Upptäckten av Tutankhamuns grav 1922

1922 hittade arkeologen Howard Carter den egyptiske konungens gravkammare och alla dess fantastiska skatter – en händelse som väckte sensation i hela världen. Tutankhamuns historia fascinerar än idag. Hans mystiska, för tidiga död och unika arv har skapat en legend. I mer 3 000 år låg han okänd och oupptäckt i Konungarnas dal, tills Howard Carter hittade hans grav.
M

Tutankhamun blev en superkändis efter en sensationell arkeologisk upptäckt 4 november 1922.

Ett uråldrigt rike med många dynastier

Det egyptiska riket existerade under en  mycket lång tidsperiod: ca 3000 år, från ca 3100 till 30 f.Kr. då Egypten föll mot Rom. Perioden från rikets grundande 3100 f.Kr. tills Alexander den store erövrade riket 332 f.Kr. brukar delas in i epokerna: Gamla riket, Första mellantiden, Mellersta riket, Andra mellantiden, Nya riket, Tredje mellanriket och Sentiden. Under dessa årtusenden härskade inte mindre än 30 dynastier. Den 31:e dynastin är Alexander den stores efterföljare, den grekisktalande Ptolemeiska dynastin.

Den 18:e dynastin var den första härskarsläkten inom det nya riket och regerade från 1550 till 1292 f.Kr. Den mest kände företrädaren är farao Akhenaton och hans hustru Nefertiti.

ANNONS

ANNONS

Tutankhamun var Akhenatons son. Moderns namn är fortfarande okänt. Redan som 9-åring övertog han tronen. Regeringen sköttes av hans vesir Ay som också blev hans efterträdare. Tutankhamun dog av okänd anledning när han bara var cirka 19 år gammal och hans kropp begravdes i Konungarnas dal. Tutankhamun är en av de mest gåtfulla faraonerna i Egyptens historia. Hans efterträdare raderade hans namn från alla monument, vilket gjorde att han inte registrerades i några listor över kungar och föll i glömska. I över 3 000 år låg han okänd och oupptäckt i Konungarnas dal, tills Howard Carter hittade hans grav.

Tutankhamuns grav är mindre än de övriga gravarna i Konungarnas dal och kan tyckas vara ett hastverk. Det är tydligt att man var oförberedd på faraons plötsliga död och nöjde sig med en nödlösning. Det som gör Tutankhamuns grav så unik är att det är den enda graven i Konungarnas dal som inte plundrats och är nästan helt intakt. Graven var  anspråkslös med dåtidens mått mätt, men för nutida människor var den otroligt praktfull när den hittades.

De sensationella fynden som fanns i Tutankhamuns gravkammare väckte hela världens intresse. Det högtidliga öppnandet av förkammaren den 29 november 1922 var en internationell mediehändelse av första rang och utlöste en våg av intresse för Egyptens sagolika skatter och hemlighetsfulla historia – ett intresse som finns kvar än idag.

Årtusendets arkeologiska upptäckt

När The Times rapporterade från Luxor den 30 november 1922  om ”århundradets mest sensationella egyptiska upptäckt, kunde ingen ana vilka fantastiska skatter graven med den unge farao Tutankhamun skulle visa sig innehålla. I början av 1900-talet trodde en del vetenskapsmän att Konungarnas dal var helt utforskad. Ingen, utom Howard Carter, trodde längre på  något sensationellt fynd. Och det var tack vare Howard Carters uthållighet som graven upptäcktes. Varken förr eller senare har en fullständig grav hittats i Konungarnas dal.

Howard Carter och hans livsmål

Både historien om utgrävningen och alla de som medverkade i den är spännande. Howard Carter reste 17 år gammal och utan specialistutbildning till Egypten som arkeologisk tecknare. Här gjorde han en fantastisk karriär. 25 år gammal blev han chef för ”Fornminnesförvaltningen”, men efter ett bråk med berusade franska turister fick hans framgångar ett tillfälligt slut. Carter fortsatte istället som tecknare och antikvitetshandlare.

ANNONS

ANNONS

Efter några mindre utgrävningsuppdrag träffade han Lord Carnarvon. Den bildade och förmögne adelsmannen, tillika globetrotter och bilentusiast, var på besök i Egypten som konvalescent efter en svår olycka. Howard Carter lyckades efter lång övertalning övertyga Lord Carnarvon att bekosta ett speciellt projekt. Carter var övertygad om att farao Tutankhamuns grav måste finnas i Konungarnas dal, tvärtemot vad som påstods. I fem långa år finansierade Lord Carnarvon det ambitiösa sökandet efter graven, men utan resultat. När Lord Carnarvon ville dra sig ur projektet övertalade Howard Carter honom  att sponsra en sista utgrävningssäsong. Och i november 1922 gjorde Howard Carter äntligen sitt fynd.

