Judarnas historia från forntiden till 1972

ANNONS

Artikelserie om Judarnas historia från forntiden till 1972

S

1Judarnas äldsta historia

av: Per G Andreen
2014-06-25

En kortfattad kronologisk överblick över judarnas äldsta historia från forntiden fram till den arabiska erövringen av Palestina år 636 e.Kr...

+ Läs mer

S

2Judendomen i romarriket

av: Per G Andreen
2015-07-25

Judendomen var en uråldrig religion redan då romarna ockuperade Judeen och Galileen (ungefär nuvarande Israel-Palestina) år 63 f.Kr. Det judiska sättet att leva - som till stor del grundades på traditioner och ceremonier - skilde sig i mångt och mycket från de övriga folken inom det framväxande romerska imperiets gränser. Men det var först när den kristna kyrkan växte fram som den judiska livsstilen började ifrågasättas på allvar..

+ Läs mer

S

3Europas judar under medeltiden

av: Per G Andreen
2015-08-12

Här följer en kortfattad kronologisk överblick över judarnas historia i Europa under medeltiden från 600-talet fram till den kristna erövringen av Spanien i slutet av 1400-talet...

+ Läs mer

S

4Europas judar mellan 1500-1880

av: Per G Andreen
2016-03-08

De östeuropeiska länderna hade sedan slutet av medeltiden haft en stor judisk befolkning. Detta efter att judarna blivit utvisade från många av de västeuropeiska länderna. Men i takt med att kyrkans makt minskade och upplysningens idéer fick fäste under 1600- och 1700-talen, återvände många judar till länderna i Västeuropa.

+ Läs mer

S

5Europas judar mellan 1880-1920

av: Per G Andreen
2018-02-21

Från omkring 1880 brukar man räkna imperialismens tid, kännetecknad av växande rivalitet mellan stormakterna, upprustning, protektionism och kolonialism. Som så ofta annars gav den allmänpolitiska klimatförändringen utslag i behandlingen av judarna...

+ Läs mer

S

6Europas judar mellan 1920-1945

av: Per G Andreen
2018-02-21

På 1920- och 1930-talen var judarna alltjämt accepterade i det demokratiska och ännu ganska välmående Västeuropa, även i det fascistiska Italien. Någon vilja att ta itu med judefrågan som ett internationellt problem fanns inte. Ännu långt fram på 1930-talet hade de tyska judarna kunnat räddas...

+ Läs mer

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

L

Handelsförbindelser över Medelhavet under forntiden: minoerna, mykenarna, egyptierna och fenicierna

På den bergiga Medelhavsön Kreta som ligger mellan Grekland och Egypten bodde ett folk som kallades...

L

De första städerna

Det var vattnet som för 10 000 år sedan skapade en stad nära norra änden av Döda havet i dagens...

M

Vem var Jesus?

Tron på Jesus från Nasaret utgör grunden för den världsreligion som kallas kristendom. Enligt Nya...

M

Var Judas verkligen en förrädare?

Judas Iskariots svek mot Jesus har blivit sinnebilden av förräderiet. Men sålde han verkligen ut...

M

Fredsprocessen i Palestinakonflikten och mordet på Rabin

Ända sedan Israel utropades 1948 har alla försök att skapa fred mellan israeler och palestinier...

M

Judarnas historia

Judendomens och judarnas historia sträcker sig mer än 4 000 år tillbaks i tiden och är till stor...

Ämneskategorier

Hi
Karta

Israels och Palestinas historia

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Re

Judendomen

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är...