Moskén

Moskén är en plats för gudstjänst. Ordet moské betyder: plats där man knäböjer. Detta är med andra ord den plats där man visar sin underdånighet inför Allah, islams ende gud.
L

Moské i solnedgång.

En plats för bön och gudstjänst

Världens första moské var Muhammeds hus i staden Medina. Huset byggdes för att Muhammed skulle kunna be tillsammans med sina anhängare, och redan då kallade man till bön från husets tak på samma sätt som idag. Nu är dock moskéerna större och därför kallar man idag från ett högt torn, en så kallad minaret.

Ren i kropp och själ

Innan man går in i en moské ska man tvätta ansikte, händer och fötter. Renlighet är en del av islams livsmönster. Tvättningen innebär att man vill vara ren både till kropp och själ inför Gud. Skorna lämnas kvar utanför och helgedomens inre är täckt med vackra mattor. Det saknas bänkar i moskén.

ANNONS

ANNONS

I en moské finns inga bilder

Enligt Koranen är det helt förbjudet att avbilda levande varelser. De levande varelserna är skapade av Allah och bör inte avbildas av någon människa. Därför finns det inga bilder i en moské.

Ändå har detta inte hindrat byggmästarna att dekorera moskéerna på ett överdådigt sätt. Den praktfulla synen beror i regel på de mosaiker i lysande blå och gröna färger och mönster som ofta täcker både murar och kupol ända uppifrån och ner. Mönstren påminner om blommor, men däremellan finns det citat från Koranen.

Bön i riktning mot Mekka

Muslimer ber alltid vända mot Mekka. Riktningen mot Mekka är lätt att hitta i en moské. En enkel nisch i väggen, mihrab, visar åt vilket håll muslimen ska be. Vid gemensam bön ställer sig deltagarna på led.

Kvällsbön i en moské. En muslim ska be fem gånger om dagen, men man får be mer om man vill. Muslimer ber alltid mot den heliga staden Mekka.

Gudstjänsten

En muslimsk gudstjänst består i huvudsak av att man ber tillsammans. Kvinnorna sitter i en avskild del av moskén och männen samlas i den stora bönesalen. Bönen leds av en imam som är en koranlärd man. Han läser ur Koranen och håller en kort predikan från en speciell talarstol (minbar) där han uppmanar folk att leva enligt Koranen.

Fredagens middagsbön är veckans viktigaste. Den besöks bara av männen. Enligt sägnen ska Muhammed ha sagt att det var bättre för kvinnorna att be hemma.

ANNONS

ANNONS

Moskén som mötesplats

Moskén är inte bara en plats för bön utan även en mötesplats där man får höra nyheter av varandra. Män och kvinnor lämnar skorna utanför bönesalen och går sedan till skilda utrymmen där bönemattor ligger på golvet.

Renlighet inför Allah är extra viktigt i en moské. Skorna lämnas därför alltid utanför portarna.

Fredagens mötesstund innehåller inga psalmer och det finns inga präster som utför några riter.

Två viktiga moskéer

Två av de mest kända moskéerna finns på Tempelberget i Jerusalem. Den viktigaste av dessa är Al-Aqsamoskén som började byggas redan 638 (bara några år efter Muhammeds död) när Jerusalem hade erövrats av araberna. Den andra är Klippmoskén som byggdes år 691.

Al-Aqsamoskén och Klippmoskén anses av muslimerna som de viktigaste platserna näst efter Mekka och Medina.

LÄS MER: Islam

LÄS MER: Islams grunder

PODCAST: Islams fem pelare

Uppgifter och frågor

 1. Vad betyder ordet moské?
   
 2. Var fanns den första moskén?
   
 3. Vad är en minaret?
   
 4. Varför finns det inga bilder i en moské?
   
 5. Nämn fakta om fredagsbönen.
   
 6. Varför är Tempelberget i Jerusalem en viktig plats för muslimer?


Litteratur:
Niels C. Nielsen, Religions of the World, St. Martins Press, 1993
Görel Byström m.fl., Gudastyrd vardag – världsreligionerna i människors dagliga liv, Utbildningsförlaget Brevskolan, 1998
Anne Sofie Roald, Islam. Historia, tro, nytolkning, Natur & Kultur, 2005


Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

 

Senast uppdaterad: 8 september 2020
Publicerad: 24 juni 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

S

Sufismen - islams mystik

Det arabiska ordet som betecknar islams mystik är tasawwuf. Denna form av fromhet brukar också...

S

De fem pelarna - grunden för islams religionsutövning

De grundläggande plikterna en muslim ska utföra mot Gud är kända som islams fem pelare. De är en...

S

Sharia - ett på uppenbarelsen vilande rättssystem

Det islamiska rättssystemet började utformas på 700- och 800-talen. Under århundradena har sharia...

S

Synen på män och kvinnor inom rättssystemet och äktenskapet

I det på uppenbarelsen vilande rättssystemet (sharia) har män och kvinnor olika rättslig status....

ANNONS

Ämneskategorier

Islams grunder

Allmänt om islam. Här hittar du fakta om islams troslära, seder och utövande i stora drag.

Relaterade taggar

Islams fem pelare

Islam har fem pelare som bär upp dess lära. Dessa pelare har alla muslimska riktningar gemensamt....