Utställningen ”Tutankhamun – Graven och skatterna” i Malmö (sept 2012 - feb 2013) bestod av mer än 1000 mycket välgjorda repliker av föremål som fanns i graven. De ursprungliga fynden fanns kvar på museum i Kairo eftersom föremålen är för dyrbara och ömtåliga för att fraktas runt.

En myt uppstår

Upptäckten av graven med alla dess skatter utlöste ett mediauppbåd utan like. Redan vid bärgningen av fynden började nyfikna strömma till graven. Berömda personer som belgiska drottningen Elisabeth dök upp. Men Lord Carnarvon fick aldrig njuta frukterna av sin berömmelse särskilt länge. Han avled kort tid efter upptäckten, förmodligen i sviterna av en infektion. Vissa tidningar menade att det hade lagts en förbannelse över gravkammaren och spekulationerna kring hans död pågår fortfarande. Lord Carnarvons tidiga död bidrog starkt till mytbildningen om förbannelsen kring upptäckten av graven.

Den som inte känner till historien bakom upptäckten av Tutankhamuns grav skulle nog kunna tro att historien är uppdiktad. Historien om barnkungen som blev regent alltför ung och dog alldeles för tidigt fascinerar fortfarande. Tutankhamun och hans rådgivare hade till uppgift att dämpa de upprorsstämningar som Tutankhamuns far, Akhenaton, hade utlöst. Myterna kring den unge faraons död och mumie florerar än idag. Var det mord, en olycka, eller en svår sjukdom som orsakade hans död?

Prakten och skönheten hos de kungliga gravskatterna har även påverkat världens konsthantverkare och designers. En egyptisk farao som dog för över 3300 år sedan har faktiskt blivit ”popstjärna”. Och Tutankhamuns gyllene begravningsmask, som egentligen är ett heligt föremål, är idag en ikon.

ANNONS

ANNONS

Forskningen kring Tutankhamun

Fortfarande forskar man kring det antika Egyptens hemligheter. Den senaste milstolpen är kunskapen om Tutankhamuns familjeförhållanden och dödsorsak från 2010 års undersökning av mumien. Denna gång undersäktes även Tutankhamuns DNA. Utvärdering av de olika undersökningarna pågår fortfarande.

Några av egyptologernas antaganden har redan kunnat bekräftas. Den omstridda frågan om vem som var Akhenatons far har verifierats. Amenhotep III var fadern. Vid genanalysen av Tutankhamuns föräldrars mumier fick man ett överraskande resultat, de var nämligen syskon. Medan mumien av kung Akhenaton är välkänd är namnet på den mumifierade modern okänt. Därför vet vi fortfarande inte vem denna Akhenatons syster var, den kvinna som alltså tycks vara Tutankhamuns mor.

Nefertiti är inte aktuell som Tutankhamuns mor, i så fall hade hon betecknats som ”konungens dotter” av Akhenatons far, Amenhotep III. Men det är möjligt att Akhenaton senare gifte sig med en av sina yngre systrar och fick Tutankhamun tillsammans med henne.

Vid undersökningen av de båda foster som man hittat i graven, har man kunnat fastställa Tutankhamuns DNA. Eftersom inga nyare vetenskapliga uppgifter om släktskap mellan Tutankhamun och någon av de båda potentiella mödrarna från grav KV 21 föreligger, verkar det inte som om modern till dessa barn är hans halvsyster Ankhesenamun, utan en för oss okänd bihustru.

Även tesen att Tutankhamun skulle ha blivit mördad av en av de möjliga tronföljarna eller av sina politiska motståndare, kan avfärdas. Den svåra skada på knäet som fastställdes vid en CT-undersökning 2005, kan även förklaras med sjukdomar som malaria och en smärtsam osteonekros, sjukdomar som starkt försvagade den unge kungen. Vad som egentligen orsakade Tutankhamuns död förblir emellertid hans sista hemlighet.

LÄS MER: Forntidens Egypten

LÄS MER: Tutankhamun

LÄS MER: Rosettastenen löste hieroglyfernas gåta

LÄS MER: Arkeologi

LÄS MER: Egyptens historia

ANNONS

ANNONS

Sammanfattade fakta om upptäckten av Tutankhamuns grav:

 • Tutankhamun regerade som egyptisk kung (farao) i den 18:e dynastin (Nya riket) från 1332 till 1323 f.Kr.
   
 • Hans grav förblev oupptäckt i 3 300 år.
   
 • I början av 1900-talet trodde en del vetenskapsmän att Konungarnas dal var helt utforskad.
   
 • Howard Carter,* 9 maj 1874 i Kensington; † 2 mars 1939 i London, var en brittisk arkeolog och egyptolog.
   
 • Lord Carnarvon var en ivrig hobbyegyptolog som finansierade Howard Carters utgrävningar i Konungarnas dal från 1914/1915.
   
