Tagg om snapphanar
Bild:

Snapphanar

Genom freden i Roskilde 1658 tvingades Danmark avvara de danska landskapen Skåne, Halland och Blekinge till Sverige. Snapphanarna var en slags motståndsrörelse i de före detta danska landskapen i södra Sverige som under andra halvan av 1600-talet kämpade på danskarnas sida mot den svenska "ockupationsmakten".

Efter Roskildefreden inleddes försvenskningen av de tidigare danska landskapen, även kallade Skånelandskapen. Svenska mynt infördes och skatterna betalades nu till den svenska Kronan (staten) istället för till Danmark.

Enligt fredsavtalet skulle befolkningen i dessa landskap få behålla en del av sina tidigare rättigheter. Exempelvis fick prästerna predika på danska samt behålla sina danska pipkragar. Att inte svenskarna förbjöd allt som förknippades med Danmark berodde på att man från svensk sida inte ville ha en folklig resning i Skånelandskapen.

Men freden mellan Sverige och Danmark varade inte länge. I september 1675 förklarade Danmark krig mot Sverige och i juni 1676 landsteg en dansk invasionsarmé utanför Ystad i Skåne. Danskarna erövrade snabbt område efter område. Det skånska kriget 1675-1679 var ett faktum. I början av december 1676 drabbade de svenska och danska arméerna samman i slaget vid Lund, det blodigaste slaget i svensk och dansk historia.

Under det skånska kriget var det många bönder i Skånelandskapen som blev snapphanar, vilket innebar att de hjälpte den danska armén att på olika sätt bekämpa svenskarna. Begreppet snapphane var den svenska statsmaktens benämning för alla dem som på olika sätt kämpade mot den svenska militärmakten.

Snapphanarna var ingen enhetlig rörelse utan bestod av flera olika kategorier människor. För det första fanns det bönder som inte längre ville vara lojala mot den svenska överhögheten och hellre ville kämpa för danskarna. De beväpnade sig och flyttade ut i skogarna där de anföll svenska truppenheter ur bakhåll. Därtill fanns friskyttekompanier som bestod av bönder som avlönades av den danska kronan och som bedrev krigföring bakom svenskarnas linjer. Dessutom var det inte ovanligt med stråtrövare som överföll svenska soldater och officerare när de färdades genom de mörka skogarna. Oavsett vilken grupp dessa förövare tillhörde så var de snapphanar i svenskarnas ögon.

Många snapphanar kom från Göingebygden (nordöstra Skåne). I juli 1676 lyckades snapphanar från Göinge genomföra en av tidernas största rånkupper då de på gränsen till Småland, vid Loshult, överföll en svensk militär transport av bland annat penningplåtar. Värdet på de stulna plåtarna motsvarade många miljoner kronor i dagens penningvärde. I april 1678 brände svenskarna ner stora delar av Göingebygden och avrättade bönder som hämnd för snapphanarnas motstånd.

Blev man som snapphane tillfångatagen av svenskarna väntade ett fruktansvärt öde. Fasansfulla avrättningsmetoder användes mot snapphanarna. Detta för att statuera exempel och skrämma befolkningen till underkastelse.

Efter att skånska kriget avslutades 1679 och Sverige fick behålla Skånelandskapen, inleddes en betydligt hårdare försvenskningsprocess än tidigare.

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap

Här hittar du material som handlar om snapphanarna och deras frihetskamp.

Uppdaterad: 
21 januari 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om Snapphanar

av:
Regionmuseet Kristianstad
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Omfattande studiematerial med nyanserade och lärorika övningar om historisk källkritik och historiebruk.

Artiklar om Snapphanar

M
Hans Thorbjörnsson
2016-05-30
Perioden i Sveriges historia mellan 1654-1718 kallas ibland för den karolinska tiden, då Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII, i tur och ordning, var Sveriges regenter. Den karolinska tiden...

Länkar om Snapphanar

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om snapphanarna. Var de östdanska frihetshjältar eller stråtrövare som vägrade underordna sig det svenska styret? Synen på snapphanarna har skiftat. Men klart är att dessa 1600-talets gerillakrigare nästan utan undantag gick fruktansvärda öden till mötes...

Spara som favorit
          

Historieläraren Pelle B:s minikurs inkl. instuderingsfrågor om stormaktstiden. Här berättas om Gustav II Adolf, Axel Oxenstierna, Vasaskeppet, trettioåriga kriget, drottning Kristina, Karl X Gustav, bergsbruk, Falu koppargruva, snapphanar, Karl XI, skånska kriget, reduktionen och mycket annat.

Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där historieläraren Carl-Henrik Larsson berättar om fiendeskapen mellan Danmark och Sverige under 1500-talet och 1600-talet. Idag är Öresundsregionen en av de mest dynamiska och expansiva regionerna i Europa, och vänskapen mellan Sverige och Danmark har aldrig varit starkare. Men under flera århundraden var Sverige och Danmark bittra fiender, och en avgörande faktor i denna ovänskap var kampen om Skåneland...

Spara som favorit
          

TV-serien Svenska slag sändes i Sveriges Television 2007. Programledare är Per Dahlberg som tar sig an Karl XI:s blodiga krig på sitt egna sätt. I det här avsnittet handlar det om hämnd, förlåtelse och problemen med att slåss mot sina egna. Per Dahlberg bökar runt i snapphanebygd och ger sig i kast med Loshultskuppen och slaget vid Borst. Hur brett träffar en karteschladdning? Tillsammans med slagfältsarkeolog Bo Knarrström fyller Per hagel i kanoner och fyrar av...

Spara som favorit
          

Läsarfråga med svar i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om de skånska snapphanarna under 1600-talet. Om vi skärskådar de utpekade snapphanarna i 1600-talets krig mellan Sverige och Danmark finner vi flera olika grupper, vilka tenderade att likna varandra alltmer ju längre kriget varade, särskilt under 1670-talets förödande kraftmätning mellan de båda länderna...

Spara som favorit
          

Artikel på Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks hemsida där Lars Ericsson berättar om det skånska kriget på 1670-talet. Danmarks stormaktsställning var sedan länge ett minne blott. Nu var tiden kommen för att ge igen och ta tillbaka det som var förlorat. Med den svenska flottans stolthet på havets botten landsteg den danska armén i Skåne. Det blev ett krig som få kan föreställa sig: slag som utvecklades till slakter, sockenbor som utsattes för massmord, en befolkning i uppror. Skånska kriget...

Spara som favorit
          

På Regionmuseet Kristianstads hemsida finns ett faktahäfte i pdf-format (5 sid) som handlar om snapphanarna i nordöstra Skåne under 1600-talet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Anna Larsdotter berättar om försvenskningen av Skåne. Efter skånska kriget 1675–79 var Skåne ett förött landskap. Strider, militära inkvarteringar, plundringar och en befolkning stadd på flykt hade satt spår som skulle ta årtionden att sopa igen...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg som handlar om gränsdragningen mellan Sverige och Danmark under stormaktstiden. Här kan du läsa om den långa integreringsprocessen under 1600- och 1700-talet, vilket jämförs med dagens regionalisering, då man istället vill sudda ut alla gränser.

Spara som favorit
          

Länksida i Wikipedia där du hittar artiklar om det skånska kriget. Här kan du läsa om kriget ur olika perspektiv och om några av de mest kända slagen.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om där du kan läsa om snapphanar. Snapphanar var det skällsord den svenska staten på 1600-talet använde om stråtrövare, bönder och styrkor som stödde eller deltog på den danska sidan i de dansk-svenska krigen under perioden, framför allt under skånska kriget 1675-1679 i de tidigare dansk-norska landskapen och främst Skåneland…

Spara som favorit
          

Historiesajtens faktasida om snapphanar och friskyttar. Under den danska tiden hade skogsborna i Skåne med omnejd fått vara i fred med sina lagar. De betalade sporadiskt sin skatt och jagade i kronans skogar och röjde ny väg i vildmarken fastän det var förbjudet. Situationen förändrades efter freden i Roskilde 1658 då bland annat Skåne och Blekinge tillföll Sverige...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om snapphanarna. Snapphanar brukar man kalla de skåningar som kämpade mot svenskarna under 1600-talets fejder mellan svenskar och danskar…

Spara som favorit