Drottning Elisabet I, reformationen och irländarna

Spänningen växte under 1500-talet ute i Europa mellan den katolska läran och den nya protestantiska trosbekännelsen. Europa var uppdelat i två block. De katolska staterna med bland annat det mäktiga spanska riket under Filip II stod mot de protestantiska länderna. I England regerade drottning Elisabet I.
S

Drottning Elisabet oroande sig för de irländska katolikerna

Drottning Elisabet stödde sig huvudsakligen på protestanterna. Men England vimlade också av den spanske kungens spioner vilka alla arbetade på att åstadkomma en omvälvning i syfte att föra en mer spanskvänlig och katolskt sinnad regent till Englands tron.

Farligast för Elisabet var hennes katolska släkting, den sköna Maria Stuart.

ANNONS

ANNONS

Drottning Elisabet kände sig hotad av de mäktiga katolska staterna och inte utan skäl. Hon hade desto större anledning att göra det då många av hennes undersåtar hyste sympati för den katolska saken. Framförallt gällde detta irländarna. Reformationen (införandet av den protestantiska läran) hade alltså knappast vunnit något insteg hos irländarna. Man kan säga att katolicismen kom att förknippas med den irländska nationaliteten. De katolska irländarna var därför fientligt inställda till Elisabet. Hon måste av den anledningen ingripa med militära medel på ön.

Drottning Elisabets trupper erövrar Irland

Själv var Elisabet inte speciellt entusiastisk över att använda soldater mot Irland. Det var ett kostsamt och vågad projekt. Men Irland var ett hot mot såväl henne som mot den protestantiska läran.

Det katolska Spanien försökte komma irländarna till hjälp. Deras armada gick dock under och med den irländarnas hopp om befrielse från de protestantiska engelsmännen.

Drottning Elisabets trupper kom att frammana skräck på Irland. Hennes erövring av den irländska ön blev en fasansfull händelse för irländarna. Inställningen hos de protestantiska engelsmännen var att den katolska keltiska (irländska) kulturen och nationaliteten måste utplånas. Reformationen utfördes med svärdet. Det engelska herraväldet krävde alltså att den irländska katolska nationaliteten helt undertrycktes.

Samtida ögonvittnen berättar om hur irländarna plågades av de engelska inkräktarna: Ut från skogen kom de krypande, för benen bar dem inte. De såg ut som spöken uppstigna ur sina gravar och de åt kadaver.

Ett protestantiskt och ett katolskt Irland

Protestantiska engelsmän kom nu att härska över katolska irländare.

För att hindra irländarna från att göra uppror började man fördriva delar av den irländska befolkningen från vissa områden. De irländska befolkningsgrupperna blev ersatta av protestanter från Skottland, England och Wales. Ulster (nuvarande Nordirland) blev nu koloniserat på detta sätt.

ANNONS

ANNONS

Biskop David Rothe skrev 1617 om katolikerna. De levde enbart på jordbruk och det var farligt att driva bort dem från sina fädernegårdar. Visserligen saknade de vapen, men de skulle använda sina naglar och tänder. De skulle slåss för sina altare, sin katolska tro och hellre dö på sina fäders jord, än begravas i landsflykt i en okänd jord.

Dock fick en del katoliker bo kvar som torpare och arbetare åt de engelska protestantiska kolonisterna. Katolikerna fick leva under svåra ekonomiska och sociala villkor. Ett protestantiskt och ett katolskt Irland började växa fram, med starka sociala och ekonomiska motsättningar. Även kulturellt och nationellt växte två Irland fram - ett katolskt gäliskspråkigt och ett protestantiskt engelskspråkigt. Drottning Elisabet grundade Trinity College. Meningen var att det skulle bli ett protestantiskt intellektuellt center.

LÄS MER: Irlands historia

LÄS MER: Drottning Elisabet

LÄS MER: Elisabet I - jungfrudrottningen

LÄS MER: Oliver Cromwell och irländarna

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför var 1500-talets Europa uppdelat i två religiöst olika block?
   
 2. Varför oroade sig drottning Elisabet för irländska katoliker?
   
 3. Hur reagerade Spanien på situationen i Irland?
   
 4. Beskriv hur engelsmännens erövring av Irland påverkade den irländska befolkningen och kulturen.
   
 5. Vilka förändringar skedde i det irländska samhället efter att protestanter började kolonisera vissa områden?

Ta reda på:

 1. Vilka långsiktiga konsekvenser hade drottning Elisabets politik för relationen mellan England och Irland, särskilt i fråga om konflikter och politisk uppdelning fram till idag?
   


Litteratur:
Bernadette Devlin, The price of my soul, Knopf, 1969
Robert Kee, Ireland, Abacus, 1994
J. E. Neale, Drottning Elisabet, Skoglund, 1947
Maire O'Brien and Conor Cruise, Ireland, Thames and Hudson, 1994
The Oxford illustrated history of Ireland, ed. by R. F. Foster, Oxford Univ. Press, 1994
Cecil Woodham-Smith, The Great Hunger, Penguin, 1962
 

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare
 

Läs mer om

Senast uppdaterad: 7 november 2023
Publicerad: 11 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 1: Gustav Vasa tar makten

Gustav Vasa fick bönderna i Dalarna att göra uppror mot danskarna som styrde Sverige. Upproret...

S

Kejsarinnan Matilda

Medeltidens mäktiga kvinnor var vanligen inhoppare för män. När adelsmannen befann sig på resa,...

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av...

M

Osmanska rikets uppgång och fall

I slutet av augusti 1526 marscherade en armé av osmanska turkar i regn och dimma genom de öde...

SO-rummet bok
S

Henrik VIII, del 2: Kungen som lät avrätta två av sina fruar

I den föregående artikeln om Henrik VIII kunde vi på slutet läsa att kungen äntligen fick sin...

SO-rummet bok
S

Henrik VIII, del 1: Kungen som bröt med påven för kärlekens skull

Den engelske kungen Henrik VIII är mest känd för eftervärlden för att han var gift sex gånger och...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi
Karta

Irlands historia

Få en helhetsbild av Irlands historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

Hi
Karta

Storbritanniens historia

Historia om Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland). Här finns material som behandlar Storbritanniens...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Reformationen

Reformationen (1500-talet) var en tid då kyrkans makt minskade och många länder blev protestantiska.

Relaterade taggar

Hi
Drottning

Drottningar

Det har funnits många berömda drottningar genom historien, antingen som ensamma regenter eller som...

Hi
karta

Nordirland

Nordirland är en självstyrande riksdel som utgör en del av Storbritannien (se karta). Sedan 1969...

Hi
Porträtt

Elisabet I

Elisabet eller Elizabeth I Tudor (1533-1603), var drottning av England under andra halvan av 1500-...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Frågan om Skottlands självständighet

av: Mattias Axelsson
2021-05-10

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap och historia) om Skottland och kraven på skotsk självständighet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordirlands historia

av: Mattias Axelsson
2021-04-12

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Nordirlands historia under 1900-talet och framåt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Reformationen och kyrkans splittring

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-13

Julia, Mattias och Kristoffer berättar om händelserna bakom reformationen och vilka följderna blev. Varför ville Martin Luther förändra kyrkan? Varför gillade många kungar och furstar Martin Luthers nya idéer om kyrkans roll?

+ Lyssna