 • Howard Carter upptäckte Tutankhamuns grav den 4 november 1922 efter många år av  intensivt sökande.
   
 • Den 23 november anlände Lord Carnarvon och hans dotter Lady Evelyn till Luxor.
   
 • Den 24 november frilades hela trappan med de 16 stegen ner till gravingången.
   
 • Nästa dag kopierades och avlägsnades förseglingen. Därefter bröt man sig genom till gången som ledde neråt.
   
 • Den 26 november var den stora dagen för Howard Carter. När gången hade frigjorts  gjorde man ett litet hål i den andra förseglade dörren. Utgrävarna stack in ett stearinljus och såg enligt Howard Carter ”underbara ting”.
   
 • Den 29 november öppnades graven officiellt. Det skedde i närvaro av generaldirektören för ”Fornfyndsförvaltningen”, Pierre Lacau, den egyptiska provinsguvernören Mohamed Bey Fahmy och reportern Arthur Merton från The Times, som skickade ett telegram till London som väckte stor uppmärksamhet.
   
 • Den 30 november 1922 rapporterade The Times från Luxor om ”århundradets mest sensationella upptäckt i Egypten”.
   
 • Den 3 december stängdes graven igen och förseglades tills vidare.
   
 • Lord Carnarvon avled strax efter detta, förmodligen av en bakteriesjukdom från ett myggstick. Vissa tidningar menar att en förbannelse som lagts över gravkammaren  var det som ledde till Lord Carnarvons död.
   
 • Howard Carter dog sjutton år senare.
   
 • Det som gör Tutankhamuns grav så unik är det faktum att det är den enda graven i Konungarnas dal som inte plundrats.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilken betydelse hade Howard Carters upptäckt av Tutankhamuns grav 1922 för arkeologin och för vår förståelse av det antika Egypten?
   
 2. Vad kännetecknar Tutankhamuns grav jämfört med andra faraogravar i Konungarnas dal?
   
 3. Hur påverkade myten om en förbannelse över Tutankhamuns grav den allmänna uppfattningen om egyptiska fynd?
   
 4. Ge exempel på hur Tutankhamuns berömmelse (inkl. gravens skatter) har påverkat modern kultur och konst.
   
 5. Vad har nya vetenskapliga undersökningar, inklusive DNA-tester, avslöjat om Tutankhamuns familj och dödsorsak?

Fundera på:

 1. Reflektera över hur sensationella arkeologiska upptäckter, som Tutankhamuns grav, kan påverka den allmänna uppfattningen och intresset för historiska studier och forskning.
   

 

Text: Wolfgang Wettengel och Martin von Falck, vetenskapliga ledare för Tutankhamunutställningen i Malmö 2012-2013

Senast uppdaterad: 13 november 2023
Publicerad: 15 december 2012

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

M

Den underjordiska terrakottaarmén

Som många andra härskare genom historien ville Shi Huangdi, den förste kejsaren av Kina, ha med sig...

M

Floderna och de första stora civilisationerna

Världens första stora civilisationer uppstod i dalarna längs stora floder. Vid floderna Eufrat och...

M

Cicero - offer i blodig maktkamp om Rom

Cicero (106-43 f.Kr) var redan under sin samtid en berömd politiker med en lång politisk bana bakom...

M

Antonius och Kleopatra - kärlekshistoria med blodigt slut

Efter mordet på Caesar fick tre män i uppdrag att hämnas hans död: Caesars unge släkting Octavianus...

M

Forntidens handel på Medelhavet

En vårdag någon gång på 1300-talet f.Kr lättade ett handelsfartyg ankar i staden Kas i sydvästra...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Forntidens Egypten

Det egyptiska riket längs med Nilen varade i flera tusen år. Invånarna i forntidens Egypten styrdes av en farao som...

Kända personer på forntiden och antiken

Historia om några av forntidens och antikens mest kända personer och deras levnadsöden.

Egyptens historia

Fördjupa dig i Egyptens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Egyptisk mytologi

Den egyptiska mytologin var en religion i forntidens Egypten som existerade i omkring 3000 år. Egyptierna tillbad många...

Relaterade taggar

Kungar och kejsare

De sammansvurna som mördade Julius Caesar hade hävdat att de dödat honom för att rädda den romerska...

Arkeologi

Arkeologi handlar inte bara om skatter och berömda upptäckter kring forntida kungar och drottningar...

Tutankhamun

År 1922 fann forskare farao Tutankhamuns orörda grav i Egypten. Det skulle visa sig att det var...

Mumier

De forntida egyptiska mumierna har beundrats i mer än 2 000 år. Under medeltiden utsatte européerna...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Jesus död och uppståndelse

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-12

När påsken närmar sig pratar Julia, Kristoffer och Mattias om Jesus död och uppståndelse, själva orsaken till det kristna påskfirandet.

+ Lyssna