L

Lätta fakta om Peterskyrkan

Världens största kristna kyrka, Peterskyrkan, finns i världens minsta stat, Vatikanstaten. Peterskyrkan, vars väldiga kupol är ritad av Michelangelo och som ibland kallas Roms åttonde kulle, dominerar Vatikanen och fungerar som en trons fyr för miljoner pilgrimer varje år.
Bild:

Peterskyrkan är en kyrkobyggnad belägen i Vatikanstaten i Rom och katolicismens huvudkyrka.

Peterskyrkan påbörjas

Det var påven Nikolaus V som på 1400-talet planerade byggandet av Peterskyrkan, världens största kristna tempel. Men det skulle ta 338 år att fullborda verket.

Nikolaus plan var att ersätta den gamla basilikan, som var byggd av Konstantin den store till aposteln Petrus ära.

Men det första påtagliga arbetet togs inte förrän 1505. Påven Julius II beslöt då att bygga ett mausoleum med ett stort monument över honom själv. Därför tillkallade han den unge bildhuggaren Michelangelo, som med sin Davidsstaty framför Palazzo Vecchio i Florens hade väckt uppseende.

Michelangelos uppgift var att söka en lämplig plats för gravmonumentet. Han föreslog att det skulle resas på kyrkobyggnadens murar.

Uppkallad efter aposteln Petrus

Peterskyrkan är uppkallad efter aposteln (en av Jesus lärjungar) Petrus som led martyrdöden omkring år 64 e.Kr och som antas ha blivit begravd på denna plats.

Då kom påven ihåg de gamla kyrkoplanerna och beslöt att arbetet skulle återupptas. Arkitekten Urbano Bramante fick i uppdrag att leda arbetet.

Bramante var snabb i vändningarna. Med hjälp av 2 500 man raserade han Konstantins byggnad och allt den innehöll. I flera veckor pågick förstörelsearbetet. Massor av sarkofager (kistor), statyer, mosaiker och ikoner slängdes ut och förstördes.

Bygget tog flera hundra år att slutföra

När påven Julius dog gick det långsamt med arbetet. Först 1594 höll påven Clemens VIII den första mässan vid det nya altaret.

Bild:

Peterskyrkan besöks av cirka 20 000 människor per dag vilket gör den till en av de mest besökta byggnaderna i världen.

Det sista tillägget var sakristian. När sakristian var klar 1784 var också Peterskyrkan klar.

En lång rad av världens främsta konstnärer från Rafael och Michelangelo till Thorvaldsen har arbetat på att smycka kristenhetens huvudkyrka.

Peterskyrkan är enorm

Peterskyrkans högaltare är 32 meter högt. Här läser påven själv mässan på de stora festdagarna. Altaret är rest över det ställe där aposteln Paulus enligt legenden blev begraven.

Peterskyrkan, kristenhetens kyrka, är enormt stor. Dess längd är mätt från absiden 186,3 meter och den täcker en yta av 15.142 kvadratmeter.

Kupolens invändiga diameter är 42 meter, den utvändiga 139,5 meter.

80 000 personer kan här fira gudstjänst samtidigt.

Byggandet av Peterskyrkan orsakade reformationen

Avlatsbrev skulle täcka kostnaderna för byggandet av Peterskyrkan
I början av 1500-talet beslöt kyrkans påve att arbetet på den nya Peterskyrkan skulle påbörjas på allvar. Men kostnaderna blev så stora att de inte kunde bekostas av påvens allmänna intäkter.

För att få in de medlen som behövdes, började påven att utfärda avlatsbrev i stor skala. (Ett avlatsbrev var ett skriftligt dokument som man fick av kyrkan efter att fullgjord avlat, d.v.s. bikt och botgöring för synder som gjorts.)

Dessa gav köparen rätt att välja biktfader och av honom efter ånger och bikt få absolution (syndernas förlåtelse) och full avlat.

Martin Luther protesterar mot avlatshandeln
1517 presenterade Luther 95 teser mot kyrkans försäljning av avlatsbrev. Martin Luther hävdade att människan blir rättfärdig enbart genom tro och inte genom gärningar.

Han ansåg också att det enbart var Bibeln som var bindande för kyrkan. Läror och bruk som inte nämndes i Bibeln skulle tas bort.

Bibeln skulle dessutom översättas till olika språk och gudstjänster skulle hållas på de språk som talades i länderna (inte på latin som tidigare).

Luther förkastade även påveämbetet, klosterlivet och reducerade bland annat antalet sakrament (grundläggande heliga kristna riter) till tre (senare två).

Uppgifter och frågor

  1. Var ligger Peterskyrkan?
     
  2. Vad har Michelangelo gjort?
     
  3. Nämn några intressanta fakta om Peterskyrkan.
     
  4. Varför kan man säga att byggandet av Peterskyrkan startade reformationen och gav upphov till protestantismen?

 

Text: Carsten Ryytty, författare och fd SO-lärare

Uppdaterad: 12 januari 2018
Publicerad: 18 april 2017