Etruskerna

Norr om Rom ligger ett område som kallades Etrurien. Det har namn efter Etruskerna, som en gång bodde där. Vi vet inte säkert varifrån de kom. Deras språk kan vi läsa, men inskrifterna berättar just ingenting om dem.

Etruskernas storhetstid

500-talet f.Kr var etruskernas storhetstid. Då hade de erövrat Rom och etruskiska kungar regerade där. De dränerade sankmarken mellan kullarna och utrotade myggen som spred malaria. Vattnet leddes i ett dike till Tibern. Diket täcktes och blev senare den stora tunnel, som kallas Cloaca maxima, det stora avloppet. Mynningen i Tibern syns än i dag.

Hos etruskerna fanns hantverkare och rika köpmän. Där fanns familjer som lagt under sig stora gods. Slavar odlade vete, vin och oliver åt dem. Ibland gjorde slavarna uppror tillsammans med slavarna i städerna. På havet seglade etruskiska skepp. De var fruktade, för de var Medelhavets värsta sjörövare.

ANNONS

ANNONS

Etruskerna använde järn

Etruskerna hade järnmalm och skog och kunde smälta järn. Det gjorde dem så mäktiga, att de behärskade hela norra Italien och handeln i västra Medelhavet. Järnmalmen fanns på ön Elba och på fastlandet. Järnet lockade feniciska och grekiska köpmän. Fenicierna betalade järnet med purpur och papyrus. Grekerna kom med keramik, vinrankor, olivträd, med alfabetet och många nya idéer.

Relief på en etruskisk gravsten. En man med lyra står mellan två dansande kvinnor. Motivet återspeglar fest/ritual i samband med begravning.

Vaser och andra kärl dekorerades med figurer ur de grekiska sagorna. När krig hindrade grekerna att komma blev keramiken trist. Etruskerna behövde den inspiration som grekerna gav.

En rik civilisation

Etruskerna gjorde Poslätten fruktbar genom att anlägga kanaler för bevattning. De dikade också ut träsk och kämpade mot malarian.

Den etruskiska konsten visar ofta hur mannen och hustrun festar tillsammans, en sed som chockade grekerna. Kvinnorna i den etruskiska överklassen tycks ha varit ovanligt jämställda.

Etruskerna trodde på gastar och spöken, både onda och goda väsen. Till de senare hörde Febris, som sänkte febern hos de sjuka. Därifrån har vi via romarna fått ordet feber. Termin och terminal har vi från guden Terminus som skyddade gränserna och som man offrade blod och aska till en gång om året.

ANNONS

Etruskerna tydde fåglarnas flykt och läten, studerade molnens rörelse och blixtarna under åskväder. De romare som fick lära sig spådomskonsten, höll den hemlig inom familjen. De kallades augurer och de kunde också tyda offerdjurens inälvor. När viktiga beslut skulle fattas i Rom, blev de rådfrågade. Och man lydde dem.

På 300-talet f.Kr sände romerska adelsmän sina söner på utbildning till etruskerna. De lärde sig till och med etruskiska, som var helt olika latinet. Även hos romarna blev spåmännen, augurerna, mäktiga. En del av spåmännen tillhörde förnäma etruskiska familjer.

LÄS MER: Italiens historia

LÄS MER: Romarriket

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Etruskerna tycks ha haft stor betydelse för romarna. Anteckna några exempel på detta.
     
  2. Etruskerna hade kontakter med folk utanför den italienska halvön. Vilka slags kontakter och med vilka folk?
     
  3. Finns det något mer som du finner intressant med etruskerna? Vad i så fall?
     

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9
 

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 30 december 2013

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Porträtt

Margherita och Francesco Datinis kärleksbrev : Kärlek och sorg i 1300-talets Italien

Francesco Datini och hans hustru Margherita levde ett rikt liv under senmedeltiden. Parets...

SO-rummet bok
M
Romeo och Julia

Romeo och Julia

Sägnen om Romeo och Julia är troligen världens mest kända berättelse om kärlek. Historien hör hemma...

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Catullus

Catullus var en romersk diktare och beundrare av den grekiska kvinnliga poeten Sapfo (som vi...

L
Lutande tornet

Lätta fakta om lutande tornet i Pisa

Världens mest ryktbara torn, det 55 meter höga lutande tornet i Pisa, har lutat i över 800 år utan...

L
Roms katakomber 770-600

Lätta fakta om Roms katakomber

Under miljonstaden Rom finns det ett system av underjordiska gångar med kristna begravningsplatser...

L

Lätta fakta om antikens Rom

Kejsaren bodde i Rom, huvudstaden i ett stort rike som vi kallar för romarriket eller det romerska...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Hi
Karta

Italiens historia

Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Re

Romersk religion och mytologi

Romarnas religion under antiken byggde i stora drag på den grekiska mytologin. Många romerska gudar och gudinnor hade...

Relaterade taggar