Abrahamitiska religioner, vad är det?

Av: Carola Hagdahl |
Tid:
4:31
|
|
          

Genomgång (4:31 min) av SO-läraren Carola Hagdahl som berättar om de Abrahamitiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam.

5
Average: 5 (1 vote)