+ Visa hela artikelserien
L

Jesus

Vår tideräkning börjar med Jesu födelse. Det är för oss år 1. Men numera anser de flesta forskare att Jesus var född några år före vår tideräknings början. Man vet att Jesus föddes mot slutet av Herodes den stores regering. Herodes dog 4 år före år 0. Förmodligen föddes Jesus mellan åren 7-4 f.Kr.
Bild:

Jesus var själv jude. Kristendomen uppstod efter hans död. Del från en målning gjord av James Tissot (1836-1902).

Nya testamentet berättar om Jesu liv

Kristendomens centralgestalt är naturligtvis Jesus Kristus. För de kristna betraktas han som Guds son och världens frälsare.

Icke-kristna kan medge att det har funnits en man vid namn Jesus som levde i Palestina vid den angivna tiden. Vittnesmålen om hans död är tillräckligt många för att fastslå detta.

Berättelsen om Jesu liv och död hämtar vi huvudsakligen från Nya testamentet, vars tre första evangelier (Matteus, Markus, Lukas) redogör för hans verksamhet.

Det finns få uppgifter om Jesu barndom och ungdom. Enligt Matteus och Lukas var han Guds son, född av jungfrun Maria som var trolovad med timmermannen Josef.

Jesus budskap

Jesus mamma Maria har blivit en kultgestalt inom kristendomen, speciellt inom den katolska kyrkan. Hon representerar godheten, värmen och ömheten i livet.

Jesus verkade endast några år, främst i Galiléen, speciellt kring Gennesarets sjö. Som förkunnare (predikant) hade han oftast med sig tolv lärjungar.

Jesus budskap var enkelt. Hans evangelium (som betyder: glatt budskap) var att Gud är kärleken och att Guds rike står öppet för alla som tror och gör bättring (som försöker vara snälla). Det dubbla kärleksbudskapet finns i bergspredikan (avsnitt i Nya testamentet): att älska Gud och att älska sin nästa som sig själv.

Bild:

Det finns otaliga bilder som beskriver Jesus utseende, allt beroende på konstnärens egna tolkning och kulturella påverkan. Men faktum är att Jesus troligtvis var mörkhyad och hade svart hår likt de flesta andra i trakterna där Jesus växte upp. Målning gjord av James Tissot (1836-1902).

Jesus grips och döms till döden

Jesus var en förkunnare som helst höll sig med samhällets ”utstötta”. Det uppskattades inte av de lagfromma fariséerna (en grupp judar som var mer gammaldags). Många judar ansåg att Jesus var en bråkstake som kom med obehagliga sanningar. Därför greps han och anklagades för att vara en upprorsmakare.

Han dömdes till döden av romarna (som ockuperade Palestina under denna tid). För de judiska ledarna var det lämpligaste sättet att bli kvitt denna man.

Jesus avrättning, som skedde genom korsfästelse (en vanlig romersk avrättningsmetod på denna tid) ägde sannolikt rum år 33.

Jesus var inte så känd under sin livstid

Jesus fick inget större politiskt inflytande under sin levnad. Han grundade inte kristendomen som vi känner den, utan en sekt av judendomen.

Det som gör Jesus och kristendomen till unika företeelser är tron på undret. Det att man kan bli frälst genom att tro och att denna frälsning innebär ett evigt liv.

Läs om kristendomens grunder >
 

Uppgifter och frågor

 1. När ungefär föddes Jesus?
   
 2. Var hämtar vi uppgifter om Jesus?
   
 3. Nämn fakta om Marias betydelse.
   
 4. Nämn fakta om Jesus lära.
   
 5. Vad ansåg fariséerna om Jesus?
   
 6. Varför avrättades Jesus?
   
 7. När avrättades han?
   
 8. Vad är det som gör Jesus så unik?

 

Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Christer Hedin, Kristendom : lära, fromhetsliv och historia, Dialogos Förlag, 2011
Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, Kristendomen - En historisk introduktion,  Artos Norma Bokförlag, 2007
 

Text: Carsten Ryytty, författare och tidigare SO-lärare

Uppdaterad: 08 juni 2017
Publicerad: 08 oktober 2016