Jesus

Vår tideräkning börjar med Jesus födelse. Det är för oss år 1. Men numera anser de flesta forskare att Jesus var född några år före vår tideräknings början. Man vet att Jesus föddes mot slutet av Herodes den stores regering. Herodes dog 4 år före år 1. Förmodligen föddes Jesus mellan åren 7-4 f.Kr.
L

Jesus var själv jude. Kristendomen uppstod efter hans död. Del från en målning gjord av James Tissot (1836-1902).

Nya testamentet berättar om Jesu liv

Kristendomens centralgestalt är naturligtvis Jesus Kristus. För de kristna betraktas han som Guds son och världens frälsare.

Icke-kristna kan medge att det har funnits en man vid namn Jesus som levde i området (den romerska provinsen Iudaea, dagens Israel-Palestina) vid den angivna tiden. Vittnesmålen om hans död är tillräckligt många för att fastslå detta.

Berättelsen om Jesu liv och död hämtar vi huvudsakligen från Nya testamentet, vars tre första evangelier (Matteus, Markus, Lukas) redogör för hans verksamhet.

ANNONS

ANNONS

Det finns få uppgifter om Jesu barndom och ungdom. Enligt Matteus och Lukas var han Guds son, född av jungfrun Maria som var trolovad med timmermannen Josef.

Jesus budskap

Jesus mamma Maria har blivit en kultgestalt inom kristendomen, speciellt inom den katolska kyrkan. Hon representerar godheten, värmen och ömheten i livet.

Jesus verkade endast några år, främst i Galiléen, speciellt kring Gennesarets sjö. Som förkunnare (predikant) hade han oftast med sig tolv lärjungar.

Jesus budskap var enkelt: Gud är kärleken och Guds rike står öppet för alla som tror och gör bättring (som försöker vara snälla). Det dubbla kärleksbudskapet finns i bergspredikan (avsnitt i Nya testamentet): att älska Gud och att älska sin nästa som sig själv.

Det finns otaliga bilder som beskriver Jesus utseende, allt beroende på konstnärens egna tolkning och kulturella påverkan. Men faktum är att Jesus troligtvis var mörkhyad och hade svart hår likt de flesta andra i trakterna där Jesus växte upp. Målning gjord av James Tissot (1836-1902).

Jesus grips och döms till döden

Jesus var en förkunnare som helst höll sig med samhällets ”utstötta”. Det uppskattades inte av de lagfromma fariséerna (en grupp judar som var mer gammaldags). Många judar ansåg att Jesus var en bråkstake som kom med obehagliga sanningar. Att han även jämställde sig med Gud genom att ibland kalla sig för Guds son var dessutom hädiskt enligt judisk tro. Därför greps han och anklagades för att vara en upprorsmakare.

Han dömdes till döden av romarna (som ockuperade Palestina under denna tid). För de judiska ledarna var det ett lämpligt sätt att bli kvitt denna man.

Jesus avrättning, som skedde genom korsfästelse (en vanlig romersk avrättningsmetod på denna tid) ägde sannolikt rum år 33.

Jesus var inte så känd under sin livstid

Jesus fick inget större politiskt inflytande under sin levnad. Han grundade inte kristendomen som vi känner den, utan en sekt av judendomen

Det som gör Jesus och kristendomen till unika företeelser är tron på undret - d.v.s. att man kan bli frälst genom att tro och att denna frälsning innebär ett evigt liv (se nedan).
 

Jesus "frälsaren" övertog våra synder

Apostlarna (lärjungarna) predikade budskapet om den uppståndne frälsaren. Enligt kristen tro bar Jesus våra synder på sig och tog straffet för våra missgärningar (dåliga gärningar). Han dog för vår synd för att de som tror (litar) på honom inte ska dö utan istället leva i evighet med honom. 

Jesus gav på så vis frälsning åt människor. [Tidigare så separerade synden oss från Gud. Det innebar att porten till himmelriket var stängd. Men Jesus övertog våra synder för att återställa relationen med Gud genom sitt offer. Jesus övervann döden för att denna relation skulle gälla bortom döden. Jesus öppnade på så sätt återigen porten till himmelriket för de troende.]
 

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. När ungefär föddes Jesus?
   
 2. Var hämtar vi uppgifter om Jesus?
   
 3. Nämn fakta om Marias betydelse.
   
 4. Nämn fakta om Jesus lära.
   
 5. Vad ansåg fariséerna om Jesus?
   
 6. Varför avrättades Jesus?
   
 7. När avrättades han?
   
 8. Vad är det som gör Jesus så unik?
   

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Christer Hedin, Kristendom : lära, fromhetsliv och historia, Dialogos Förlag, 2011
Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, Kristendomen - En historisk introduktion,  Artos Norma Bokförlag, 2007
 

Text: Carsten Ryytty, författare och tidigare SO-lärare

Senast uppdaterad: 25 mars 2024
Publicerad: 8 oktober 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Catullus

Catullus var en romersk diktare och beundrare av den grekiska kvinnliga poeten Sapfo (som vi...

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Höga Visan

Kärlekslyriken från Höga Visan i Gamla testamentet fångar glädjen och njutningen i kärleken....

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser...

M

Klimatförändringar kan ha orsakat syndafloden

"I den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens fönster öppnade sig, och ett...

M

Den underjordiska terrakottaarmén

Som många andra härskare genom historien ville Shi Huangdi, den förste kejsaren av Kina, ha med sig...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Hi

Kända personer på forntiden och antiken

Historia om några av forntidens och antikens mest kända personer och deras levnadsöden.

Re

Kristendomens grunder

Kristendomens huvudlinjer. Här hittar du fakta om kristendomens troslära, seder och utövande i stora drag.

Re

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Relaterade taggar

Re
Jesus

Jesus

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod...

Re
Jesus blyinfattat fönster

Bibliska personer

Oavsett om man är troende kristen eller inte så är det svårt att förneka att de personer som...

Re
Bibeln

Nya testamentet

Nya testamentet är ursprungligen skrivet på grekiska och utgör den andra delen av den kristna...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Kristi himmelsfärdsdagen och pingst

av: Mattias Axelsson
2018-05-10

Mattias sätter sig själv i studion för att förklara lite kort om Kristi himmelsfärd och om pingsten.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

De tre stora inriktningarna inom kristendomen

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-10-31

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om de tre stora kristna inriktningarna - katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Den stora schismen år 1054 - kyrkans delning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-01

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om splittringen av den kristna kyrkan i en katolsk och en ortodox gren 1054.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna