M
Tagg
Strider
Samtida målning som föreställer slaget vid Chiari i Italien 1701, i början av sjuårskriget.

Spanska tronföljdskriget

Det spanska tronföljdskriget var en väpnad storkonflikt mellan de europeiska stormakterna 1701-1714 (kriget ägde rum samtidigt som det stora nordiska kriget 1700-1721).

Orsakerna till det spanska tronföljdskriget gällde i första hand tronföljdsfrågan i Spanien. Efter att den spanske kungen Karl II dött år 1700 saknades en tronarvinge. Han hade dock utsett Ludvig XIV:s barnbarn, den 17-årige Filip av Anjou, till sin efterträdare. Filip var redan arvtagare till det franska riket och genom att överta även den spanska kungakronan skulle Frankrike och Spanien enas under samma härskare. Detta väckte stark opposition bland flera av Europas övriga stormakter eftersom en sådan sammanslagning skulle omintetgöra (göra slut på) den politiska maktbalansen i Europa. Det hela kunde inte lösas på diplomatisk väg varför ett europeiskt storkrig utbröt.

ANNONS

ANNONS

Kriget utkämpades i huvudsak mellan Frankrike, Spanien och Bayern å ena sidan och en allians bestående av Österrike, Storbritannien, Nederländerna, Preussen och en rad tyska stater, samt senare även Portugal, å den andra.

Kriget vanns till slut av de allierade, men alla inblandade var nog ändå ganska nöjda. Det blev nämligen hela tre fredsuppgörelser där allas behov i slutändan blev tillgodosedda. Detta för att skapa maktbalans bland stormakterna i Europa och förhindra nya storkrig.

LÄS MER: Spaniens historia

Litteratur:
John P McKay m.fl., A History of World Societies, Bedford/St. Martins, 2009
Kurt Ågren, Bra Böckers världshistoria, del 8 – Ett nytt Europa, Bokförlaget Bra Böcker, 1985


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om det spanska tronföljdskriget.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Spanska tronföljdskriget

S

Royal Suédois – svenskt regemente i fransk tjänst

av: Torbjörn Nilsson
2020-10-15

När regementets fanor och standar brändes av franska soldater vid en ceremoni utanför kyrkan S:t Nicolas i april 1792 sattes punkt för en hundraårig episod i svensk militärhistoria. Royal Suédois, det svenska regementet i fransk tjänst, upplöstes som ett led i den franska revolutionens nationalistiska strävanden. Att svenskar – liksom britter, holländare, skottar med flera – tjänstgjorde i andra länders arméer hade varit naturligt under 1600- och 1700-talens internationaliserade krig men framstod som suspekt för den nya tidens revolutionära och nationella strömningar...

+ Läs mer

Länkar om Spanska tronföljdskriget

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS