Tagg om spanska tronföljdskriget

Spanska tronföljdskriget

M

Det spanska tronföljdskriget var en väpnad storkonflikt mellan de europeiska stormakterna 1701-1714 (kriget ägde rum samtidigt som det stora nordiska kriget 1700-1721).

Orsakerna till det spanska tronföljdskriget gällde i första hand tronföljdsfrågan i Spanien. Efter att den spanske kungen Karl II dött år 1700 saknades en tronarvinge. Han hade dock utsett Ludvig XIV:s barnbarn, den 17-årige Filip av Anjou, till sin efterträdare. Filip var redan arvtagare till det franska riket och genom att överta även den spanska kungakronan skulle Frankrike och  Spanien enas under samma härskare. Detta väckte stark opposition bland flera av Europas övriga stormakter eftersom en sådan sammanslagning skulle omintetgöra (göra slut på) den politiska maktbalansen i Europa. Det hela kunde inte lösas på diplomatisk väg varför ett europeiskt storkrig utbröt.

ANNONS

ANNONS

Kriget utkämpades i huvudsak mellan Frankrike, Spanien och Bayern å ena sidan och en allians bestående av Österrike, Storbritannien, Nederländerna, Preussen och en rad tyska stater, samt senare även Portugal, å den andra.

Kriget vanns till slut av de allierade, men alla inblandade var nog ändå ganska nöjda. Det blev nämligen hela tre fredsuppgörelser där allas behov i slutändan blev tillgodosedda. Detta för att skapa maktbalans bland stormakterna i Europa och förhindra nya storkrig.

LÄS MER: Spaniens historia

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om det spanska tronföljdskriget.

Uppdaterad:
24 april 2017
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Spanska tronföljdskriget

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS