldaterna, men snart nådde det ut i olika delar av landet, där det fick stöd av både bönder och furstar (se karta).

Britternas hämnd blev grym när man hade slagit ner upproret. Upproriska indier bands t.ex. framför kanoner som fyrades av.

Sepoysoldaterna erövrade snabbt flera stora städer. Enbart i de bengaliska regementena fanns det 140 000 sepoys jämfört med de 26 000 britter som också tjänstgjorde där, varav många som officerare eller underofficerare.

Nu vällde hatet fram mot britterna och flera rykten spreds, till exempel om att sepoys skulle tvångskristnas och att kastväsendet skulle förbjudas.

Upproret krossas

Efter många hårda strider och truppförstärkningar från Europa lyckades engelsmännen krossa upproret efter drygt ett år. Hämnden blev grym. Den engelske befälhavaren i Amritsar kunde rapportera att han tillfångatagit 282 förrymda indiska soldater, som förts till avrättningsplatsen: ”När ungefär 150 hade avrättats svimmade en i exekutionspatrullen och en liten frist medgavs."

Avrättningen fortsatte. Då antalet skjutna var 237 fick befälhavaren veta att resten av de fängslade soldaterna vägrade lämna fängelsehålan där de spärrats in. Porten öppnades och 45 döda släpades fram. Fruktan, utmattning, hetta och kvävning hade tagit död på dem. Denna avrättning var bara en av många avrättningar som britterna genomförde.

ANNONS

ANNONS

Följder av upproret

Sepoyupproret hade gjort britterna medvetna om att deras välde var sårbart. Armén förändrades därmed på så sätt att fler européer togs in i den. Dessutom tog den brittiska staten över makten i Indien från det Ostindiska kompaniet.

1858 blev Indien en brittisk koloni med en vicekung som drottning Victorias ställföreträdare.

LÄS MER: Viktorianska England och brittiska imperiet (artikelserie)

LÄS MER: Hur såg britterna på sitt imperium?

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilken makt hade det brittiska Ostindiska kompaniet?
   
 2. Vilka var sepoyerna?
   
 3. Varför gjorde de uppror?
   
 4. Vad blev resultatet av sepoyupproret?
   

 

Text: Carsten Ryytty, författare och fd SO-lärare

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 6 maj 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

M

Gandhi inleder sin långa resa som frihetskämpe

Natten den 7 juni 1893 kastades den unge advokaten Mohandas Gandhi av tåget under en resa i...

M

Taipingupproret - när Jesus lillebror ödelade Kina

Åren 1851-1864 skakades Kina av det förödande Taipingupproret, som är en av de blodigaste...

M
Båt på en flod.

Floderna och de första stora civilisationerna

Världens första stora civilisationer uppstod i dalarna längs stora floder. Vid floderna Eufrat och...

S

Kejsarinnan Matilda

Medeltidens mäktiga kvinnor var vanligen inhoppare för män. När adelsmannen befann sig på resa,...

M

Portugal härskade på Indiska oceanen under 1500-talet

När Vasco da Gama i maj 1498 nådde Indien, kom han först till staden Calicut på Indiens västkust....

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi

Krig och försvar 1776-1914

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under det långa 1800-talet.

Hi
Karta

Storbritanniens historia

Historia om Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland). Här finns material som behandlar Storbritanniens...

Hi
Karta

Indiens historia

Historia om Indien. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Frågan om Skottlands självständighet

av: Mattias Axelsson
2021-05-10

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap och historia) om Skottland och kraven på skotsk självständighet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordirlands historia

av: Mattias Axelsson
2021-04-12

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Nordirlands historia under 1900-talet och framåt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till första världskriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

+ Lyssna