Judendomens grunder

ANNONS

Artikelserie om Judendomens grunder

M

1Judendom och identitet

av: Hanna Hägerland
2017-04-18

Att svara på frågan vem som är jude är inte lätt. Många som väljer att följa judiska seder i form av ritualer, mat, sabbat och sexualitet ser sig själva som judar. På det sättet visar de andra att de är judar i en omgivning där andra inte är det...

+ Läs mer

M

2Den judiska läran

av: Hanna Hägerland
2017-07-24

Inom judendomen är monoteism en central tanke - det finns bara en gud. Människan är skapad till Guds avbild. Hon är lik Gud eftersom hon är en tänkande varelse med förmåga att välja och handla i olika situationer...

+ Läs mer

M

3Judiska traditioner och högtider

av: Hanna Hägerland
2017-07-24

De judiska traditionerna och högtiderna skapar en gemensam judisk identitet och ett kollektivt minne. Detta är mycket viktigt för alla judar och har varit så i alla tider. Det är dessa traditioner som utgör kärnan inom judendomen...

+ Läs mer

M

4Riktningar inom judendomen

av: Hanna Hägerland
2017-07-22

Det finns många olika riktningar inom judendomen. Det beror på att judarna i alla tider varit tvungna att leva på olika sätt och anpassa sig efter varierande situationer på olika ställen i världen. Vi ska nu gå igenom de tre stora huvudriktningarna...

+ Läs mer

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Ämneskategorier

Judendomen

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är...