Tagg om skråväsendet
Bild:
Arbete i en smedja på 1600-talet.

Skråväsendet

Under medeltiden fram till 1800-talet var alla företagare och affärsmän i Europa tvungna att vara anslutna i skrån för att få tillstånd att utöva sitt yrke.

Skråna fungerade även som begravnings-, sjuk- och försäkringskassa. De var en slags blandning av dagens LO, SAF och Försäkringskassan.

Väl medlem var man så trygg man kunde begära. Skråna kämpade med näbbar och klor för sina medlemmar.

Inom skråväsendet krävdes att alla näringsidkare (företagare) skulle besitta goda yrkeskunskaper och att skråna själva fick bestämma vilka som skulle upptas i deras yrkesfack.

Utmärkande för skråväsendet var också dess strikta konkurrensbestämmelser som reglerade utbudet av varor och arbetskraft. På så vis skulle löner hållas nere och priser uppe.

Blivande företagare var tvungna att vandra en lång och besvärlig väg. Det började i tonåren med några veckors prövotid. Gick allt bra blev man antagen som lärling. Lärlingstiden varierade från något år för t.ex. bagare, till sex år för guldsmeder. Därefter blev man gesäll. Gesällerna hade många och arbetsamma år framför sig, utlämnade till mästarens (chefens) infall och idéer. Det gick inte att säga upp sig utan arbetsgivarens tillstånd.

När mästaren dog eller blev för gammal kunde gesällen ansöka hos skrået om att bli mästare. Under tiden som ärendet behandlades hade änkan rätt att fortsätta verksamheten. Till slut fick gesällen göra ett prov. Blev han godkänd utnämndes han till ny mästare.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar material med anknytning till skråväsendet.

Uppdaterad: 
09 augusti 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Skråväsendet

L
Herman Lindqvist
2017-09-30
Medeltidens svenska städer var små, gatorna krokiga och köpmännen ofta från Tyskland, hitkallade för att forma våra första städer. Stadsborna höll sig ofta med kor och grisar. Det stank i...

Länkar om Skråväsendet

Sortera efter:
          

Kort genomgång (2:36 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om skråväsendet. Vad var skråväsendet egentligen?

Spara som favorit
          

Faktatext på Västarvets webbplats där du kan läsa kortfattat om hantverk och yrken under 1700-talet. Under 1700-talet ökade hantverkarklassen i antal och deras inflytande likaså. I Vänersborg utgjorde man 20% av befolkningen och inte mindre än 34 hantverk representerades...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om medeltidens Paris. Medeltidens Paris var den kristna världens största stad – här levde och verkade hundratusentals människor. Handeln och kulturen blomstrade och universitetet lockade till sig lärda från hela Europa…

Spara som favorit
          

Historiska museets omfattande temasida om medeltiden. Här kan du lära dig allt om Sveriges medeltid. Läs om 1300-talets Sverige, städerna, bönderna, järnet, handeln, kyrkan och kloster.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan lära dig allt om skråväsendet som reglerade hantverkarnas verksamhet förr i tiden. Skråväsendet var ett organisationssystem för de borgare som var hantverkare. Yrkesutövarna inom de olika hantverksyrkena var sammanslutna i olika föreningar, skrån, med särskilda privilegier som innebar ett visst monopol på deras arbete...

Spara som favorit
          

På Wikipedias stora medeltidsportal hittar du massor av länkar till artiklar som behandlar europeisk medeltid ur olika perspektiv.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa lite svensk möbelhistoria. 1700-talet utgör det svenska möbelskapandets guldålder. Mästarna i Stockholm var många. I dag är deras högklassiga pjäser belagda med exportförbud…

Spara som favorit
          

Artikel där du kan läsa om marknader och skråverksamhet i den finska staden Åbo under 1600- och 1700-talet. "I grevens tid" är en finländsk webbsida där du kan läsa om Finlands och Sveriges gemensamma historia. Webbplatsen ingår i ett finländskt webbprojekt med anknytning till Åbo Akademi med mål att stärka de gemensamma banden mellan Finland och Sverige.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan lära dig mer om skråväsendet. Skråväsen var ett organisationssystem för de borgare som var hantverkare. Yrkesutövarna inom de olika hantverksyrkena var sammanslutna i olika föreningar, ämbeten, med särskilda privilegier som innebar ett visst monopol inom deras arbete och borgerlig tunga. Privilegierna var ärftliga, precis som adelsväsendet och böndernas gårdar...

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om skråväsendets historia. Här berättas om lärlingar, gesäller, mästare och om skråväsendet i allmänhet.

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om medeltiden. Är du intresserad av historia så är webbsidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit