Officerarna som valde Ryssland

Artikel i den finlandssvenska tidningen Hufvudstadsbladet där du kan läsa om överlöparna (Göran Magnus Sprengtporten, Gustaf Mauritz Armfeldt m.fl.) som hoppade av från den svenska krigsmakten och gick i rysk tjänst. Att man från ryskt håll hotade erövra Finland hörde till krigsretoriken. Men när också ledande officerare, uppvuxna i Finland, började snegla österut och lobba för anslutning till Ryssland blev det allvar. Förrädare eller icke, medlöparna underlättade det ryska beslutet att behålla Finland 1808...

Senast uppdaterad: 16 augusti 2020
Publicerad: 16 augusti 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Gustavianska tidens Sverige

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige...

Finlands historia

Fördjupa dig i Finlands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Anjalaförbundet

Anjalaförbundet var en landsförrädisk officersrevolt som ägde rum i Finland 1788 efter att Gustav...

Finska kriget

Finska kriget utgjorde en del av Napoleonkrigen och utkämpades mellan Sverige och Ryssland 1808-...