Judendomens grunder

ANNONS

Artikelserie om Judendomens grunder

M

1Judendom och identitet

av: Hanna Hägerland
2017-04-18

Judendomen, en av världens äldsta religioner, är mer än bara en tro; det är också en identitet. Men att definiera "vem som är jude" är inte alltid enkelt. Det finns olika sätt att se på detta, från strikta religiösa regler till mer öppna kulturella synsätt. I Sverige betraktas judar som en nationell minoritet, vilket belyser hur identitet kan vara en komplex och föränderlig fråga. I en värld som ständigt förändras har frågor om identitet en särskild betydelse, inte minst för judar vars historia och nutid berör allt från religiösa ritualer till nationell tillhörighet och mänskliga rättigheter...

+ Läs mer

M

2Den judiska läran

av: Hanna Hägerland
2017-07-24

Inom judendomen är monoteism en central tanke - det finns bara en gud. Människan är skapad till Guds avbild. Hon är lik Gud eftersom hon är en tänkande varelse med förmåga att välja och handla i olika situationer...

+ Läs mer

M

3Judiska traditioner och högtider

av: Hanna Hägerland
2017-07-24

De judiska traditionerna och högtiderna skapar en gemensam judisk identitet och ett kollektivt minne. Detta är mycket viktigt för alla judar och har varit så i alla tider. Det är dessa traditioner som utgör kärnan inom judendomen...

+ Läs mer

M

4Riktningar inom judendomen

av: Hanna Hägerland
2017-07-22

Det finns många olika riktningar inom judendomen. Det beror på att judarna i alla tider varit tvungna att leva på olika sätt och anpassa sig efter varierande situationer på olika ställen i världen. Vi ska nu gå igenom de tre stora huvudriktningarna...

+ Läs mer

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Judendomen

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är...