M
Tagg
karta
Ålands geografiska läge i Nordeuropa.

Åland

Åland tillhör republiken Finland men öarna utgör ett självstyrande landskap. Nästan hela befolkningen är svenskspråkig. De viktigaste näringarna är sjöfart, handel och turism. Även fisket är betydelsefullt som inkomstkälla.

Historia

Redan under forntiden talade Ålands invånare svenska. Under vikingatiden utvecklades öarna till ett av Nordens tätast befolkade områden, med omfattande handelsförbindelser med grannarna.

ANNONS

ANNONS

När Finland överlämnades till Ryssland efter finska kriget 1808-1809 följde Åland med. Trots att Ryssland enligt ett avtal inte fick bygga försvarsanläggningar på Åland uppfördes en stor fästning i Bomarsund under perioden 1836-1853. Den ockuperades och sprängdes 1854 under Krimkriget av en engelsk-fransk flottstyrka. Enligt det så kallade Ålandsservitutet som ingick i det fredsavtal som slöts i Paris två år senare skulle inga militära befästningar tillåtas på Åland.

Efter ryska revolutionen 1917 uppstod en ny tvist om Åland mellan Sverige och Finland. Ålänningarna krävde ökat självbestämmande samt att få ansluta sig till Sverige. Den finländska regeringen förklarade att Åland tillhörde Finland men gav 1920 ögruppen visst självstyre.

År 1921 beslöt Nationernas förbund (FN:s föregångare) att Åland inte skulle avskiljas från Finland men att ålänningarna skulle få garantier om att svenskheten bevarades, att Åland skulle få behålla sin neutralitet och att inga militära förband skulle placeras där. Dessa garantier slogs fast i Ålandskonventionen som samma år ersatte Ålandsservitutet.

Under andra världskriget byggde Finland befästningar på Åland. 1945 begärde Åland åter att få ansluta sig till Sverige, som dock inte ville riva upp beslutet om Finlands suveränitet över ögruppen.

I fredsfördraget mellan Finland och Sovjetunionen 1947 bekräftades på nytt Åland inte fick befästas. En följd av Ålands särskilda ställning är att ålänningar är befriade från värnplikt.

LÄS MER: Ålandsfrågan

Geografi

Ögruppen Åland ligger i Östersjön, ungefär mellan Åbo i Finland och Stockholm i Sverige (se karta). Den intar en särställning i republiken Finland genom att vara ett självstyrande landskap.

Åland består av över 6 700 öar, holmar och skär. Runt 60 av öarna är bebodda. Ögruppens landyta är 1 553 kvadratkilometer.

Av de närmare 29 000 ålänningarna (2015) bor omkring två tredjedelar på huvudön Fasta Åland där huvudstaden Mariehamn ligger. 2015 hade Mariehamn cirka 11 500 invånare. Åtta av tio ålänningar tillhör Finlands evangelisk-lutherska kyrka.

Nästan alla ålänningar talar svenska och enligt lag ska Åland bevaras svenskspråkigt. Som enda främmande språk är engelska obligatoriskt ämne i de åländska skolorna, medan undervisning i finska och andra språk är frivillig.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Traditionellt försörjde sig ålänningarna på en kombination av åkerbruk, boskapsskötsel och fiske. Numera domineras öarnas ekonomi av sjöfart, handel och turism. Östersjöfisket har fortfarande viss betydelse, liksom fiskodlingar.

Politik

År 1951 fick Åland en ny självstyrelselag med utökade garantier för att svenska språket och kulturen skulle bevaras. Ålands särställning stärktes ytterligare 1993 då landskapet fick större ekonomisk frihet. Självstyret ger också Åland rätt att stifta lagar inom hälso- och sjukvård, utbildning, kultur, kommunikationer och polisväsendet.

Besök Landguiden och läs mer om Åland.


FÖRFATTARE

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 

Här nedan hittar du material som kan relateras till Åland.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Podcast om Åland

SO-rummet podcast icon
M

Finlands historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-11-27

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Finlands historia.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Finlands geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-11-13

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Finlands geografi och politik.

+ Läs mer

Länkar om Åland

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS