M
Tagg
legionärer
Bild från Netflix serie Barbarians (2020) som berör slaget i Teutoburgerskogen.

Slaget i Teutoburgerskogen

År 9, under en expedition in i Germanien, råkade den romerska armén ut för ett av sina största nederlag genom tiderna då mer än tre legioner (XVII, XVIII och XIX, sex kohorter, tre alae samt förstärknings- och understödsförband) förintades djupt inne i Teutoburgerskogen.

Romarna lurades in i en fälla

Under åren efter Kristi födelse trängde romarna in från Gallien i det som nu är norra Tyskland men som då kallades Germanien. I första hand var det området mellan Rhen och Elbe som invaderades. På väg hemåt till vinterkvarteret efter en straffexpedition mot germanerna förintades legionerna 17, 18 och 19 i Kalkriese, i ett skogigt område strax utanför Osnabrück.

ANNONS

ANNONS

Det som var legionernas styrka i mera öppen terräng blev här dess undergång. Germanernas befälhavare, den 27-årige Arminius, hade själv tjänstgjort i den romerska armén och visste hur legionerna fungerade. Det var lätt att räkna ut vilken väg de måste välja för att komma förbi bergen, och i snårskog och sumpmark kunde legionärerna inte strida i sina vanliga formationer. I höstregnet blev dessutom deras utrustning tung och svårhanterlig.

Massaker i skogen

Det var snarare en slakt än en strid som pågick i tre dagar, och den innebar att Rhen hädanefter blev gräns för imperiet.

Historieskrivaren Tacitus berättar om slaget, men själva platsen har länge varit okänd. Sedan 1987 tror man emellertid sig ha hittat slagfältet. I det undersökta området ligger rester av romerska vapen men framförallt romerska mynt med befälhavaren Varus namn. Inga sådana mynt är präglade senare än 9 e.Kr, och det är ett starkt bevis för att man till sist funnit den rätta platsen, där närmare 20 000 romerska soldater dödades.

LÄS MER: Romerska armén

LÄS MER: Romarriket


FÖRFATTARE

Text: Jan-Olof Fallström, bokrecensent och läromedelsförfattare

 

Kategorier: Taggar:

Här nedan hittar du material som kan relateras till slaget i Teutoburgerskogen.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Länkar om Slaget i Teutoburgerskogen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS