Lätta fakta om Peterskyrkan

Världens största kristna kyrka, Peterskyrkan, finns i världens minsta stat, Vatikanstaten. Peterskyrkan, vars väldiga kupol är ritad av Michelangelo och som ibland kallas Roms åttonde kulle, dominerar Vatikanen och fungerar som en trons fyr för miljoner pilgrimer varje år.
L

Peterskyrkan är en kyrkobyggnad belägen i Vatikanstaten i Rom och katolicismens huvudkyrka.

Peterskyrkan påbörjas

Det var påven Nikolaus V som på 1400-talet planerade byggandet av Peterskyrkan, världens största kristna tempel. Men det skulle ta 338 år att fullborda verket.

Nikolaus plan var att ersätta den gamla basilikan, som var byggd av Konstantin den store till aposteln Petrus ära.

Men det första påtagliga arbetet togs inte förrän 1505. Påven Julius II beslöt då att bygga ett mausoleum med ett stort monument över honom själv. Därför tillkallade han den unge bildhuggaren Michelangelo, som med sin Davidsstaty framför Palazzo Vecchio i Florens hade väckt uppseende.

ANNONS

ANNONS

Michelangelos uppgift var att söka en lämplig plats för gravmonumentet. Han föreslog att det skulle resas på kyrkobyggnadens murar.

Då kom påven ihåg de gamla kyrkoplanerna och beslöt att arbetet skulle återupptas. Arkitekten Urbano Bramante fick i uppdrag att leda arbetet.

Bramante var snabb i vändningarna. Med hjälp av 2 500 man raserade han Konstantins byggnad och allt den innehöll. I flera veckor pågick förstörelsearbetet. Massor av sarkofager (kistor), statyer, mosaiker och ikoner slängdes ut och förstördes.
 

Uppkallad efter aposteln Petrus

Peterskyrkan är uppkallad efter aposteln (en av Jesus lärjungar) Petrus som led martyrdöden omkring år 64 e.Kr och som antas ha blivit begravd på denna plats.
 

Bygget tog flera hundra år att slutföra

När påven Julius dog gick det långsamt med arbetet. Först 1594 höll påven Clemens VIII den första mässan vid det nya altaret.

Peterskyrkan besöks av cirka 20 000 människor per dag vilket gör den till en av de mest besökta byggnaderna i världen.

Det sista tillägget var sakristian. När sakristian var klar 1784 var också Peterskyrkan klar.

En lång rad av världens främsta konstnärer från Rafael och Michelangelo till Thorvaldsen har arbetat på att smycka kristenhetens huvudkyrka.

Peterskyrkan är enorm

Peterskyrkans högaltare är 32 meter högt. Här läser påven själv mässan på de stora festdagarna. Altaret är rest över det ställe där aposteln Paulus enligt legenden blev begraven.

Peterskyrkan, kristenhetens kyrka, är enormt stor. Dess längd är mätt från absiden 186,3 meter och den täcker en yta av 15 142 kvadratmeter.

Kupolens invändiga diameter är 42 meter, den utvändiga 139,5 meter.

80 000 personer kan här fira gudstjänst samtidigt.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Vatikanstatens historia

LÄS MER: Katolicism
 

Byggandet av Peterskyrkan orsakade reformationen

Avlatsbrev skulle täcka kostnaderna för byggandet av Peterskyrkan

I början av 1500-talet beslöt kyrkans påve att arbetet på den nya Peterskyrkan skulle påbörjas på allvar. Men kostnaderna blev så stora att de inte kunde bekostas av påvens allmänna intäkter.

För att få in de medlen som behövdes, började påven att utfärda avlatsbrev i stor skala. (Ett avlatsbrev var ett skriftligt dokument som man fick av kyrkan efter att fullgjord avlat, d.v.s. bikt och botgöring för synder som gjorts.)

Dessa gav köparen rätt att välja biktfader och av honom efter ånger och bikt få absolution (syndernas förlåtelse) och full avlat.

Martin Luther protesterar mot avlatshandeln

1517 presenterade Luther 95 teser mot kyrkans försäljning av avlatsbrev. Martin Luther hävdade att människan blir rättfärdig enbart genom tro och inte genom gärningar.

Han ansåg också att det enbart var Bibeln som var bindande för kyrkan. Läror och bruk som inte nämndes i Bibeln skulle tas bort.

Bibeln skulle dessutom översättas till olika språk och gudstjänster skulle hållas på de språk som talades i länderna (inte på latin som tidigare).Luther förkastade även påveämbetet, klosterlivet och reducerade bland annat antalet sakrament (grundläggande heliga kristna riter) till tre (senare två).
 

LÄS MER: Martin Luther

LÄS MER: Martin Luther och inledningen på reformationen

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Var ligger Peterskyrkan?
   
 2. Vad har Michelangelo gjort?
   
 3. Nämn några intressanta fakta om Peterskyrkan.
   
 4. Varför kan man säga att byggandet av Peterskyrkan startade reformationen och gav upphov till protestantismen?
   

 

Text: Carsten Ryytty, författare och fd SO-lärare

Senast uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad: 18 april 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser...

S

Den senmedeltida kyrkans förfall, reformationen och splittringen

Under senmedeltiden förföll den katolska kyrkan. Flera av påvarna levde på ett sätt som stod i...

S

Upplysning och pietism satte igång sekulariseringen redan på 1700-talet

Under 1700-talet fick människor större kunskaper och frigjorde sig efter hand från olika...

S

1600-talet, renlärighetens epok: Katolsk motreformation och evangelisk konfessionalism

I det kristna Europa var 1600-talet renlärighetens epok. Det gäller både för den katolska och den...

M

Paulus - kristendomens näst viktigaste person?

Hade kristendomen funnits idag om inte Saul (Paulus på grekiska) trodde sig ha fått en vision från...

M

Medeltidens helgonkult

Med helgonkult menas dyrkan av heliga män och kvinnor som genom sina liv och gärningar visat sig...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har...

Hi
Karta

Vatikanstatens historia

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Vatikanstatens historia.

Re

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Relaterade taggar

Re
Kinesiska muren

Berömda byggnadsverk

Människans kreativitet och drivkraft att bygga bestående monument har resulterat i att det finns...

Re
Luther

Martin Luther

Martin Luther (1483-1546) var professor i teologi och församlingspräst i den tyska staden...

Re
rom

Roms historia

Italiens huvudstad Rom ligger ungefär mitt på Italiens västkust (se karta). Väster om staden ligger...

Re
Kurort

Turism

Människor har rest som turister i alla tider. Men turism var inte lika vanligt förr som idag....

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Kristi himmelsfärdsdagen och pingst

av: Mattias Axelsson
2018-05-10

Mattias sätter sig själv i studion för att förklara lite kort om Kristi himmelsfärd och om pingsten.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna