Mötesfrihet och föreningsfrihet på 1800-talet - källmaterial om fackföreningar och arbetsrätt

          

Avsnitt på Stockholmskällans webbplats där du bl.a. hittar källmaterial om fackföreningar och arbetsrätt på 1800-talet. Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Att vi får träffa vem vi vill och bilda föreningar. Till exempel föreningar som arbetar för att förändra samhället, som politiska partier och fackförbund...

5
Average: 5 (1 vote)